Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Economische Zaken over etnisch ondernemerschap

Datum nieuwsfeit: 07-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief EZ inzake etnisch ondernemerschap

Gemaakt: 12-9-2000 tijd: 11:58

2

26815 Rapportage Integratiebeleid Etnische Minderheden 1999

Nr. 6 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 september 2000

Hierbij vraag ik uw aandacht voor een aantal zaken die samenhangen met etnisch ondernemerschap, in verband met enkele toezeggingen die ik heb gedaan o.a. tijdens het algemeen overleg inzake etnisch ondernemerschap van 17 juni 1999 (26210, nr. 20).

MOTOR-project

Tijdens het algemeen overleg is u toegezegd dat u zult worden geïnformeerd over de evaluatie van het MOTOR-project. Daarover kan ik u het volgende melden.

De doelstelling van het project was het verbeteren van het ondernemerschap onder allochtonen. Het accent lag daarbij op stimulering van samenwerking tussen organisaties en het bevorderen van deskundigheid van adviesorganisaties. De bedoeling was dat zoveel mogelijk zou worden aangehaakt bij bestaande instanties en initiatieven en dat na afloop van het project de resultaten bruikbaar zouden zijn op lokaal niveau in heel Nederland.

Concreet werden activiteiten ontwikkeld om de bestaande voorzieningenstructuur te verbeteren en op elkaar af te stemmen, om instrumenten en producten te ontwikkelen om etnische ondernemers beter te bereiken, om bestaande cursussen beter af te stemmen op de specifieke behoefte van de etnische starter en om te komen tot modellen voor de opzet en werkwijze van een goede lokale voorzieningenstructuur. De activiteiten concentreerden zich in drie pilotregio's, met de bedoeling om de resultaten later te kunnen overdragen aan andere regio's.

Inmiddels hebben op 7 oktober 1999 een landelijke werkconferentie en op 17 februari 2000 een afsluitende MOTOR-conferentie plaatsgevonden. Beide gelegenheden werden bezocht door een brede vertegenwoordiging uit het veld, waaronder veel vertegenwoordigers uit de grote steden. De aanwezigen hebben kennis kunnen maken met de MOTOR-producten, zoals de gids `Organisaties, projecten en initiatieven op het gebied van allochtoon ondernemerschap in Nederland', de map `Ondernemer worden in Nederland' en de cursus `Interculturele communicatie'. Er bleek veel belangstelling te bestaan voor deze producten en ze zijn dan ook inmiddels ruim verspreid.

Op basis van deze conferenties alsmede van het interne evaluatierapport van de MOTOR-organisatie kan worden geconcludeerd dat aan de doelstelling van het MOTOR-project is voldaan. De activiteiten hebben geresulteerd in een aantal zeer bruikbare producten, en de fakkel kan nu worden overgenomen door de geëigende instanties op lokaal niveau.

Zo kunnen de resultaten worden gebruikt bij de opbouw van het kenniscentrum Grote Steden Beleid (GSB). Tijdens het algemeen overleg heb ik toegezegd dat ik het etnisch ondernemerschap zal betrekken bij de algemene discussie over het kenniscentrum GSB. Dit kenniscentrum is momenteel organisatorisch in opbouw en zal in de loop van dit jaar verder worden uitgebouwd. Ik bezie de mogelijkheden om de kennisuitwisseling, en zonodig -ontwikkeling, over etnisch ondernemerschap in dit kenniscentrum onder te brengen, daarbij gebruik makend van de resultaten van het MOTOR-project.

Meetbare doelstellingen

Tijdens genoemd algemeen overleg is verzocht om kwantificering van enkele doelstellingen van het beleid. Dit verzoek is herhaald in de motie Blok c.s. die werd ingediend tijdens de behandeling van de begroting voor het jaar 2000 van het Ministerie van Economische Zaken op 27 oktober 1999. Ik heb toen geantwoord dat ik zelf niet eenzijdig meetbare doelstellingen kan formuleren omdat het voortouw van het beleid op lokaal niveau ligt. Wel heb ik toegezegd dit onderwerp te zullen betrekken in het overleg dat ik in het kader van het Grote Steden Beleid met de steden voer.

In het Doorstartconvenant Grote Steden Beleid was apart aandacht besteed aan het wegnemen van specifieke belemmeringen voor etnische ondernemers. Dit is door de steden verder opgepakt door in hun meerjarige ontwikkelingsplannen (MOP's) aan te geven dat activiteiten zullen worden ontwikkeld op het gebied van etnisch ondernemerschap. Tijdens een EZ-steden-overleg in april jl. is gesproken over de mogelijkheid van een gezamenlijke indicator voor het meten van resultaten. De steden hebben toen aangegeven dat zij zelf hun resultaten willen meten.

Ik heb er vertrouwen in dat het beleid bij de steden in goede handen is. Niettemin zal dit onderwerp en de kwantificering van beleidsdoelen deel uit blijven maken van mijn contacten met de steden. Ik zal dan ook komend najaar, samen met de Minister van Grote Steden- en Integratiebeleid (GSI), bestuurlijk overleg voeren met de G4 en G21 over (onder meer) dit onderwerp. Over de uitkomst daarvan zal ik u informeren.

Overigens wordt momenteel een monitor-onderzoek naar etnisch ondernemerschap uitgevoerd in het kader van de integratiemonitor. Dit onderzoek geeft een landelijk beeld van de ontwikkeling van het etnisch ondernemerschap.

PUM-formule

Bij gelegenheid van dit bestuurlijk overleg zal ik ook, zoals ik heb toegezegd, de steden aanbevelen om bij de invulling van het mentorschap van etnische ondernemers de zgn. PUM-formule te betrekken. Het gaat hier om het Programma Uitzending Managers van VNO/NCW, dat voorziet in de uitzending van veelal gepensioneerde managers naar voormalige Oostbloklanden om daar als mentor op te treden voor (startende) ondernemers. Overigens is de Stichting Ondernemersklankbord, die binnen Nederland opereert, een vergelijkbaar initiatief. Deze ervaringen zijn uiteraard ook in dit verband waardevol.

Kinderopvang door etnische ondernemers

Ten slotte heb ik toegezegd dat ik bij de evaluatie van de regeling particuliere dienstverlening de knelpunten zal inventariseren voor zelfstandig ondernemerschap op het gebied van kinderopvang. Deze regeling, de zgn. `witte-werksters-regeling', blijkt bij nadere beschouwing niet het geschikte kader om knelpunten op het gebied van ondernemerschap en kinderopvang op te sporen. Wel geschikt blijkt de verkenning die in het kader van de Stimuleringsmaatregelen Dagindeling wordt gedaan naar voorstellen om de persoonlijke dienstverlening als nieuwe bedrijfstak vorm te geven. In dit kader zal aandacht worden besteed aan etnisch ondernemerschap bij de opvang van kinderen en ouderen.

Staatssecretaris van Economische Zaken

G. Ybema

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...