Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Dorps wonen in Berkel en Rodenrijs

Datum nieuwsfeit: 31-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Berkel en Rodenrijs
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Berkel en Rodenrijs

Woningbouwlocatie Westpolder/Bolwerk
dorps wonen in Berkel en Rodenrijs

Op 31 augustus is het Masterplan voor de locatie Westpolder/Bolwerk door de gemeenteraad van Berkel en Rodenrijs vastgesteld. Dit plan, uitgevoerd in de vorm van een fraaie kartonnen box waarin het plan in boekvorm is omgenomen, is voor geïnteresseerden verkrijgbaar bij het gemeentehuis.

Het Plan Westpolder/Bolwerk
Het oude dorp Berkel en Rodenrijs is in honderden jaren gegroeid. De sporen van de eerste ontginningen uit de 12e eeuw zijn nog steeds in het landschap terug te vinden. De bebouwingslinten langs de vaarten zijn spontaan zo gegroeid, zonder onderliggend plan. Ze zijn beeldbepalend geworden voor het huidige Berkel en Rodenrijs: langgerekt, wat rommelig, maar juist daar ontlenen ze hun charme aan. Het contrast met de huidige uitbreidingen is groot: die worden in enkele tientallen jaren gerealiseerd, volgens zorgvuldig totstandgekomen plannen.

Dat kan ook niet anders. Tegenwoordig worden veel hogere eisen gesteld aan de woningen en de woonomgeving dan vroeger. De ruimte is schaars en moet dus efficiënt gebruikt worden. Het verkeer is veel drukker, het milieu mag niet nodeloos worden belast enzovoort. Plannen zijn aan een groot aantal voorwaarden en uitgangspunten gebonden, die samen voor een goede woning in een prettige woonomgeving moeten zorgen.

Toch zou het jammer zijn als het spontane, dat het huidige Berkel en Rodenrijs kenmerkt, teloor zou gaan. Voor de volgende uitbreiding, Westpolder/Bolwerk, wordt daarom gestudeerd op stedenbouwkundige methoden waarmee in een hedendaags plan de sfeer van een eeuwenlang groeiproces gevangen kan worden. Als dat lukt zal Westpolder/Bolwerk zich in de toekomst duidelijk onderscheiden van andere nieuwbouwwijken. Dat is ook nadrukkelijk de bedoeling. Als het de inwoners van het toekomstige Berkel en Rodenrijs niets uitmaakt of ze in Meerpolder of in Westpolder wonen, lijken deze wijken te veel op elkaar. Sommigen moeten zich thuis voelen in Meerpolder, anderen zullen kiezen voor Westpolder/Bolwerk, weer anderen zullen hechten aan het oude dorp. Zo heeft Berkel en Rodenrijs veel verschillende mensen iets te bieden.

De locatie
De locatie bestaat uit twee landschappelijk verschillende onderdelen. De Westpolder vormt een onderdeel van de laaggelegen polder aan de rand van het kleiplateau, dat verder wordt begrensd door de Bovenvaart, de Klapwijkseweg en het lint van Berkel en Rodenrijs. De slotenstructuur wordt een structurerend kenmerk voor het te ontwikkelen deel van de Westpolder. De hoger gelegen randen, de boezems, vormen een verrijkend onderdeel voor de polder en zullen in het ontwerp een belangrijke rol spelen.

Westpolder
Het beelddragende element van de hoofdrichting wordt gevormd door het polderweggetje: een smal grindrijk asfaltweggetje van ca. 3,5 meter breed met aan de ene kant een grastalud en aan de andere kant een grasberm. Passeren is alleen mogelijk ter plaatse van inhammen naar parkeren op eigen erf. Daardoor wordt een zeer rustig rijgedrag gestimuleerd. Voor de bereikbaarheid van parkeervoorzieningen, voetpaden in de dwarsrichting en dergelijke zijn bruggetjes nodig, die even boven het wegniveau zijn gelegen. De natuurlijke drempels die daardoor in de weg ontstaan, zorgen voor een verdere verlaging van de snelheid. Door de groene taluds beplant met knotwilgen, de bermen en de voortuinen zal een groen en landelijk beeld ontstaan, dat opvalt door de openheid, de royale maat en het verre doorzicht.

Bolwerk
De ruimtelijke kaders voor de invulling van Bolwerk worden gevormd door de typologie van het water, de samenhang met het bedrijventerrein Oudeland en de rand van het Bolwerk en de nagestreefde typologie van de enclave rond Veilingweg/Industrieweg. In tegenstelling tot de Westpolder, waar het water o.a. om redenen van drooglegging gespreid is in een aantal smalle watergangen, wordt het in het hoger gelegen Bolwerk geconcentreerd in bredere singels, die geheel of gedeeltelijk begeleid kunnen worden door wegen. Deze singels, met een verscheidenheid aan grotere bomen, vormen de belangrijkste groenvoorziening voor het Bolwerk. In contrast met de royale singelprofielen zijn de woonstraten smal en stenig van karakter.

Het Masterplan is vanaf heden voor belanghebbenden en belangstellenden beschikbaar; zolang de voorraad strekt. De kosten bedragen fl. 60,- (incl. BTW) per stuk. Het Masterplan is verkrijgbaar bij de gemeente Berkel en Rodenrijs, afdeling Ruimtelijk Ontwikkeling, Raadhuislaan 1.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie