Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadsberichten gemeente Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 07-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam


Raadsvergadering van 7 september 2000

Vragenhalfuur
Vanaf vandaag is de dienstregeling van de bussen van de RET door verschillende maatregelen weer normaal. Het personeel is in september altijd krap, door uitloop van vakanties. Ook het EK 2000 heeft invloed gehad. Het maken van dienstroosters duurt 5 à 6 maanden; eind februari is gestart met de werving van nieuwe chauffeurs. Met name de werving van part-timers verloopt stroef. De wagenbeleiders die zijn opgeleid tot chauffeur worden via de normale functie-eisen getoetst; er zijn nu 12 wagenbegeleiders bezig met de opleiding. De RET werkt aan een sociaal pakket en betrekt bij de aanpak van het ziekteverzuim - tot en met augustus 15,1% - het project Arbeid en Zorg. Dit heeft wethouder Nico Janssens (onder meer Verkeer en Vervoer) geantwoord op vragen van het SP-raadslid M. Spaas over het tekort aan buschauffeurs bij de RET.

Personalia
De Gemeenteraad heeft R.M. van Middelkoop (PvdA) benoemd tot lid van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken, in plaats van mw. Y. Claassen. Van Middelkoops plaats in de commissie Personeel en Organisatie wordt ingenomen door M.G.J. van Muijen.

Jaarrekening 1999 vastgesteld
Na een ordedebat heeft de Gemeenteraad, met de stemmen van de SP tegen, de Jaarrekening 1999 vastgesteld. Een minderheid van de raad wilde de behandeling van de rekening uitstellen, omdat de Dienst Gemeentelijke Belastingen (DGB) door gebreken in de administratie het jaarverslag 1999 pas op 1 september heeft ingediend. Om die reden heeft geen volledige accountantscontrole plaatsgevonden en heeft de Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) niet definitief kunnen rapporteren. Als gevolg hiervan is er vooralsnog niet afdoende zekerheid ten aanzien van de DGB-cijfers, zoals die in de gemeenterekening 1999 zijn opgenomen. Het ordevoorstel van raadslid M.M. Kneepkens (Stadspartij) om het debat uit te stellen werd na hoofdelijke stemming met 29 tegen elf stemmen verworpen. Voor uitstel waren de Stadspartij, de SP, D66, SGP/GPV/RPF en en de leden van de COR uit het CDA en de PvdA. De Stadspartij nam geen deel aan de verdere vergadering. De jaarrekening van de DBG komt binnen enkele weken alsnog in de raad aan de orde.
De rekening sluit met een positief saldo van bijna fl. 8,2 mln. De Gemeenteraad heeft besloten het overschot te bestemmen voor de Hogeschool van Muziek en Dans (fl. 1,9 mln) en de financiële afwikkeling van het opruimen van het depot Hartelmond (fl. 6,2 mln). Het restbedrag van ca. een ton gaat naar naar de algemene reserve. Het overschot wordt o.a. veroorzaakt door een aantal meevallers bij de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe), zoals lagere bijstandsuitgaven en een lager nadelig saldo bijzondere uitkering. Ook bleven de uitgaven voor de Wet Voorzieningen Gehandicapten aanzienlijk achter bij de ramingen. De algemene reserve van de gemeente bedraagt na de toevoeging van het restant van het rekeningresultaat fl. 53,7 mln. Het College streeft naar een algemene reserve vanfl. 65 mln. (3,5 procent van de algemene middelen). In het Jaarverslag 1999 is de onderbouwing van de noodzakelijk geachte reserve opnieuw vastgesteld in het hoofdstuk over het 'weerstands-vermogen' van de gemeente. De Gemeenteraad heeft dan ook unaniem de motie Van Ravesteijn-Kramer (nov. 1999), waarin daarom werd gevraagd, afgedaan. Bij de behandeling van de Jaarrekening zijn ook de rapporten van de Accountantsdienst Rotterdam (ADR) en de COR betrokken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie