Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse campagne 'Studietoelage aanvragen? Waag uw kans!'

Datum nieuwsfeit: 30-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING
VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

30 AUGUSTUS 2000

Vlaamse campagne 'Studietoelage aanvragen? Waag uw kans!'

Studeren kost geld. Daarom worden elk jaar studietoelagen gegeven als financiële hulp bij de studies secundair en hoger onderwijs van jongeren uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Er zijn echter nog steeds personen die geen studietoelagen aanvragen terwijl ze er toch recht op hebben. Het departement Onderwijs voert daarom eind september en begin oktober opnieuw campagne in populaire weekbladen en op teletekst, om ouders en studenten ertoe aan te zetten in geval van twijfel toch hun kans te wagen.

De toelagen voor het secundair onderwijs kunnen variëren van 3700 tot 24.900 frank (voor de vierde graad secundair onderwijs tot maximaal 56.500 frank). Voor het hoger onderwijs bedraagt de maximale toelage 104.500 frank voor een kotstudent, 67.700 frank voor een spoorstudent en 61.800 frank voor een thuisstudent (dat is een student die minder dan 10 km van de onderwijsinstelling woont). De toelagebedragen zijn uiteraard afhankelijk van het gezinsinkomen en van het aantal personen ten laste.

Jaarlijks worden ongeveer 170.000 aanvragen ingediend, waarvan zo'n 120.000 voor het secundair en een kleine 50.000 voor het hoger onderwijs. Om de toelagen zo snel mogelijk te kunnen uitbetalen, gebeurt de verwerking van de aanvragen via een ver doorgedreven geautomatiseerd systeem. Alles samen wordt elk jaar ongeveer 2,3 miljard frank aan toelagen uitbetaald.

Voorwaarden

Er zijn 3 soorten voorwaarden om een studietoelage te krijgen:

1. de nationaliteitsvoorwaarde: Belg zijn of (onder meer) op 31 oktober 2000 ten minste 2 jaar met zijn/haar gezin in België verblijven of erkend zijn als politiek vluchteling;

2. de studievoorwaarden: voltijds onderwijs volgen aan een instelling die erkend, gesubsidieerd of gefinancierd wordt door de Vlaamse Gemeenschap en geslaagd zijn in het vorig school- of academiejaar. Dat laatste geldt niet voor leerplichtige leerlingen van het secundair onderwijs: als zij hun jaar overzitten, kunnen zij verder een toelage krijgen;

3. de financiële voorwaarden:

- het inkomen van de leerling of student en het inkomen van de perso(o)n(en) van wie de leerling of student ten laste is, mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag: het toegelaten jaarinkomen. Dat bedrag verschilt naar gelang van het aantal personen ten laste.
Het toegelaten jaarinkomen =
het gezamenlijk belastbaar inkomen zoals vermeld op het aanslagbiljet, aanslagjaar 1999 (jaar van inkomen 1998), maar met aftrek en/of bijtellen van bepaalde posten; plus de afzonderlijk belaste inkomsten;
plus de kadastrale inkomens buiten de eigen woning; plus 80% van het eventuele alimentatiegeld dat aan de wettelijke vertegenwoordiger en aan de kinderen ten laste wordt uitbetaald, voorzover dit nog niet vervat is in het gezamenlijk belastbaar inkomen.

- Bovendien mag het kadastraal inkomen van de persoon van wie de leerling of student ten laste is, niet hoger zijn dan 20% van het gezamenlijk plus het afzonderlijk belastbaar inkomen (weer met aftrek en/of bijtellen van bepaalde posten), naar gelang van het geval verhoogd met pensioenen, vervangingsinkomsten en/of alimentatiegelden. Voor enkele categorieën geldt deze KI-regel niet.

Voor meer informatie

Meer informatie vindt u in de gratis brochure Studietoelagen 2000-2001. Deze brochure vindt u in de onderwijsinstellingen, de centra voor
leerlingenbegeleiding (CLB's, voorheen PMS), de provincies, gemeenten en bibliotheken.
U kunt ze ook bestellen:

- bij het departement Onderwijs op de afdeling Studietoelagen te Brussel op de nummers 02-553 86 70, 02- 553 86 68 en 02-553 86 61;

- bij de provinciale afdelingen voor Studietoelagen: Antwerpen: 078-15 28 40;
Vlaams Brabant: 016-26 90 00;
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 02-553 86 60; Limburg: 011-23 81 01;
West-Vlaanderen: 050-40 56 11;
Oost-Vlaanderen: 09-267 74 17;

- bij de Infolijn Onderwijs op het gratis nummer 0800- 30203.

Ook op de website
www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen vindt u gedetailleerde uitleg en hulp bij het invullen van het aanvraagformulier.

De aanvraagformulieren vindt u in de
onderwijsinstellingen of bij de bovenvermelde diensten voor studietoelagen.

Opgelet: het aanvraagformulier moet uiterlijk op 31 oktober op de afdeling Studietoelagen aankomen of op die datum afgestempeld zijn door de post. Daarna wordt het niet meer aanvaard. Dien dus in elk geval uw aanvraag tijdig in!

Voor meer persinformatie: Wendy De Smet
tel.: 02-553 86 68 fax: 02-553 86 65 e-mail: (studietoelagen@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie