Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief inzake geschiktheid woningvoorraad voor ouderen

Datum nieuwsfeit: 05-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VROM inzake geschiktheid woningvoorraad voor ou deren

Gemaakt: 18-9-2000 tijd: 13:26

2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

's-Gravenhage, 5 september 2000

Hierbij geef ik u een reactie op een brief van AEDES van 25 mei 2000 over de geschiktheid van de woningvoorraad voor ouderen.

Aedes heeft - inzake ouderenhuisvesting - nadere informatie verstrekt over de ontwikkelingen van het woningtekort, de ontwikkeling van het aanbod en de ontwikkelingen van de nieuwbouw en bestaande voorraad. Een en ander naar aanleiding van een vraag van het Kamerlid mevrouw Kortram over het voorspelde oplopende tekort aan voor ouderen geschikte woningen.

Op basis van het WBO 1998 is een nadere becijfering te geven ter onderbouwing en ter vergelijking van de door AEDES verstrekte informatie.

Het aanbod van volledig toegankelijke woningen is gestegen van 681.000 in 1994 naar 729.000 in 1998.

Het vraagoverschot naar voor ouderen volledig toegankelijke woningen is gedaald van 105.000 in 1994 naar 73.000 in 1998.

Dat betekent derhalve een tekort aan volledig toegankelijk woningen van 73.000 in 1998. Het betekent ook dat, ten opzichte van 1994, de druk op de woningmarkt voor ouderen is afgenomen.

Wat betreft de ontwikkeling van de nieuwbouw wijst Aedes terecht op de sinds 1 juli 1997 in het Bouwbesluit opgenomen eisen van toegankelijkheid. Hierdoor mag ook voor de toekomst een aanzienlijke toename van het aantal voor ouderen geschikte woningen verwacht worden.

Ook dient hier nog de ontwikkeling van levensloopbestendig bouwen genoemd te worden. Het betreft hier woningen die geschikt zijn voor bewoning in alle levensfasen. Mijn beleid is er op gericht dat een substantieel deel van de nieuwbouw volgens de eisen van levensloopbestendigheid gebouwd wordt. Vooralsnog is daarbij niet de weg van de regelgeving bewandeld. Ik ga er van uit dat door middel van overleg goede resultaten te boeken zijn.

Tenslotte merk ik op dat in een markt die meer ontspannen wordt, de door Aedes gesignaleerde potentiële vraag van 100.000 ouderen langzaam manifest zal worden. Echter genoemde ontwikkelingen rond toegankelijk en levensloopbestendig bouwen zullen voor een belangrijk deel tegemoet kunnen komen aan deze vraag. Ook is hierbij relevant de ambitie van de corporaties om in de komende twee jaar 120.000 bestaande woningen geschikt te maken voor bewoning door senioren (brief Aedes en Arcares aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 15 augustus 2000).

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie