Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA: Christenen en moslims hebben elkaar nodig

Datum nieuwsfeit: 04-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA


Christenen en moslims hebben elkaar nodig

Korte speech Gerda Verburg, Lid van de Tweede kamer voor het CDA bij de opening van het 3e academische jaar van de Islamitische Universiteit in Rotterdam op 4 september 2000.

Geachte aanwezigen,

Van harte gefeliciteerd met de opening van het derde academische jaar van uw universiteit.

De IUR is een verrijking van het Nederlandse onderwijs, dat gelukkig een sterk pluriform karakter heeft. Onderwijs op basis van de eigen grondslag en levensovertuiging is een groot goed in de Nederlandse samenleving, waarvoor we zullen moeten blijven vechten. Het kunnen oprichten van een universiteit op basis van de eigen religie behoort tot de grondrechten van ons land. ( art. 23) Emancipatie en ontwikkeling van Christelijke en andere identiteitsorganisaties zijn hiervan het vruchtbaar perspectief.

De vruchten van pluriformiteit laten zich proeven en smaken in de bijdrage die vanuit de eigen identiteit wordt geleverd aan de kwaliteit van de samenleving. Aan een democratische, respectvolle, betrokken en verantwoordelijke samenleving. De IUR wil midden in de Nederlandse samenleving staan, lees ik in de studiegids. Dat is een pracht inzet die vraagt om actieve invulling. Het afgelopen jaar heeft de samenleving u met name gehoord toen het ging om de vraag of het Islamitische offerfeest een officiële feestdag zou moeten worden. Er zijn echter veel meer en ook andere aandachtspunten voor de IUR als het gaat om de kwaliteit van de samenleving. Ik denk aan het leveren van een actieve bijdrage aan zowel de inburgering van nieuwkomers in onze westerse samenleving, als in het onderwijs als op de arbeidsmarkt. Ik noem de integratieactiviteiten binnen en vanuit moskeegemeenschappen, en denk aan het bijdragen aan de discussie over themas als erewraak ( Veghel), vrouwenbesnijdenis en de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Daarnaast hebben Christenen en Moslims elkaar nodig voor het voorkomen en bestrijden van discriminatie, racisme en fascisme in de samenleving. Helaas zijn discriminatie, racisme en fascisme -vaak nog onderhuids - ook in onze samenleving aanwezig. Het risico daarvan voor vrijheid en veiligheid mogen we nooit onderschatten. De geschiedenis leert wijze lessen.
Tegelijkertijd hoeven we maar om ons heen te kijken om te zien wat er gebeurt als we ons hiertegen niet uiterst gericht en bewust verzetten. De beste vorm van verzet is de actieve dialoog en het gezamenlijk verantwoordelijk willen en durven zijn voor de bestrijding van alledrie.

We hoeven maar naar de ontwikkelingen op de Molukken te kijken om te zien wat het zaaien van haat en onverdraagzaamheid op basis van religie, teweeg kan brengen. Reeds duizenden slachtoffers zijn gevallen door machinaties en manipulaties door mensen, voor wie alleen de macht telt. Zelfs als dat duizenden mensenlevens kost en generaties van verdriet en onverdraagzaamheid tussen religies. In de strijd tussen Christenen en Moslims op de Molukken gaat het immer vooral om de macht in Jakarta.
Duizenden van uw en mijn, van onze broeders en zusters worden hiervoor de dood ingejaagd. Door ons eigen koloniale verleden speelt de strijd op de Molukken ook in onze samenleving een rol. Ik roep alle Islamitische en alle Christelijke organisaties in Nederland op om de dialoog met de Nederlandse Molukkers te zoeken en steun te bieden. De twijfel en wanhoop onder de Nederlandse Molukkers groeit. Door hier elkaar op te zoeken en op basis van wederzijds respect samen te werken, kan mogelijk een bijdrage geleverd worden aan de eerste stappen naar een meer vreedzame samenleving op de Molukken . Humanitaire hulp vanuit Nederland zou dan ook een gezamenlijk karakter moeten hebben.

Dames en heren, ik spreek de hoop uit dat u een perspectiefrijk derde jaar tegemoet zult gaan. Een derde jaar waarin naar ik verwacht ook verdere stappen ontwikkeld zullen worden om officieel als universiteit te worden erkend. De toenmalige minister van Ocen W heeft in 1998 de benodigde eisen en stappen daarvoor aan u bekend gemaakt. Ik beëindig mijn bijdrage aan deze plechtige opening met het uitspreken van de indringende wens dat de IUR op korte termijn aan deze criteria zal kunnen en willen voldoen. Een universiteit die voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen, die democratie aan transparantie paart, zowel bestuurlijk als financieel, levert een kwaliteitsimpuls aan het Nederlandse onderwijs. Ik wens u een vruchtbaar jaar toe en reken op dialoog en samenwerking in het belang van de samenleving.

Dank u wel

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie