Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tariefstelsel gebruikers wijkaccommodaties Nijmegen

Datum nieuwsfeit: 30-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Nijmegen

Nieuw tariefstelsel niet zakelijke gebruikers wijkaccommodaties

Per 1 juli 2001 wordt voor niet - zakelijke gebruikers van wijkaccommodaties een nieuw tariefstelsel ingevoerd. Ooit is het zogenaamde nultarief vastgesteld om buurt - en wijkgebonden organisaties met een zeer lage drempel in de gelegenheid te stellen van wijkaccommodaties gebruik te maken. In de bijna 25 jarige praktijk is het gebruik alsmaar uitgedijd. Het begrip buurt - en wijkgebonden activiteiten voor onder meer sociaal cultureel werk werd wel erg ruim uitgelegd. Ook zakelijke gebruikers zaten tegen nultarief. Met het nieuwe tariefstelsel grijpt men terug op het in 1996 mede door de raad uitgesproken profijtbeginsel: "de gebruikers van wijkaccommodaties dragen bij in de kosten".

In 1996 heeft de gemeenteraad besloten om onder andere door het invoeren van nieuwe tarieven het exploitatietekort bij de wijkaccommodaties te verminderen. Stapsgewijs zijn inmiddels ingevoerd een commerciële huurprijs voor de vaste ruimten en een zakelijk huurtarief voor de zakelijke gebruikers van de zogenoemde multi - functionele ruimtes. Zakelijke gebruikers zijn onder meer: Welzijnsstichting Tandem, Stichting Welzijn Ouderen Nijmegen, gemeentelijke diensten en gebruikers met winstoogmerk.

Het profijtbeginsel is nu ook voor niet - zakelijke gebruikers uitgewerkt in het aangepaste tariefstelsel en gaat in per 1 juli 2001. Het tarievenstelsel is in zoverre aangepast, omdat dit tarief niet kostendekkend is opgezet. Er blijft nog steeds een soort indirecte subsidie van 33% bestaan in de te hanteren tarieven voor sociaal - cultureel werk, zorg en sportieve en recreatieve gebruikers. Het resulteert in een deelnemersbijdrage van ongeveer f1.50 per dagdeel. Dit geldt voor zowel een kleine zaal met weinig gebruikers, als een grote zaal met veel gebruikers of bezoekers. Het houdt in dat een aantal niet - zakelijke gebruikers, die nog gratis gebruik maken van wijkaccommodaties, daar in de toekomst een (beperkte) prijs zullen moeten gaan betalen.

Vrij gebruik

Ook in 1996 bepaalde de gemeenteraad dat de ontmoetingsruimte in een wijkaccommodatie vrij van huur moest blijven. Burgemeester en Wethouders hebben bovendien aanvullend besloten om één ruimte per accommodatie ook vrij van huur ter beschikking te stellen aan buurt - en wijkorganisaties. Een stap terug naar de bron van het nultarief. Het gebruik van die ene ruimte moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden betreffen het gebruik door buurt - en wijkorganisaties, bewonersgroepen en andere belangenorganisaties. Voor zover het gebruik van deze ruimtes gerelateerd is aan het direct behartigen van de belangen van degenen die door deze organisaties vertegenwoordigd worden. Het houdt in dat deze ruimte wel gratis gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld bestuurs - en ledenvergaderingen en informatie, maar niet voor feesten, culturele, recreatieve of sportieve activiteiten. De beoordeling en toewijzing van deze ruimte geschiedt in overleg tussen beheerders en gebruikers. In geval van twijfel wordt de afdeling Samenlevingsopbouw, Werk en Inkomen ingeschakeld.

Monitoring

Voor het meten van de effecten van het nieuwe tariefstelsel wordt een bescheiden monitor uitgevoerd. Daartoe wordt in januari 2001 een soort nulmeting voor het gebruik van wijkaccommodaties uitgevoerd: bezoekersaantallen, mannen, vrouwen, jongeren, allochtone groepen, soort activiteiten, buurt - of wijkgebonden en stedelijke organisaties of activiteiten. Na de invoering per 1 juli 2001 van het nieuwe tariefstel wordt in januari 2002 dezelfde meting uitgevoerd. De resultaten zullen in maart 2002 aan het College worden voorgelegd.

Het door het college van B&W vastgestelde besluit over het nieuwe tarievenstelsel wordt op 19 september behandeld in de raadscommissie Sociale Zaken, Zorg en Grote Stedenbeleid.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie