Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Arbeidsmarkt centraal in nieuw nummer CBS - magazine

Datum nieuwsfeit: 31-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
CBS publicaties

Home Centraal Bureau voor de Statistiek
Home Site-map Zoeken English

transp.GIF (89 bytes) Statline CBS-Webmagazine Cijfers Producten Diensten Indelingen Bibliotheek Berichtgevers Organisatie Blaise Agenda
transp.GIF (89 bytes)

INDEX: Arbeidsmarkt Index no.7: Arbeidsmarkt

Vandaag, donderdag 31 augustus, verschijnt het zevende nummer van dit jaar van INDEX, het magazine van het CBS. In dit nummer staat het thema Arbeidsmarkt centraal.

Wie werken er de komende jaren?

De komende jaren zal de vergrijzing in steeds sterkere mate een remmend effect hebben op de groei van de beroepsbevolking. Ook als de stijging van de arbeidsparticipatie van vrouwen de komende tien jaar onverminderd doorzet en meer mannen van boven de vijftig blijven werken, zal de groei van de beroepsbevolking de komende tien jaar teruglopen.

Strijd om de schaarse werknemer

De behoefte aan flexibiliteit in bedrijven wordt structureler. Bedrijven zoeken ook meer structurele oplossingen om te voorzien in die behoefte. Voor het personeelsbeleid betekent dit een verschuiving van het ad hoc inhuren van uitzendkrachten naar meer blijvende oplossingen voor flexibiliteit, waarbij het gedrag, de inzetbaarheid en schoolbaarheid van werknemers een belangrijke rol zullen spelen. Dat schrijven Willem de Lange en Marian Thunnissen van het Instituut voor Arbeidsvraagstukken te Tilburg.

Ruim baan voor werknemer

Enkele jaren geleden kampte ons land nog met een hoge en hardnekkige werkloosheid. Inmiddels is arbeid een schaars goed geworden. Werknemers profiteren van de gewijzigde omstandigheden op de arbeidsmarkt. De banen liggen voor het oprapen en na jaren van loonmatiging ligt de loonstijging weer boven de inflatie.

Veel vacatures voor mbo'ers

Voor steeds meer vacatures is het moeilijk goede kandidaten te vinden. Eind 1999 stonden bij het bedrijfsleven 168 duizend vacatures open, 44 duizend meer dan een jaar eerder. Voor meer dan één op de drie vacatures was een mbo-diploma gewenst.

Internettrein dendert voort

Voor internetten is een groeiende belangstelling. In de eerste helft van 1998 was 15 procent van de bevolking via de computer thuis aangesloten op het Internet, aan het einde van 1999 is dit gestegen naar 34 procent. Het computerbezit is echter minder fors gestegen, namelijk van 60 naar 66 procent. Een groter deel van de bevolking met een computer heeft dus een verbinding met het Internet.

Inkomensmobiliteit tussen generaties

Het ouderlijk milieu heeft een grote invloed op de inkomenspositie van kinderen. Kinderen van rijke ouders hebben een grote kans later ook zelf veel te verdienen, kinderen van vaders uit de laagste inkomensklassen hebben later vaak ook een laag inkomen.

Emancipatie van de landbouw

In twintig jaar tijd is de bedrijfsvoering op de boerderij ingrijpend gewijzigd. Vrouwen staan vaker dan voorheen aan het hoofd van het bedrijf en een aanzienlijk deel van de arbeid komt van buiten het boerengezin. Met deze ontwikkelingen is de landbouw de laatste twintig jaar flink geëmancipeerd.

Conjunctuur en regio

In het blad is verder het Conjuntuurbericht opgenomen met daarin de meest recente cijfers over de Nederlandse economie

Belangstelling?
Voor het toesturen van een proefnummer of een artikel per fax kunt u contact opnemen met de redactie van INDEX, e-mail (INDEX@cbs.nl).

INDEX verschijnt 10 keer per jaar. De prijs van losse nummers bedraagt f 15,-. Een jaarabonnement kost f 129,50.
De prijzen zijn inclusief administratie- en verzendkosten. U kunt de publicaties bestellen bij:

Centraal Bureau voor de Statistiek
Sector Marketing en Verkoop
Klantenservice
Postbus 4481
6401 CZ HEERLEN
Tel.: (045) 570 70 70
Fax: (045) 570 62 68
E-mail: (verkoop@cbs.nl)

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2000 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 31 augustus 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie