Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

RMO adviseert meer aandacht van wetgever voor vrijwilligers

Datum nieuwsfeit: 14-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
Zoek soortgelijke berichten
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Persbericht

Den Haag, 14 augustus 2000

RMO in advies Alert op vrijwilligers:

Meer aandacht voor knelpunten vrijwilligerswerk

Vrijwilligers en hun organisaties worden keer op keer geconfronteerd met bedoelde en onbedoelde effecten van wet- en regelgeving. De Tweede Kamer heeft daarom in een motie gevraagd om een zogeheten `vrijwilligerstoets': de overheid zou alle nieuwe wet- en regelgeving met een vaststaande procedure vooraf moeten toetsen op die effecten. Volgens de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) biedt zo'n bureaucratische toets geen oplossing voor de knelpunten in het vrijwilligerswerk. De uniformiteit van een toets doet geen recht aan de diversiteit van dat werk. Dat schrijft de Raad in zijn advies Alert op vrijwilligers aan staatssecretaris Vliegenthart (VWS).

Veel beter is het, aldus de RMO, dat het kabinet voortaan in het Regeerakkoord onderwerpen aanwijst die gevolgen voor het vrijwilligerswerk kunnen hebben. Deze onderwerpen verdienen vervolgens nadere aandacht. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - het meest betrokken departement - moet hierbij een voortrekkersrol vervullen.
Daarnaast moeten de personen die verantwoordelijk zijn voor wet- en regelgeving, doordrongen raken van de betekenis van vrijwilligersorganisaties en hun vrijwilligers in Nederland; en van de wijze waarop wet- en regelgeving het vrijwilligerswerk onbedoeld kan beïnvloeden. Een sprekend voorbeeld hiervan is het plan om de vrijstelling van sollicitatieplicht voor 57-plussers af te schaffen vanwege de tekorten op de arbeidsmarkt. Zo'n ogenschijnlijk `kleine' wijziging in de regelgeving, heeft grote gevolgen voor de mensen die zich vrijwillig intensief inzetten voor de maatschappij omdat zij geen uitzicht meer hebben op betaald werk: onmisbare krachten voor een vrijwilligersorganisatie.
Een ander voorbeeld laat het omgekeerde zien. Onlangs stelde Minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor langdurig werklozen te verplichten vrijwilligerswerk te gaan doen. Voor vrijwilligersorganisaties brengt zo'n maatregel echter extra taken met zich mee, omdat langdurig werklozen meestal niet zonder begeleiding als vrijwilliger aan de slag kunnen.
Actuele kennis en informatie over vrijwilligerswerk en z'n achtergronden is nodig, niet alleen op landelijk, maar ook op provinciaal en lokaal niveau. De Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) hebben een taak bij de verspreiding van die informatie.

`Toetsinflatie'
De RMO is tegen een vrijwilligerstoets in de ambtelijke betekenis van het woord, onder meer omdat er in `Den Haag' sprake is van een zekere inflatie van toetskracht. Hoe meer toetsen de overheid moet uitvoeren - inmiddels zijn ze er al voor zeker acht verschillende beleidsterreinen - hoe minder invloed ze zullen hebben op het beleid.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie