Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Cordais vindt plannen Herfkens slecht voor gezondheidszorg

Datum nieuwsfeit: 31-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CORDAID

Plannen minister Herfkens dramatisch voor gezondheidszorg

PERSBERICHT

Den Haag, 31 augustus 2000

PLANNEN MINISTER HERFKENS DRAMATISCH VOOR GEZONDHEIDSZORG

ONTWIKKELINGSLANDEN
Discussie is waardevol, maar argumenten zijn te kort door de bocht

De plannen van minister voor Ontwikkelingssamenwerking Herfkens om ontwikkelingswerkers per juli 2002 niet langer uit te zenden, zullen een dramatisch effect hebben op de gezondheidszorg van ontwikkelings-landen. Volgens de katholieke ontwikkelingsorganisatie Cordaid is de opstelling van Herfkens in haar presentatie te eenzijdig en getuigt deze van weinig realiteitszin. .Een discussie over actualisering van ontwikkelingssamenwerking is op zich waardevol, maar de argumenten en de tijdspanne die de minister hanteert worden door de werkelijkheid in ontwikkelingslanden gelogenstraft., aldus Hans Kruijssen, algemeen directeur van Cordaid.

De argumenten van de minister zijn volgens Kruijssen op zijn minst ongenuanceerd. .Onzin dat uitzendingen op dit moment niet vraaggericht zouden plaatsvinden. Memisa, dat deel uitmaakt van Cordaid, zendt artsen alleen uit als daar vanuit lokale partners vraag naar is. Met het oog op maatschappij-opbouw in ontwikkelingslanden is vanzelfsprekend de behoefte in een ontwikkelingsland bepalend. Daarbij gaat het vanuit de uitgezondenen óok om kennisoverdracht opdat mensen het daar zelf overnemen. De tijd dat wij hier bepalen wat daar goed is, is lang voorbij. De minister heeft echter geen monopolie op deze visie en zou wat uitzendingen vanuit Nederland betreft beter moeten weten., aldus Kruijssen.

Kruijssen wijst daarnaast op de realiteit van met name het Afrikaans continent. .Neem nu de medische uitzendingen. De World Health Organisation (WHO) stelt als norm één arts per 10.000 inwoners. Voor Sub Sahara Afrika is de praktijk dat slechts één arts per 50.000 inwoners beschikbaar is. Er is dus een tekort van maar liefst 80%. Van verdringing van lokale mensen door uitgezondenen is dus geen sprake..

Cordaid deelt de mening dat een geactualiseerde visie op uitzendingen op zijn plaats is, maar dan wel met inachtneming van de realiteit. .Infrastructuren in landen van met name Sub Sahara Afrika zijn uiterst beperkt en beslaan daarnaast vaak een héél groot gebied. Zo wonen er in de Upper West Region in Ghana bijna één miljoen mensen en zijn slechts twee artsen beschikbaar. Bovendien werken uitgezondenen vaak daar waar overheidsstructuren helemaal niet komen. Hun vertrek betekent in een groot aantal gevallen dat bepaalde voorzieningen volledig wegvallen. Het gaat om miljoenen mensen voor wie alternatieven niet voorhanden zijn. Mensen hebben nauwelijks inkomen en zijn dus niet in staat de kosten te dragen, terwijl door slechte voeding en de toename van tbc, malaria en met aids samenhangende ziektes juist méér behoefte aan medische zorg bestaat. Er is dus een schreeuwend tekort aan lokaal gekwalificeerd medisch kader. Landen zelf hebben te weinig opleidingsfaciliteiten en vanwege de armoede is de neiging om in de steden werk te zoeken groot. Dat laat het platteland zonder kansen achter. Niks .verdringing op de arbeidsmarkt. dus. De minister stapt daar ons inziens wel erg losjes overheen., stelt Kruijssen.

In internationaal verband is afgesproken in 2015 basisgezondheidszorg voor iedereen beschikbaar te hebben en de kindersterfte met 2/3 te hebben teruggebracht. .Dit kunnen we alleen bereiken als hieraan op alle fronten gewerkt wordt: door particulieren en door de overheid. In plaats daarvan doen we nu stappen terug en desinvesteren we.. Ook bekritiseert Kruijssen de perceptie van de minister: .Absolute onzin om over parallelstructuren te spreken bij missie- en zendingshospitalen. Het gaat om complementariteit, zowel geografisch als ten aanzien van het niveau van voorzieningen. Nationale overheden dringen juist door het netwerk van particuliere ziekenhuizen door op plaatsen waar hun eigen nationale structuren volledig ontbreken. Veel ziekenhuizen maken dan ook afspraken met de overheid en vervullen zo een wezenlijke functie in de uitvoering van nationale gezondheidsplannen..

Daarnaast wijst Cordaid op het belang van zichtbaarheid voor het draagvlak in de Nederlandse samenleving. .Laat samenlevingen hier en daar elkaar kunnen ontmoeten. Dat geschiedt via mensen die hun solidariteit willen tonen. Uitzendingen komen daar mede uit voort. De Wereldbank doet vruchtbaar werk, maar zal niet gauw inspirerend werken op mensen. Gooi het zicht op de wereld dus niet weg,. aldus Kruijssen.

Via Memisa ontvangt Cordaid jaarlijks 8 miljoen voor uitzendingen op een eigen totaalbudget van 350 miljoen gulden (1999). Op dit moment zijn vanuit Memisa/Cordaid zo.n 150 mensen naar ontwikkelingslanden uitgezonden, met zowel medische als niet-medische achtergronden zoals landbouwkundigen en ingenieurs.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met - Marjolein Schuurmans, hoofd Externe Communicatie Cordaid, tel 070 3136 333 of 06 5342 8003.
- Christina Boomsma of Jos de Voogd, persvoorlichters Memisa, tel 070 3136 555 of 06 5128 9898
(Christina) of 06 5025 2278 (Jos)

31 aug 00 15:05

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie