Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Goedkoop Duits glas bedreigt Nederlandse glasrecycling

Datum nieuwsfeit: 30-08-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSBERICHT
EP-fractie van de Socialistische Partij
Brussel, 30 augustus 2000

GOEDKOOP DUITS GLAS BEDREIGT NEDERLANDSE GLASRECYCLING

Europarlementariër Erik Meijer van de Socialistische Partij wil dat de Europese Commissie maatregelen neemt tegen de dreigende instorting van de Nederlandse glasrecycling. Als gevolg van Duitse concurrentie zitten Nederlandse glasrecyclingsbedrijven met grote overschotten, zodat ze al aangekondigd hebben per 1 januari 2001 te stoppen met het ophalen van afvalglas. Het glas zou dan weer op de stortplaats terecht komen. Meijer vindt deze ontwikkeling absoluut onaanvaardbaar en heeft hierover vandaag schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie.

In Nederland wordt 90 procent van het ingezamelde afvalglas afgenomen door de glasindustrie. Gemeenten betalen, via de reinigingsheffing, voor de kosten van inzameling, glasbedrijven betalen voor vervoer en verwerking. Dit is geregeld in het Convenant Verpakkingen. Dit systeem staat momenteel zwaar onder druk door de import van goedkoop glasafval uit Duitsland. In Duitsland wordt gewerkt met het zogenaamde Grune Punktsysteem, een systeem waarbij de industrie meebetaalt aan de inzameling. Nederlandse glasverwerkingsbedrijven kopen hun glas nu in Duitsland. Een voorbeeld is het bedrijf Heije uit Moerdijk, dat glas aanvoert uit Berlijn terwijl op tien kilometer afstand, in Fijnaart, het glasrecyclingsbedrijf Maltha is gevestigd, zo meldde De Volkskrant gisteren. Meijer vindt het onacceptabel dat er over grote afstanden wordt geleurd met recyclingsmateriaal en eist dat de Europese Commissie ingrijpt, om te voorkomen dat Duitsland haar afvalglas op de Nederlandse markt dumpt zonder zelf afvalglas uit Nederland toe te laten en op die manier het inzamelen van glas via de glasbak om zeep helpt. Verder wil Meijer weten of soortgelijke problemen zich ook voordoen tussen andere landen, of ten aanzien van andere soorten recyclingsmateriaal.

Voor meer informatie:
Erik Meijer, Europarlementariër +31 651152982
René Roovers, medewerker Europese Fractie van de SP 06-22607308

Hieronder vindt u de precieze tekst van de vragen.

Verstoring van de nationale systemen voor inzameling van glasafval door de werking van de Europese markt


1) De afzet van ingezameld afvalglas krijgt in Nederland momenteel concurrentie van bedrijven uit Duitsland waar gewerkt wordt met het zogenaamde Grune Punktsysteem, een systeem waardoor de industrie voor de inzameling meebetaalt. Een gevolg van deze concurrentie is dat de Duitse glasrecyclingsbedrijven in toenemende mate hun glasafval aanbieden op de Nederlandse markt. Een voorbeeld hiervan is het bedrijf Heije uit Moerdijk dat glas aanvoert uit Berlijn terwijl in de directe nabijheid in Fijnaart, op tien kilometer afstand, het glasrecyclingsbedrijf Maltha is gevestigd. Het Nederlands afvalglas dreigt nu op de stortplaats terecht te komen. Tevens dreigt men de inzameling stop te zetten. Bent u op de hoogte van deze problematiek? (1)

2) Bent u het met mij eens dat het absoluut onaanvaardbaar is dat deze recyclingsmaterialen over deze afstanden worden vervoerd en dat er uitgegaan moet worden van het principe dat het recyclingsmateriaal gebruikt wordt op een zo kort mogelijke afstand van de plaats waar het ingezameld wordt?

3) Kunt u cijfers geven over de hoeveelheid grensoverschrijdend gerecycled glasafval tussen Nederland en Duitsland en tussen andere lidstaten?

4) Bent u met me eens dat het Duitse inzamelingssysteem van glasrecycling concurrentievervalsend werkt ten opzichte van het Nederlandse systeem waardoor grote problemen ontstaan? Bovendien laat Duitsland enerzijds op haar markt geen Nederlands afvalglas toe en anderzijds dumpt Duitsland wel haar goedkope overschotten op de Nederlandse markt. Bent u bereid maatregelen te nemen om de dumping van Duits afvalglas te voorkomen, b.v. door het scheiden van de markten per inzamelingssysteem of door een meer uniforme regeling van de inzameling van glas op Europees niveau? Zo ja, aan welke van deze maatregelen denkt de commissie, mede om te voorkomen dat de Nederlandse inzamelingsbedrijven hun dreigement dat zij per 1 januari van volgend jaar stoppen met inzamelen in praktijk brengen en de Nederlandse inzamelingsstructuur in stand te houden?

5) Doet een soortgelijke problematiek zich ook voor tussen andere lidstaten of ten aanzien van andere soorten recyclingsmaterialen? Zo ja, welke is dat en aan welke maatregelen denkt u om in het belang van hergebruik van grondstoffen en het milieu de problemen op te lossen?
(1) 'Grensoorlog om de Nederlandse glasbak', De Volkskrant van 28-08-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie