Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten Dagelijks Bestuur Amsterdam Oud - Zuid

Datum nieuwsfeit: 31-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Amsterdam Oud Zuid

Besluiten Dagelijks Bestuur 29 augustus 2000 Nieuwsdatum: 31-Aug-2000

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid heeft op 29 augustus jl. de volgende besluiten genomen:

RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING

Zondagopenstelling winkels en markten

In juli van dit jaar heeft stadsdeel Amsterdam Oud Zuid Albert Heijn aan de Stadhouderskade toegezegd vóór september a.s. duidelijkheid te geven of er al dan niet een procedure wordt opgestart voor zondagopenstelling van deze winkel. Het Dagelijks Bestuur heeft principieel geen bezwaar tegen zondagopenstelling in het stadsdeel, maar beschouwt de opening van het Heinekenmuseum als onvoldoende argument om op de Stadhouderskade tot zondagopenstelling over te gaan.

PUBLIEKSZAKEN

Bomenverordening 2000

In stadsdeel Amsterdam Oud Zuid gelden momenteel twee bomenverordeningen, namelijk de Bomenverordening Amsterdam Zuid 1998 en de Bomenverordening stadsdeel De Pijp 1996. Gezien de fusie van de voormalige stadsdelen is het noodzakelijk om te komen tot een nieuwe, geharmoniseerde verordening, die op 1 januari 2001 in werking kan treden. Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met het Concept Bomenverordening 2000. In deze nieuwe verordening zijn de harmonisatie van de verordeningen en inhoudelijke wijzigingen opgenomen. Verder is gepoogd een voor de burger leesbare versie op te stellen. De doelstelling van de verordening is om een adequate bescherming van het groen in het stadsdeel te bieden, waarvoor de nieuwe verordening de juridische instrumenten biedt. Nieuwe onderwerpen in de verordening zijn onder andere een apart hoofdstuk dat is gewijd aan monumentale bomen en een nadere uitwerking van de herplantplicht. Naast de gewone inspraak zal een aantal belangengroeperingen de gelegenheid worden geboden om via vooroverleg hun standpunt met betrekking tot het concept kenbaar te maken.


CONCERNSTAF

Evenementenbeleid voor het vernieuwde Museumplein Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met de concept-raadsvoordracht waarin het evenementenbeleid voor het vernieuwde Museumplein is geformuleerd. Het stadsdeel zal elk jaar, voor een periode van vier jaar vooruit, een overzicht opstellen van de periodes per jaar die nog beschikbaar zijn voor het houden van (grote) evenementen op het plein. Dit overzicht zal worden gepubliceerd, en (potentiële) organisatoren van evenementen kunnen dan inschrijven op de open periodes. De inschrijvingen zullen worden beoordeeld door een programmacommissie. De concept-raadsvoordracht zal ter advisering worden besproken in de commissie Openbare Ruimte van 26 september a.s., waarna op 1 november a.s. de behandeling in de raad zal plaatsvinden. Voorafgaand aan de bespreking in de commissie zal er nog een bijeenkomst zijn met direct betrokkenen, vertegenwoordigers van instellingen en bewoners op en rond het plein om de voordracht te bespreken.

RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING

Concept-raadsvoordracht uitgangspunten parkeerbeleid Afgelopen voorjaar is de notitie Uitgangspunten Parkeerbeleid stadsdeel Amsterdam Oud Zuid uitgekomen. Op dit stuk hebben veel mensen gereageerd, zowel tijdens de inspraakavonden als schriftelijk en per e-mail. De raad heeft in juni een informele vergadering belegd om over de uitgangspunten te discussiëren. Dit heeft geleid tot de concept-raadsvoordracht ten aanzien van de uitgangspunten van het parkeerbeleid en de Nota van Beantwoording naar aanleiding van de inspraak op de notitie. Het Dagelijks Bestuur heeft deze concept-raadsvoordracht en deze Nota van Beantwoording nu vastgesteld. De concept-raadsvoordracht zal ter advisering worden besproken in de commissie van Openbare Ruimte op 18 september a.s., waarna op 27 september a.s. de behandeling in de raad zal plaatsvinden. Verkeersbesluiten ten aanzien van diverse algemene invalidenparkeerplaatsen
Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met het verkeersbesluit ten aanzien van het verplaatsen van twee algemene invalidenparkeerplaatsen van het Museumplein naar de Stadhouderskade. Verder is ingestemd met de verkeersbesluiten die voorzien in de aanleg van twee algemene invalidenparkeerplaatsen op het IJsbaanpad (ter hoogte van het op nummer 10 gevestigde MRI-centrum) en van een algemene invalidenparkeerplaats op de Willemsparkweg (ter hoogte van het op nummer 211 gesitueerde kinderdagverblijf Altijd Lente). Tot slot is het Dagelijks Bestuur akkoord gegaan met het verkeersbesluit ten aanzien van het verwijderen van de algemene invalidenparkeerplaats ter hoogte van Ceintuurbaan 159, waar voorheen een betaalkantoor van Dienst Stadstoezicht zat.
Herprofilering Aalsmeerweg
Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met het verkeersbesluit dat voorziet in de aanleg van fietspaden en een doorgetrokken streep op de Aalsmeerweg.
Verkeersbesluiten ten aanzien van laad- en loshaven Johannes Vermeerstraat en Pijnackerstraat
Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met de verkeersbesluiten ten aanzien van het instellen van een laad- en losplaats op de Johannes Vermeerstraat ter hoogte van café Loetje (nummer 52) en het plaatsen van een laad- en losbord op de distributiestraat, gelegen aan de Pijnackerstraat, ter hoogte van de Edah (nummer 36). Instellen eenrichtingsverkeer in Schinkelbuurt Noord Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met het verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van eenrichtingsverkeer voor de Schinkelbuurt Noord.

Parkeerverbod langs plantsoen Van Tuyll van Serooskerkenplein Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met het verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van een parkeerverbod langs het plantsoen op het Van Tuyll van Serooskerkenplein.

Overige informatie/mededelingen:

Op 29 november a.s. zal er een extra raadsvergadering worden belegd ten behoeve van de behandeling van reguliere agendapunten.

Deze nieuwsbrief is een journalistieke en selectieve weergave van de door het Dagelijks Bestuur genomen besluiten, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Geadresseerden van specifieke besluiten zullen separaat en rechtstreeks van het voor hen van belang zijnde besluit op de hoogte worden gesteld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie