Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OCW en vws inzake numerus fixus

Datum nieuwsfeit: 05-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW en vws inzake numerus fixus

Gemaakt: 20-9-2000 tijd: 12:35

2

26800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2000

Nr. 123 Brief van de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 september 2000

De heer Buys heeft een vraag gesteld over de opheffing van de numerus fixus bij medische opleidingen.

Het gaat hier om meerdere opleidingen. Ter wille van de overzichtelijkheid wordt hier uitgegaan van de situatie bij geneeskunde. Jaarlijks komen voor deze opleiding gemiddeld zo'n 4500 gegadigden voor plaatsing in aanmerking. Daarvoor zijn op dit moment ruim tweeduizend plaatsen beschikbaar.

Twee invalshoeken zijn van belang.

De afgelopen jaren is op basis van prognoses uit de volksgezondheid de instroom van de medische opleidingen al aanzienlijk verhoogd. Ook dit jaar worden weer 135 extra geneeskundestudenten toegelaten.

Het Kabinet zal onderzoeken of en zo ja op welke wijze en in welk tempo/mate de opleidingscapaciteit kan worden uitgebreid en uw Kamer daar nader over berichten.

Naast een capaciteitsvraag is een kritische beschouwing van de opleiding tot arts en de andere medische beroepsopleidingen aan de orde, zoals aangekondigd in de Zorgnota 2001. Het gaat daarbij om inhoud en duur, kwalificaties/ competenties en de relatie met andere beroepsbeoefenaren in verband met taakdelegatie en/of substitutie. Tevens dient in dit verband te worden gekeken naar (postinitiële) opleidingsmogelijkheden in het hoger beroepsonderwijs.

Het ligt in ons voornemen een speciaal platform in te stellen dat in staat is om de diverse ontwikkelingen tot een samenhangende besluitvorming te brengen en dat in eerste instantie advies uitbrengt aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Overigens wordt er ook langs andere weg in een meer analyserende zin naar deze problematiek gekeken via het MDW-project "toetredingsbelemmeringen medische beroepen".

Tenslotte is er het door de minister van VWS ingestelde Capaciteitsorgaan Gezondheidszorg, dat begin oktober een voorlopig advies zal uitbrengen over de gewenste opleidingscapaciteit van de verschillende medische beroepsgroepen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A Hermans

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie