Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SZW over eigen bijdrage woningaanpasingen gehandicapten

Datum nieuwsfeit: 22-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief SZW inzake de eigen bijdrage woningaanpasingen gehandicapten

Gemaakt: 12-9-2000 tijd: 12:42

2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

's-Gravenhage, 22 augustus 2000

Naar aanleiding van uw verzoek te reageren op een brief van het Instituut Sociaal Raadslieden (ISR) te Den Haag inzake de eigen bijdrage bij woningaanpassingen voor gehandicapten, deel ik u het volgende mee.

In haar brief maakt het ISR melding van twee eigen bijdrage-regimes voor woning-aanpassingen: een gemeentelijk regime voor woningaanpassingen tot f 45.000 en het regime van het College voor Zorgverzekeringen (de voormalige Ziekenfondsraad) voor woningaanpassingen van f 45.000 - f 100.000. Het ISR acht dit een voor de gehandicapte onwenselijke situatie.

De door het ISR geschetste situatie doet zich sinds 1 april 2000 in principe niet meer voor. Sinds die datum zijn gemeenten op grond van de (gewijzigde) Wet voorzieningen gehandicapten verantwoordelijk voor álle woonvoorzieningen. De Regeling Ziekenfondsraad subsidiëring woningaanpassingen gehandicapten is op hetzelfde moment beëindigd. Dit betekent dat wanneer iemand beperkingen in zijn woning ondervindt, hij zich altijd tot de gemeente moet wenden, ongeacht de hoogte van de aanpassingskosten. Gemeenten zijn binnen de kaders van de Regeling financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen Wvg (1996) vrij zelf een eigen bijdrage-beleid vorm te geven. De decentralisatie van de woningaanpassingen vanaf f 45.000 naar gemeenten brengt met zich mee dat in een gemeente voor deze woonvoorzieningen eenzelfde (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage geldt als voor woonvoorzieningen onder de f 45.000.

Hierbij past één aantekening. Het College voor Zorgverzekeringen zal in de komende periode nog een -zij het beperkte- rol spelen in de toekenning van de zgn. dure woonvoorzieningen. Hoewel het College geen nieuwe aanvragen meer in behandeling neemt, zal het wel aanvragen afhandelen die tot en met 31 maart 2000 bij hen zijn binnengekomen. Op deze aanvragen is de eigen bijdrage-systematiek van het College nog van toepassing. Dit is echter een tijdelijke situatie, die binnen afzienbare tijd zal zijn beëindigd.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(W.A. Vermeend)

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie