Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over prestatieloon bij Philips

Datum nieuwsfeit: 23-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over prestatieloon bij philips
Gemaakt: 12-9-2000 tijd: 12:46

2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 23 augustus 2000

Hierbij doe ik u toekomen de beantwoording van de vragen van het kamerlid De Wit (SP) over prestatieloon. Deze vragen heeft u mij toegezonden bij brief van 17 juli 2000, met bovenvermeld kenmerk.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(W.A. Vermeend)

Vraag 1

Kent u de nieuwe cao bij Philips?

Antwoord 1

Ik heb kennis genomen van de grote lijnen van het principe-akkoord.

Vraag 2

Wat is uw oordeel over de gekozen prestatieloonsystematiek gezien uw eerdere uitspraken over prestatieloon in een radioprogramma?

Antwoord 2

Vormgeving van (flexibele) loonafspraken is primair aan sociale partners. Individuele prestatiebeloning is één van de denkbare vormen van flexibele beloning. Hierbij is de door sociale partners wenselijk geachte differentiatie naar werknemers een belangrijke invalshoek. Zoals velen zie ook ik de haken en ogen die er zijn bij het vormgeven van een voor alle betrokkenen aanvaardbaar en bevredigend systeem van individuele prestatiebeloning. In de context van deze discussie heb ik er ook enkele genoemd. Het is echter niet aan mij om een uiteindelijk concreet bereikt cao-resultaat van commentaar te voorzien.

Vraag 3

Is het juist dat u zich voorstander heeft betoond van flexibele beloning middels opties? Zo ja, waarom?

Antwoord 3

Beloningsarrangementen die meer met de conjunctuur `mee ademen' kunnen een gunstig effect hebben op onze internationale concurrentiepositie en de loonkostenontwikkeling en daarmee op de werkgelegenheid. In dat kader heb ik winstdeling, opties en aandelen als mogelijke voorbeelden genoemd.

Vraag 4

Vindt u grote beloningsverschillen tussen werknemers met vergelijkbare functies, maar bij verschillende bedrijven, rechtvaardig? Zo ja, waarom?

Vraag 5

Kleven hieraan niet vergelijkbare bezwaren als aan prestatiebeloning? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 4 & 5

Een evenwichtige inkomensverdeling draagt bij aan sociale cohesie. Ook vanuit het oogpunt van economische groei is dat van belang. Het is moeilijk aan te geven wanneer en in welke situatie beloningsverschillen «te groot» worden. Bij mijn antwoord onder 2 heb ik al aangegeven dat de primaire verantwoordelijkheid voor de vormgeving van (flexibele) loonafspraken bij de sociale partners ligt. Ik heb er alle vertrouwen in dat sociale partners tot een verantwoorde invulling van vormen van flexibele beloning kunnen komen.

Vraag 6

Deelt u de mening dat het voor de hand ligt en ook redelijk is dat werknemers ter compensatie hogere lonen eisen, wanneer de opties veel minder waard blijken te zijn dan was voorzien? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 6

Neen. Wie doelbewust voor een optieregeling kiest, weet dat deze keuze impliceert dat het resultaat zowel mee als tegen kan vallen. Het ligt dan ook niet voor de hand een tegenvallend resultaat te compenseren met een hoger loon. Evenmin ligt het voor de hand loon in te leveren bij een meevallend resultaat.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie