Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Recordomzet KPN van € 5,2 miljard in eerste halfjaar

Datum nieuwsfeit: 30-08-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Record omzetstijging bij mobiel, internet, data
Operationeel resultaat in lijn met verwachting

Over het eerste halfjaar van 2000 heeft KPN een recordomzet behaald van § 5,2 miljard. Dat betekent een omzetstijging van bijna 30%. De groei wordt vooral bereikt in de speerpunten mobiel, internet en dataverkeer, maar ook de omzet van vaste net diensten vertoonde een stijging. De helft van de groei is afkomstig van de activiteiten van E-Plus in Duitsland. Zonder E-Plus was de groei nog steeds 15%. Voor het eerste half jaar van 2000 werd een operationeel resultaat voor afschrijvingen en belastingen (EBITDA) gerealiseerd van § 1.757 miljoen, een toename met 17,4%. Zonder E-Plus is de toename 12,3%. Dit is in lijn met de verwachtingen. Per 30 juni 2000 bedraagt de totale rentedragende schuld van KPN § 20.043 miljoen.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
(bedragen in miljoenen euro)
Eerste halfjaar '00 Eerste halfjaar '99 % groei
Bedrijfsopbrengsten 5.202 4.016 29,5
EBITDA 1.757 1.496 17,4
(Geen accountantscontrole toegepast)
Het nettoresultaat was § 19 miljoen negatief (vergeleken met een winst van § 416 miljoen in het eerste half jaar van 1999)en wordt vooral veroorzaakt door de toegenomen afschrijving van goodwill en financieringskosten verbonden aan de acquisitie van E-Plus, die § 564 miljoen bedroegen. Het resultaat vůůr afschrijving van goodwill bedroeg § 369 miljoen, een daling met 18,5% ten opzichte van het halfjaar 1999. Zonder E-Plus zou het resultaat vůůr afschrijving van goodwill zijn uitgekomen op § 647 miljoen, een stijging met 42,8% ten opzichte van het eerste half jaar 1999.

Bedrijfsopbrengsten per segment
(Bedragen in miljoenen euro)

Eerste halfjaar '00 Eerste halfjaar '99 % groei
Vaste net Diensten 2.635 2.414 9,2
Mobiel 1.567 810 93,5
Data/IP 576 382 50,8
Internet, Call Center en Mediadiensten (ICM) 347 291 19,2 Overig 732 604 21,2
Interne bedrijfsopbrengsten -655 -485
Totaal bedrijfsopbrengsten 5.202 4.016 29,5
(Geen accountantscontrole toegepast)

CEO Paul Smits van KPN:

"KPN's halfjaar resultaten illustreren dat we op koers liggen met onze groei- strategie. De resultaten weerspiegelen het groeiprofiel van ons bedrijf. Met name mobiele- en datacommunicatie zijn de motoren achter deze groei. KPN heeft belangrijke vooruitgang geboekt in zijn streven een pan- Europese mobiele operator te zijn. Het feit dat KPN inmiddels meer mobiele klanten buiten dan binnen Nederland heeft, onderstreept nog eens zijn Europese ambitie en geeft vertrouwen voor de toekomst."

Dividend beleid

Sinds de beursgang in 1994 heeft KPN zich ontwikkeld tot een telecom- onderneming met focus op vier kernactiviteiten: mobiele communicatie, Data/IP services, Internet Call Center en media diensten (ICM) en diensten via het vaste net. KPN heeft de ambitie om een prominente speler in Europa te worden, in de meeste van deze activiteiten via een ambitieuze groeistrategie, die zich baseert op autonome groei en groei via acquisities en joint ventures. De consequentie van deze strategie, met de acquisitie van E-Plus als prominent voorbeeld, is dat KPN wordt geconfronteerd met substantiŽle bedragen aan goodwill, die in de toekomst van invloed zullen zijn op de resultaten.

Als gevolg van de sterke groeimogelijkheden in de Europese telecommunicatie- sector, de toenemende invloed van goodwill op de resultaten en de vraag naar financiering teneinde de bestaande groeistrategie te continueren, is KPN van mening dat dit het moment is om het dividendbeleid van de onderneming aan te passen aan de veranderde omstandigheden. Derhalve zal KPN met ingang van het interim dividend over het boekjaar 2000 zijn aandeelhouders niet langer de keuze bieden tussen dividend in contanten en dividend in aandelen (stock dividend), maar het dividend uitsluitend uitkeren in de vorm van aandelen. Door de financiŽle middelen in de onderneming te houden zal KPN in een betere positie zijn om te profiteren van de groeimogelijkheden in onze kernactiviteiten. In feite heeft dit tot gevolg dat de aandeelhouders worden gecompenseerd zonder dat financiŽle middelen de onderneming verlaten.

Interim dividend 2000

Het dividend in aandelen voor het boekjaar 2000 zal naar verwachting niet lager zijn dan het dividend dat over 1999 is uitgekeerd. Dit betekent dat KPN over het boekjaar 2000, ten gevolge van de aandelensplitsing van 5 juni jl., in september een dividend in de vorm van aandelen zal uit keren dat equivalent is aan § 0,18 per gewoon aandeel en naar verwachting een slotdividend dat equivalent is aan § 0,35 in mei 2001. De korting van 2-5% die tot op heden werd toegepast bij de bepaling van het dividend in aandelen is met ingang van het interim dividend 2000 afgeschaft. Het stock dividend wordt uitgekeerd ten laste van het fiscaal erkend agio en is in Nederland vrijgesteld van dividendbelasting.

Het aantal dividendrechten dat recht geeft op een nieuw aandeel wordt op 20 september 2000 vastgesteld op basis van de slotkoers van het KPN aandeel op de Effectenbeurs van Amsterdam Exchanges N.V..
Vanaf vrijdag 1 september 2000 zal het aandeel ex-dividend noteren. De leveringsperiode voor het stockdividend loopt van 1 september tot en met 20 september 2000 en het wordt betaalbaar gesteld met ingang van 25 september
2000.

Met ingang van het boekjaar 2001 verwacht KPN twee keer per jaar stockdividend uit te keren in aansluiting op de aankondiging van de half- jaar cijfers en de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Vooruitzichten
KPN verwacht voor heel 2000 dat de EBITDA enigszins zal achterblijven bij de eerder aangekondigde § 3.6 miljard (NLG 8 miljard) voornamelijk door KPN's beslissing om te profiteren van de versnelde groei van de Duitse markt (die hoge acquisitiekosten voor mobiele abonnees met zich meebrengt) en de beslissing om ISP activiteiten in Duitsland te starten. Door de deelname van NTT DoCoMo in KPN Mobile, verwacht KPN in de tweede helft van 2000 een boekwinst van tenminste § 2 miljard te maken.

Kernpunten:
Vaste net diensten

* Het aantal ISDN kanalen groeide met 40% en maakt nu 27% van het totaal aantal kanalen binnen het netwerk van KPN in Nederland.
* In het eerste half jaar werd een pilot met de nieuwe ADSL-techniek met succes afgerond. De tweede helft van 2000 zal onder de naam MxStream een uitrol in de grotere steden van ons land gerealiseerd worden. Mobiel

* De snelle groei van mobiele telefonie maakt dat het aantal mobiele bellers het aantal vaste aansluitingen heeft overtroffen. Tegenover 8,6 miljoen mobiele gebruikers staan 8,2 miljoen vaste verbindingen.
* In Nederland weet KPN Mobile zijn marktleiderspositie goed te handhaven op bijna 50 procent.

* De samenwerking met NTT DoCoMo maakt dat toepassingen gebaseerd op de succesvolle Japanse i- mode-(internetten via de mobiele telefoon) door KPN als eerste in Europa gelanceerd kunnen worden.
* De verwerving van UMTS-licenties in Nederland en Duitsland en de deelname in de Engelse licentie van Hutchinson geven een goede uitgangspositie voor de toekomstige breedband-ontwikkeling van de mobiele sector in deze landen.

* SMS (Short Message Service) is een succes. Het uitgaande verkeer in Nederland groeide het eerste halfjaar met 545% van 17,6 miljoen berichten naar 113,6 miljoen. Bij E-Plus groeide het SMS verkeer van 103.8 naar 579.2 miljoen berichten (een stijging met 458%), voornamelijk veroorzaakt door de introductie van SMS op prepaid.

Data/IP services

* In Nederland zijn nu 37 cityringen operationeel, via KPNQwest is een netwerk van 6200 km euroringen gerealiseerd.

* Leider in product- en service- innovatie door het Lambda- net en de Cyber-centers van KPN en KPNQwest.

Internet, Call center en Mediadiensten

* De Internet Service Providers onder KPN-vlag telden eind juni ongeveer
1,6 miljoen abonnees, een toename met 335%. Onder hen rond 1,2 actieve Internet - gebruikers.

* KPN is in Nederland marktleider met een marktaandeel van 33 procent, in BelgiŽ neemt KPN een tweede plaats in met een marktaandeel rond de 20 procent.

* In het eerste halfjaar kreeg de Internet-strategie van KPN verder gestalte met de lancering van Travel Planet (samen met TUI) en de oprichting, samen met ABN Amro, van MoneyPlanet.

Overig


* Het totaal aantal klanten van KPN nam toe van 12 tot 20,1 miljoen.
* Station 12, sinds april de joint venture waarin de satelliet- activiteiten van KPN en het Australische Telstra zijn ondergebracht, wist zijn positie als marktleider in mobiel satelliet-verkeer uit te bouwen naar 25 procent (eind juni 2000).

* Het aantal werknemers van KPN bedroeg eind juni 44.369. De sterke toename (20,5%) werd in belangrijke mate veroorzaakt door de verwerving van E-Plus en het verkrijgen van controle in het Call Center bedrijf SNT. (Zonder deze omstandigheden kwam de groei uit op 1.823 personen een groei van 5,2%).

Noot voor de redactie (

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie