Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Emmen naar een integraal sportbeleid

Datum nieuwsfeit: 30-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente EmmenPersbericht: Naar een integraal Sportbeleid, 30 augustus 2000

onderzoek leidt tot top tien van maatregelen
Naar een integraal Sportbeleid

De gemeente Emmen heeft onlangs een onderzoek afgerond naar het sportklimaat in de gemeente Emmen. Het onderzoek is bedoeld om de huidige sportnota 2002 te actualiseren. Daartoe zijn sportverenigingen gevraagd een enquête in te vullen en met een aantal verenigingen zijn gesprekken gevoerd. De resultaten zijn verwerkt in de nota 'Naar een integraal sportbeleid'. Op basis hiervan zijn tien concrete maatregelen vastgesteld, die voor het toekomstige sportbeleid gaan gelden.

De belangrijkste reden van het onderzoek was om duidelijkheid te krijgen in welke situatie de binnen- en buitensportverenigingen op dit moment verkeren. Sport wordt steeds meer gezien als oplossing voor sociaal maatschappelijke problemen. Dit vraagt om een aanvullend en integraal gemeentelijk sportbeleid. Bijvoorbeeld door sport in te zetten in samenhang met onderwijs, recreatie, welzijnswerk en gezondheids-zorg. De gemeente Emmen richt zich in het sportstimuleringsbeleid niet alleen op achterstandsgroepen, maar ook op achterstandsgebieden.

Een wijk -en buurtgerichte aanpak vergt een intensieve samenwerking tussen gemeente, vertegenwoordigers van de buurten en wijken, maar zeker ook met de sportverenigingen. Het rapport geeft een beeld van de nieuwe ontwikkelingen en trends bij de verschillende takken van sport. Het onderzoek is als het ware een foto van het verenigingsleven anno 2000.

Conclusies
Uit het onderzoek blijkt dat de kwalitatieve staat van zowel sportvelden, sporthallen en gymzalen door gebruikers doorgaans als goed beoordeeld worden. De huur ervan ervaart men daarentegen als hoog. Ook komt uit het onderzoek naar voren dat de sportverenigingen niet altijd weten bij wie ze terecht kunnen voor vragen over rechten en plichten van het gebruik van de accomodaties. En dat de verenigingen vinden dat besluiten over clustering en reconstructie vaak lang op zich laten wachten.

Verder heeft een groot deel van de verenigingen behoefte aan scholing, bijvoorbeeld op juridisch, bestuurlijk en organisatorisch gebied. Maar ook andersoortige opleidingen als sponsoring, sociale hygiëne, omgang met media en werving van vrijwilligers is gewenst. Dat laatste blijkt eveneens uit het onderzoek; de meeste verenigingen, in zowel de binnen- als buitensport, hebben een tekort aan vrijwilligers en kunnen dit tekort met moeite aanvullen. Daarnaast blijkt dat een belangrijk verschil in contributies bij de binnensportverenigingen en de buitensportverenigingen. Dit verschil kan oplopen tot zo'n 50,- per jaar.

Top tien
Op basis van de bevindingen in het rapport is een top tien van concrete maatregelen opgesteld voor het toekomstige sportbeleid in de gemeente Emmen:


1. stel een beleidsplan voor de verenigingssport op
2. maak een jeugd- en jongerensportplan

3. doe onderzoek naar de groeiende groep ongeorganiseerde en individuele sporters

4. formuleer een eenduidig en helder subsidie- en tarievenbeleid
5. geef jaarlijks of periodiek informatiebulletin uit waarin het sportbeleid en subsidie- en tarievenbeleid aan de orde worden gesteld
6. bemiddel in vraag en aanbod van opleidingen en verzorg eventueel zelf opleidingen

7. stimuleer verenigingen bij het ontwikkelen van sportaanbod voor specifieke doelgroepen

8. verschaf zo spoedig mogelijk duidelijkheid aan de verenigingen die betrokken zijn bij de reconstructie en clustering van sportparken
9. maak duidelijke afspraken met gebruikers van accommodaties over de rechten en plichten van gebruik
10. geef "naar een integraal sportbeleid" concreet gestalte door op onderdelen waar sprake is van samenhang met aanverwante beleidsterreinen, beleid te ontwikkelen en uit te voeren.Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2000 Gemeente Emmen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie