Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitspraak Raad van State aanwijzingsbesluit Schiphol

Datum nieuwsfeit: 06-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VWS uitspraak raad van state inzake aanwijzingsb esluit schiphol

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

6 september 2000

In uw bovengenoemde brief van 16 augustus 2000 stelt u een aantal vragen naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake het aanwijzingsbesluit Schiphol. In deze brief wordt op de diverse vragen ingegaan, waarbij de antwoorden worden geplaatst tegen de achtergrond van de diverse lopende procedures.

In juni 2000 heeft in uw commissie de behandeling plaatsgevonden van de nota Toekomst van de Nationale Luchthaven (TNL). Deze nota betreft onder meer het gebruik van de luchthaven Schiphol met een vijfde baan in de periode na 2003 met inachtneming van een nieuw stelsel van milieu- en veiligheidsnormen. Basis voor het nieuwe stelsel vormt een wijziging van de Wet Luchtvaart (Schipholwet) waarvan de Kamerbehandeling naar verwachting in 2001 zal plaatsvinden.

De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 8 augustus 2000 heeft betrekking op het aanwijzingsbesluit Schiphol van 1996. Deze aanwijzing bevat een onderdeel voor het vierbanenstelsel (gebruik tot 2003) en een onderdeel voor het vijfbanenstelsel (begrenzing luchtvaartterrein met een vijfde baan en gebruik na 2003). Het onderdeel betreffende het gebruik van het vijfbanenstelsel zal in het kader van het hiervoor bedoelde nieuwe stelsel te zijner tijd komen te vervallen. Het onderdeel betreffende het vierbanenstelsel is op 7 juni 2000 gewijzigd (aanwijzing S4S2). In het navolgende ga ik in op de uitspraak van de Raad van State betreffende de beslissing op bezwaar van 15 juni 1999 inzake de aanwijzing van 1996. In haar uitspraak heeft de afdeling de beslissing op bezwaar vernietigd met uitzondering van de begrenzing van het luchtvaartterrein. De afdeling stelt nadrukkelijk dat de omvang van het luchtvaartterrein daarmee onherroepelijk is geworden. De afdeling geeft daarmee in feite nogmaals aan geen bezwaar te hebben tegen de vijfde baan. Eerder was dat al gebeurd in het kader van de beroepen tegen de PKB Schiphol. Met de aanvaarding van het luchtvaartterrein in het kader van de aanwijzing is een basis verkregen voor de afwikkeling van de onteigening. Naast de beroepen tegen de begrenzing van het luchtvaartterrein zijn ook de beroepen betreffende baangebruik, kleine luchtvaart, berekening LAeq-zone en tolerantiegebieden aanvliegroutes via deze uitspraak van de Raad van State ongegrond verklaard. Na de uitspraak van de afdeling resteert thans nog een beperkt aantal problemen, met name vanwege strijd met de PKB Schiphol, zoals deze parlementair is goedgekeurd in 1995. Het gaat in dit verband om de regeling van lokale luchtverontreiniging, geur en externe veiligheid voor de periode na 2003 (volgens het op dit moment geldende regime, waarvoor na 2003 het regime van de nieuwe wet gaat gelden). Voor wat betreft lokale luchtverontreiniging wijs ik er in dit verband nog op dat de desbetreffende cijfers, die destijds in de PKB zijn opgenomen, later onjuist bleken te zijn. Over de juiste cijfers is de Kamer bij brief van 11 juli 1997 geïnformeerd. In haar uitspraak heeft de afdeling tenslotte ook de beslissing op bezwaar betreffende het (aparte) besluit inzake verlenging van het nachtregime van 06.00 tot 07.00 uur vernietigd wegens strijd met de PKB Schiphol en het desbetreffende besluit herroepen. Voor de goede orde wijs ik erop dat de aanwijzing van 1996 zelf - inclusief de wijziging van 7 juni 2000 voor het vierbanenstelsel (S4S2) - onverminderd van kracht is. In de uitspraak is - zoals hiervoor aangegeven - alleen de beslissing op bezwaar vernietigd.

Naar aanleiding van uw vraag naar de consequenties van de uitspraak voor de aanleg van de vijfde baan merk ik op dat de uitspraak geen eenduidig antwoord geeft op de vraag hoe met de onteigening moet worden omgegaan. Met het onherroepelijk verklaren van de omvang van het luchtvaartterrein lijkt de weg naar afwikkeling van de onteigening open te liggen. Uiteraard ligt de beslissing hierover bij de onteigeningsrechter. Het initiatief voor de onteigening ligt overigens bij de Luchthaven Schiphol.

Naar aanleiding van uw vragen betreffende de milieuvergunning voor het vijfbanenstelsel wijs ik erop dat voor het gebruik van de vijfde baan vanaf 2003 - zoals hiervoor aangegeven - een nieuw stelsel in voorbereiding is. Het nieuwe stelsel, dat zijn basis zal hebben in het wetsvoorstel dat nu voor advies bij de Raad van State ligt, moet stand kunnen houden in het licht van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak. In het nieuwe stelsel zal verzekerd moeten zijn dat de uitvoeringsbesluiten in overeenstemming zijn met de beslissingen van wezenlijk belang uit de PKB. De PKB zal daartoe op enkele punten aangepast moeten worden. Deze aanpassingen zijn in het wetsvoorstel opgenomen. De Afdeling heeft enkele materiële bezwaren gegrond verklaard. In de voorgenomen opzet wordt het nieuwe stelsel niet getroffen door die bezwaren. Zo eist de Afdeling dat er emissieplafonds vastgesteld worden ten aanzien van de lokale luchtverontreiniging die niet gelden voor verschillende sectoren tezamen (zoals in de PKB), maar die uitsluitend gelden voor het luchthavenluchtverkeer. Het nieuwe stelsel kent dergelijke emissieplafonds. De Afdeling oordeelde ook dat ten onrechte een verouderd rekenmodel was gehanteerd voor de berekening van het individueel risico. Het nieuwe stelsel hanteert een nieuw rekenmodel.

Gelet op het nieuwe stelsel dat in voorbereiding is, is het niet de bedoeling de vijfde baan te gebruiken overeenkomstig de in de aanwijzing van 1996 opgenomen voorschriften voor het vijfbanenstelsel. Er zal naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State wel een nieuwe beslissing op bezwaar worden voorbereid. Er zullen derhalve verschillende procedures naast elkaar worden doorlopen die betrekking hebben op de periode na 2003.

De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft geen gevolgen voor de mainportpositie en de groeimogelijkheden van Schiphol. Zoals hiervoor reeds aangegeven is het besluit van 7 juni 2000 betreffende groei tot 460.000 vliegtuigbewegingen in de periode tot 2003 onverminderd van kracht. Overigens zal op 15 september a.s. door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een aantal verzoeken om voorlopige voorziening in verband met het besluit van 7 juni worden behandeld.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...