Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief inzake toezicht provinciale financien

Datum nieuwsfeit: 23-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

br min bzk inz toezicht provinciale financien

26721 Financiële activiteiten provincie Zuid-Holland Nr. 10 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 augustus 2000

Naar aanleiding van de behandeling in uw Kamer van de financiële activiteiten van de provincie Zuid-Holland heb ik een aantal toezeggingen gedaan ten aanzien van de uitvoering van het wettelijk toezicht op de provinciale financiën. U zie mijn brief van 27 januari 2000 (26721, nr. 9). Gaarne vermeld ik hieronder de stand van zaken met betrekking tot deze toezeggingen.

Ten aanzien van de uitoefening van het financiële toezicht op de provincies heb ik in bovengenoemde brief de volgende toezeggingen gedaan: 1. Er komt een nieuw beleidskader toezicht.

2. Er komt een (nieuwe) beschrijving van de administratieve organisatie met betrekking tot het financiële toezicht op de provincies. 3. Er zal een jaarlijks toezichtsverslag aan uw Kamer worden verzonden. Tevens zal ik hieronder de stand van zaken melden met betrekking tot het speciaal toezichtsarrangement dat ik met de provincie Zuid-Holland heb getroffen.

Ad 1. Nieuw beleidskader toezicht.
In mijn brief van 27 januari 2000 heb ik gemeld dat een werkgroep (de werkgroep "Inzicht in toezicht") de taak heeft interbestuurlijke afstemming te bewerkstelligen ten aanzien van het te voeren toezichtsbeleid door het rijk (op de provincies) en de provincies (op de gemeenten). Deze werkgroep heeft het rapport "Toezicht op schrift" opgesteld dat onder meer een minimum-beleidskader voor het financiële toezicht bevat. Over het rapport heb ik bestuurlijk overleg gehad met de gedeputeerden die het financiële toezicht in hun portefeuille hebben. Over de uitkomsten daarvan zal ik u één dezer dagen berichten. Het rapport van de werkgroep zal ik daarbij meezenden. Op basis van het rapport "Toezicht op schrift" is op mijn ministerie een nieuw beleidskader voor het financiële toezicht op de provincies opgesteld. Een exemplaar van het beleidskader, gedateerd 30 juni 2000, voeg ik als bijlage bij deze brief bij1). Het beleidskader is begin juli aan alle provincies en gemeenschappelijke regelingen, waaraan provincies deelnemen, gestuurd. De belangrijkste aspecten in het nieuwe beleidskader zijn de volgende: · Eén van de centrale begrippen in het toezicht is een sluitende begroting. Wat daaronder moet worden verstaan is opnieuw, na uitgebreide discussie met de provincies, vastgesteld. In de nieuwe definitie komt de financiële positie van een provincie meer tot haar recht dan in de oude, wat starre definitie. · Er wordt uitgebreid aandacht besteed (en gevraagd) voor de informatie-uitwisseling die moet plaatsvinden om het toezichtsproces goed te laten verlopen. Daaronder vallen onder anderen de inzendverplichtingen ten aanzien van diverse besluiten. · Heel expliciet is gesteld dat de toezichthouder er zich van zal vergewissen of aan de kwaliteitseisen voor de financiële processen wordt voldaan. Dit aan de hand van de desbetreffende in te zenden verordeningen en de accountantsverslagen. Hoge kwaliteit van die processen kan immers de kans dat er "financiële ongelukken" gebeuren tot een minimum beperken. · De proef met de zogenaamde zelftoets, waarbij provinciale staten zelf vaststelde of de begroting (of de meerjarenraming) sluitend was en dus of er op die grond al dan niet sprake zou zijn van preventief of repressief toezicht, wordt niet meer vervolgd.

Met het rapport "Toezicht op schrift" en dit beleidskader toezicht is de ambitie van het toezicht, binnen de bestaande wettelijke kaders, opnieuw vormgegeven: · Eigen verantwoordelijkheid van de toezichthouder. · Focus blijft hoofdzakelijk gericht op de sluitendheid van de begroting of meerjarenraming, maar er komt daarnaast meer aandacht voor de kwaliteit van de financiële functie. Overigens verwijs ik u naar de één dezer dagen te verzenden brief waarbij ik u het rapport "Toezicht op schrift" toezend.

Ten slotte wijs ik er in dit verband op dat, indien het wetsvoorstel Financiering decentrale overheden tot wet wordt verheven, het beleidskader zal worden aangepast in verband met de (wijziging van de) toezichtstaak, die daaruit voortvloeit.

Ad 2. Nieuwe beschrijving van de administratieve organisatie. Nu er een nieuw beleidskader is geformuleerd kan worden begonnen met het beschrijven van de administratieve organisatie die hoort bij de daadwerkelijke uitvoering van dit beleidskader. Ik verwacht dat deze beschrijving oktober/november a.s. gereed zal zijn. Een van de bepalingen in die beschrijving zal zijn dat van de werkoverleggen die mijn ambtenaren met die van de provincies jaarlijks hebben, verslagen zullen worden gemaakt die door beide partijen zullen worden vastgesteld. Dat is inmiddels gebeurd voor de overleggen die het afgelopen voorjaar zijn geweest. De verslagen zijn toegestuurd aan de betreffende colleges van gedeputeerde staten.

Ad 3. Jaarlijks toezichtsverslag aan de Tweede Kamer. Een dergelijk verslag is dit voorjaar voor het eerst gemaakt en heb ik u bij mijn brief van 19 mei 2000, IFLO2000/U69486, doen toekomen.

Ten slotte meld ik u het volgende ten aanzien van het speciale toezichtsarrangement dat ik met de provincie Zuid-Holland heb getroffen. Bij mijn genoemde brief aan u van 27 januari 2000 was gevoegd een afschrift van mijn brief van 27 januari 2000, IFLO99/U99425, aan gedeputeerde staten van Zuid-Holland. In die brief is de inhoud van het speciale toezichtsarrangement beschreven. Kort gesteld komt die er op neer dat ik nauwgezet de maatregelen volg die ertoe moeten leiden: · dat het treasurydossier wordt afgebouwd;
· dat een verbetering van het financiële beheer wordt gerealiseerd. Voor die twee onderwerpen waren bij de provincie twee bestuurlijke stuurgroepen ingesteld. De stuurgroep afhandeling treasurydossier heeft inmiddels een eindrapport uitgebracht. Daaruit blijkt dat de leningenportefeuille geen risicovolle leningen meer bevat. Deze zijn inmiddels afgelost, afgekocht of verkocht. Vanwege aangegane verplichtingen zal het nog enige jaren duren alvorens de, thans apart geadministreerde, leningenportefeuille geheel is afgewikkeld. Versnelling van dat proces brengt extra kosten met zich, hetgeen het provinciebestuur niet wenselijk acht. Gezien het feit dat de resterende leningen als "risicoloos" kunnen worden beschouwd (ook gezien vanuit het wetsontwerp Financiering decentrale overheden) kan ik mij hierin vinden. Voor de verbetering van het financiële beheer zijn veel voorbereidende activiteiten verricht. De stuurgroep "Verantwoord beter", die zich hiermee bezighoudt, is nu zover dat concept-stukken door haar kunnen worden vastgesteld en de reguliere vaststellingsprocedures kunnen gaan starten. De provincie verwacht dat in oktober de desbetreffende verordeningen door provinciale staten kunnen worden vastgesteld. Tot zolang zal ook het speciale toezichtsarrangement in werking blijven, hetgeen inhoudt dat ik in mijn toezichthoudende functie, zo dat nodig zou zijn, invloed kan uitoefenen op de inhoud van de vast te stellen verordeningen.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

K.G. de Vries

1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie


Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...