Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Middelburg

Datum nieuwsfeit: 30-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Middelburg

Informatie van de Overheid 30 augustus

Middelburg, week 35 (Info van de Overheid Woensdag 30 augustus 2000)

BOUWAANVRAGEN
(bekendmaking ingevolge artikel 41 Woningwet)
Aanvragen om bouwvergunning zijn ingekomen voor het:
v uitbreiden van een woning op het perceel Koepel 6;
v uitbreiden van een winkel op het perceel Langeviele 4;
v bouwen van een schuur, het vergroten van een woonkamer en het verbouwen van een garage op het perceel Gandhistraat 14;
v plaatsen van een antenne-installatie t.b.v. mobiel netwerk op het perceel Noordbolwerk 35.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop bij een positieve beslissing de vergunning wordt verleend, afwijken van die welke ter inzage liggen.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
In de week van 14 t/m 18 augustus 2000 zijn de volgende bouw-, gebruiks- en/of sloopvergunningen verleend en/of is met de volgende meldingen ingestemd:
v het aanbrengen van reclame op het perceel Langstraat 79 te Arnemuiden;
v het verbouwen van een bijkantoor van de Rabobank op het perceel Dok- Dokstraat 4 te Arnemuiden;

v het plaatsen van een berging/schuurtje op het dakterras op het perceel Nieuwe Vlissingseweg 184.
Bij de hierboven genoemde besluiten kunnen belangen van derden betrokken zijn. (Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van een besluit aan aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 61, 4330 AB Middelburg.

AANVRAAG OM MONUMENTENVERGUNNING
Van 1 september tot en met 14 september 2000 ligt op de sectie Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling de aanvraag om een vergunning op grond van de Monumentenwet 1988 ter inzage voor het uitbreiden van een winkelruimte op het perceel Langeviele 4. Gedurende voornoemde periode kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 61, 4330 AB Middelburg.

VERKEERSMAATREGELEN NOORDWEG
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat als 30 km/h-zone wordt aangewezen:
- het gedeelte van de Noordweg tussen de Leliëndaalseweg en de President Rooseveltlaan, en
- het gedeelte van de Brigdamseweg tussen de President Rooseveltlaan en de Noordweg. Hiertoe zullen 30 km/h-zoneborden (A1-zone en A2-zone) worden geplaatst op:
- de Noordweg bij de aansluitingen met de President Rooseveltlaan en de Leliëndaalseweg,
- de Brigdamseweg bij de aansluiting met de President Rooseveltlaan,
- de Schotelweg bij de aansluiting met de Noordweg,
- de Golsteinseweg bij de aansluiting met de Noordweg. Inzage
Het volledige besluit ligt van 31 augustus tot en met 11 oktober 2000 ter inzage bij de dienst Stadsontwikkeling, Vlissingsestraat 21 te Middelburg. Bezwaar
Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit bij ons bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar.

Indien u bij ons een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de President van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, als u meent dat de onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoek hiertoe moet worden gericht aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg, sector Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit bedraagt 225,-- voor natuurlijke personen en 450,-- voor andere dan natuurlijke personen.

VERKEERSMAATREGELEN LUTHERSE KERKLAAN
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de Lutherse Kerklaan zal worden afgesloten voor het doorgaande autoverkeer. Hiertoe zullen palen in het wegdek worden geplaatst ten zuiden van de ingang naar de parkeerkelder onder het M. Smallegangehof. In verband hiermee zal het eenrichtingsverkeer op het noordelijke deel van de Lutherse Kerklaan worden opgeheven en zal aan beide zijden van dit wegvak een parkeerverbod in de vorm van een gele onderbroken streep worden aangebracht. Het zuidelijk deel van de Lutherse Kerklaan wordt versmald tot 3 m en zal worden aangeduid als fietspad. Inzage
Het volledige besluit ligt van 31 augustus tot en met 11 oktober 2000 ter inzage bij de dienst Stadsontwikkeling, Vlissingsestraat 21 te Middelburg. Bezwaar
Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit bij ons bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar.
Indien u bij ons een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de President van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, als u meent dat de onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoek hiertoe moet worden gericht aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg, sector Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit bedraagt 225,-- voor natuurlijke personen en 450,-- voor andere dan natuurlijke personen.

VERKEERSBESLUIT MOLENWATER
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een parkeerverbod in de vorm van een gele onderbroken streep wordt ingesteld op het gedeelte van het Molenwater:
- tussen de zijstraat Molenwater ter hoogte van het pand Molenwater 31 en de parkeerhaven in oostelijke richting aansluitend op de Lutherse Kerklaan;
- tussen de Lutherse Kerklaan en de parkeerplaatsen in de berm tegenover het pand Molenwater 81. Inzage
Het volledige besluit ligt van 31 augustus tot en met 11 oktober 2000 ter inzage bij de dienst Stadsontwikkeling, Vlissingsestraat 21 te Middelburg. Bezwaar
Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit bij ons bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar.

Indien u bij ons een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de President van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, als u meent dat de onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoek hiertoe moet worden gericht aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg, sector Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit bedraagt 225,-- voor natuurlijke personen en 450,-- voor andere dan natuurlijke personen.

VOORZIENING HUISVESTING ONDERWIJS
Met ingang van 30 augustus 2000 ligt bij de intergemeentelijke afdeling lokaal onderwijsbeleid Middelburg/Vlissingen voor een ieder ter inzage de gewijzigde verordening "voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Middelburg". De normbedragen in deze verordening zijn geïndexeerd op basis van prijspeil 2000. Bij de afdeling is tegen betaling een kopie van de verordening verkrijgbaar.

Zie voor andere gemeentelijke informatie de pagina van de gemeente Middelburg in de Faam/Vlissinger van vandaag, Maximaal Text pagina 830 of www.middelburg.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie