Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen uitlatingen Slowakije homoseksualiteit

Datum nieuwsfeit: 08-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over uitlatingen van de slowaakse minister van justitie inzak e homoseksualiteit

Gemaakt: 18-9-2000 tijd: 10:35

3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

8 september 2000

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d.


1 september 2000 kenmerk 2990015110, waarbij gevoegd waren de door de leden Dittrich en Hoekema overeenkomstig artikel 134 van

het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen,

heb ik de eer U, als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Dittrich en Hoekema

Vraag 1

Deelt u de mening dat de uitlatingen van de Slowaakse minister van Justitie J. Carnogursky discriminerend jegens homoseksuelen zijn?

Antwoord

Ik heb via de media kennis genomen van de uitlatingen van de heer Carnogurski. Ook heb ik er kennis van genomen dat de heer Carnogurski zijn uitspraken heeft gedaan op een partijbijeenkomst en dat het geen regeringsbeleid betreft. Sommige van de uitlatingen van de heer Carnogurski kunnen worden opgevat als discriminerend jegens homoseksuelen.

Vraag 2

Bent u voornemens de Slowaakse regering aan te spreken op deze uitlatingen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Nee, omdat het geen regeringsbeleid betreft, maar partijpolitieke uitspraken van de heer Carnogurski.

Vraag 3

Bent u bereid de toetreding van Slowakije tot de Europese Unie afhankelijk te maken van een veranderende houding van de Slowaakse regering ten aanzien van homoseksualiteit, welke houding tot uitdrukking dient te komen in wet- en regelgeving en beleid? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

De toetreding van Slowakije tot de Europese Unie is afhankelijk van de mate waarin het land voldoet aan de Kopenhagen-criteria. In de politieke Kopenhagen-criteria zijn mensenrechten en de rechten van minderheden specifiek vastgelegd. In haar laatste voortgangsrapportage stelt de Europese Commissie dat Slowakije momenteel voldoet aan de politieke criteria. Dat betekent dat in Slowakije geen wet- en regelgeving met betrekking tot homoseksualiteit van kracht is die in strijd is met deze criteria.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie