Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over inkomensafhankelijke regelingen

Datum nieuwsfeit: 30-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over verlies van toeslagen door inkomensafhankelijke regeling en

Gemaakt: 5-9-2000 tijd: 16:

2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 30 augustus 2000

Hierbij doe ik u mede namens de Staatssecretaris van Financiën het antwoord toekomen op vragen die het Kamerlid Smits (PvdA) heeft gesteld over verlies van toeslagen door inkomensafhankelijke regelingen. Deze vragen heeft u mij toegezonden bij brief van

2 augustus 2000 (kenmerk 2990014230).

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(W.A. Vermeend)

Vragen van het lid Smits (PvdA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën over verlies van toeslagen door inkomensafhankelijke regelingen (ingezonden 1 augustus 2000, no. 2990014230).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van het gegeven dat arbeidsongeschikten die volledige verzorging nodig hebben en daarom een toeslag krijgen bovenop hun uitkering op grond van artikel 22 WAO, artikel 10 Waz of artikel 9 Wajong, deze toeslag in rook zien opgaan door het verlies aan huursubsidie of andere inkomensafhankelijke regelingen? Een rekenvoorbeeld is in een bijlage bijgevoegd ter onderhandse kennisneming door de Kamerleden

Antwoord 1

Op basis van de artikelen 22 WAO, 10 Waz en 9 Wajong vindt verhoging van de uitkering plaats tot ten hoogste het dagloon of vervolgdagloon respectievelijk de grondslag indien de betrokkene in een voorlopig blijvende toestand van hulpbehoevendheid verkeert, die oppassing en verzorging nodig maakt. Deze verhoging geldt voor degene met een arbeids-ongeschiktheidsuitkering berekend naar een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer.

Als het gaat om huursubsidie kunnen deze personen bij een aanvraag om huursubsidie een beroep doen op de hardheidsclausule in artikel 26 van de Huursubsidiewet. Meer hierover in het antwoord op vraag 4.

Als het gaat om verlening van bijzondere bijstand - een taak van de gemeente, waarbij zij een grote mate van beleidsvrijheid heeft - dient geheel of gedeeltelijk rekening te worden gehouden met de draagkracht van de belanghebbende. De verhoging op grond van de artikelen 22 WAO, 10 Waz en 9 Wajong blijft bij de vaststelling van de draagkracht voor bijzondere bijstand in beginsel buiten beschouwing. De verhoging kan wel in aanmerking worden genomen als beroep op de bijzondere bijstand wordt gedaan voor dezelfde soort kosten die samenhangen met de toestand van hulpbehoevendheid. In dat geval wordt de verlening van bijzondere bijstand afgestemd op de feitelijke kosten en het feitelijke inkomen.

Bij de toepassing van de Toeslagenwet wordt 81% van de verhoging van een WAO- Waz- of Wajong-uitkering niet verrekend met de toeslag. Dit op grond van artikel 7, tweede lid, onder-deel c van het inkomensbesluit Toeslagenwet.

Vraag 2

Kunt u zich voorstellen dat gehandicapten, die blijkens onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau in meerderheid tot de armen van Nederland mogen worden gerekend, zulk vestzak-broekzak-afpakbeleid niet begrijpen?

Antwoord 2

Gegeven het antwoord op vraag 1 is van een dergelijk beleid geen sprake.

Vraag 3

Bent u op de hoogte van het gegeven dat uitkeringen op grond van de TOG en de forfaitaire vergoeding van een persoonsgebonden budget, buiten beschouwing worden gelaten bij het bepalen van het belastbaar inkomen?

2

Antwoord 3

Op grond van de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende meervoudig en ernstig lichamelijk gehandicapte kinderen (TOG) worden per kwartaal achteraf uitkeringen verstrekt aan ouders die hun meervoudig gehandicapte, dan wel chronisch zieke kind thuis verzorgen. Dit vanwege de hogere algemene kosten van levensonderhoud die de verzorging van deze kinderen meebrengt.

Deze uitkeringen worden overeenkomstig - vrijgestelde - kinderbijslaguitkeringen behandeld en behoren derhalve niet tot het belastbaar inkomen.

Onder de voorwaarde dat de belanghebbende niet verzoekt om aftrek wegens buitengewone lasten voor de kosten waarvoor het persoonsgebonden budget is verstrekt, is goedgekeurd Besluit van de staatssecretaris van Financiën, 8 juli 1996, nr. DB96/2337M, laatstelijk gewijzigd bij Besluit van

18 januari 2000, nr. DB 2000/126, V-N 2000/7.21 dat het budget voor de heffing van de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen buiten aanmerking blijft.

Vraag 4

Kunt u het in vraag 1 gesignaleerde probleem bij hulpbehoevende arbeidsongeschikten oplossen door de toeslag (op grond van artikel 22 WAO, artikel 10 Waz of artikel 9 Wajong) voortaan buiten beschouwing te laten bij het bepalen van het belastbaar inkomen ofwel in voorkomende inkomensafhankelijke regelingen te bepalen dat deze meergenoemde toeslag buiten beschouwing blijft naar het voorbeeld van de WUV en WUBO, waarin meergenoemde toeslag nu al niet meetelt, en naar het voorbeeld van artikel 43 WVG, waarin is bepaald dat ontvangsten van huursubsidie niet mogen worden meegeteld door gemeenten bij het bepalen van het recht op WVG?

Antwoord 4

Zowel de uitkeringen als de verhogingen waaraan wordt gerefereerd, zijn aan te merken als een periodieke uitkering als genoemd in artikel 4, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (in verbinding met de artikelen 30, eerste lid, onderdeel a, en 30a, eerste lid, onderdeel b) en behoren dientengevolge tot het belastbaar inkomen van de belang-hebbende. Het is dus juist dat de premie bij het inkomen moet worden geteld.

Voor het vaststellen of en in welke mate men in aanmerking komt voor huursubsidie wordt onder meer gekeken naar het inkomen en vermogen van belanghebbende (en medebewoners).

Dit omdat het belastbaar inkomen als een redelijke maatstaf wordt gezien voor het bepalen van de draagkracht van de aanvrager van huursubsidie.

Bij de berekening van de huursubsidiebijdrage kunnen zich echter situaties voordoen dat strikte toepassing van de wettelijke bepalingen leidt tot een bijzondere hardheid.

Middels de hardheidsclausule in de Huursubsidiewet (artikel 26) kan de minister in dergelijke bijzonder schrijnende gevallen afwijken van een aantal bepalingen in de wet. Zo wordt de mogelijkheid geboden om bij de bepaling van het rekeninkomen bepaalde inkomsten buiten

3

beschouwing te laten. Het betreft hier onder meer de verhogingen op grond van de

artikelen 22 WAO, 10 Waz en 9 Wajong. Als hiervan sprake is, wordt die verhoging buiten beschouwing gelaten tot ten hoogste 12,2% van het onzuivere inkomen met een maximum van f 3.076,= (dit is het thans geldende minimum drempelbedrag voor aftrek van buiten-gewone lasten in de inkomstenbelasting voor niet duurzaam gescheiden levende echtgenoten en ongehuwd samenwonenden).

Een beroep op de hardheidsclausule moet gedaan worden binnen 6 maanden na het einde van het subsidiejaar waarop de aanvraag tot toekenning van huursubsidie betrekking heeft.

Nu in de door u gesignaleerde gevallen voor de huursubsidieaanvragers een mogelijkheid openstaat om gebruik te maken van de hardheidsclausule in de Huursubsidiewet doet zich naar ons weten voor onderhavige groepen het door u geschetste probleem niet voor. In verband hiermee alsmede gelet op het antwoord op vraag 1 zien wij geen aanleiding voor nadere regelgeving.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...