Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 31-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


donderdag 31 augustus 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op donderdag 31 augustus om 10.15 uur.

Na een hamerstuk debatteert de Kamer over het sanctiebesluit dat in 1997 tegen Irak is ingesteld. Dit besluit had een duur van drie jaar en dient opnieuw bekeken te worden.

Ten slotte debatteert de Tweede Kamer over de wijziging van de wet financiering decentrale overheden. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de kredietwaardigheid van decentrale overheden en het bevorderen en transparant maken van het financieringsbeleid.


*Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Financiën: 10.15 tot ca. 11.15 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: technische briefing over de voorbeeldbegroting van de Nationale Schuld en van het ministerie van Financiën.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 10.15 tot ca. 12.15 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Verstand-Bogaert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over:
-de evaluatie van de wet op het ouderschapsverlof en van de wet financiering loopbaanonderbreking;
-het rapport Arbeid en zorg in caos 1998.
Economische Zaken en Defensie: 11.00 tot ca. 12.00 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) en staatssecretaris Van Hoof (Defensie) over de overname van de Koninklijke Schelde Groep BV (KSG) door Damen Shipyards NV.

Economische Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 13.00 tot ca. 15.00 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met de staatssecretarissen Ybema (Economische Zaken) en Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over de voortgang van het toeristisch en recreatief beleid. Er wordt onder meer gesproken over het beleid gericht op grote steden en landelijk gebied en over de financiering van grootschalige evenementen.

Justitie: 14.00 tot ca. 16.00 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Korthals (Justitie) over de rijksrecherche. Er wordt gesproken over het functioneren, de capaciteit en de taken.

Europese Zaken en Buitenlandse Zaken: 14.00 tot ca. 16.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen en staatssecretaris Benschop (beiden Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

Europese Zaken en Buitenlandse Zaken: 16.00 tot ca. 17.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) over de algemene begroting van de Europese Unie voor het jaar 2001.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 uur - Klompézaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Economische Zaken en Defensie: 10.00 tot ca. 11.00 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma- Lebbink (Economische Zaken) en staatssecretaris Van Hoof (Defensie) over de overname van de Koninklijke Schelde Groep BV (KSG) door Damen Shipyards NV.

Rijksuitgaven, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 11.00 tot ca. 12.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: briefing door medewerkers van de Algemene Rekenkamer over het rapport Besteding budgetten voor inburgering nieuwkomers en taalonderwijs ouders.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Justitie: 11.15 tot ca. 12.45 uur Klompézaal

Agenda: gesprek met een delegatie van het Milieu Inlichtingen- en Opsporingsteam (MIOT) in aanwezigheid van de ministers Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) en Korthals (Justitie).

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.30 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Europese Zaken: 12.00 uur Aletta Jacobszaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Buitenlandse Zaken: 13.00 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: procedures.

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken en Buitenlandse Zaken: 13.45 uur - Aletta Jacobszaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 15.15 tot ca. 16.15 uur Troelstrazaal

Agenda: technische briefing over de voorbeeldbegroting van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Verkeer en Waterstaat: 15.30 tot ca. 16.30 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: briefing over de voorbeeldbegroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat ter voorbereiding op het algemeen overleg van 6 september aanstaande.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie