Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gids Natuur en Milieu over milieudruk en natuurkwaliteit

Datum nieuwsfeit: 01-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Stichting Natuur en Milieu

PERSBERICHT

Utrecht, 1 september 2000

Gids toont verband tussen milieudruk en natuurkwaliteit

Het milieu van de natuur geheel geactualiseerd

Zelf het verband herkennen tussen kwaliteit van de natuur en verzuring, vermesting en verdroging, de drie grote Vs van de sluipende milieubedreiging - dat is mogelijk met de vandaag verschenen geheel herziene uitgave Het milieu van de natuur van Stichting Natuur en Milieu. Een natuurlijk ecosystemen weerspiegelt nauwkeurig de mate van verzuring, vermesting en verdroging. Sommige planten en dieren verdwijnen of worden zeldzaam, terwijl andere juist verschijnen of in aantal toenemen. Parnassia bijvoorbeeld staat voor een niet-verdroogd milieu, terwijl grote velden met pijpenstrootje duiden op verzuring.

In elk hoofdstuk staat een ecosysteem centraal: bossen, heide, vennen, beekdalen, rivieren, moerassen, duinen, cultuurlandschap en stad. Per ecosysteem worden precies en uitvoerig de zichtbare gevolgen beschreven van de drie Vs op de soortenrijkdom. Aan de hand van de in het veld waargenomen planten- en diersoorten kan men zo de mate van aantasting door de drie Vs bepalen.

Bij het boek behoort een interactieve cd-rom. Deze neemt de gebruiker mee op een visuele rondleiding door enkele ecosystemen. Vervolgens kan men zelf een analyse maken van de kwaliteit van een natuurgebied. Na het intoetsen van de plantensoorten die men heeft aangetroffen in een bepaald gebied, krijgt men een beschrijving van de toestand van het milieu. Dit interactieve systeem op plantensoorten, het Ecologische Kennis Systeem, is een primeur voor Nederland.

Het milieu van de natuur is een natuurgids voor degenen die in beroep of vrije tijd geïnteresseerd zijn in het milieu en meer willen weten over de gevolgen van de milieudruk op de natuur. Anderzijds is het een milieugids voor natuurkenners die verbanden willen leggen tussen de natuur- en de milieukwaliteit.

De eerste uitgave van Het milieu van de natuur, inmiddels geruime tijd uitverkocht, verscheen in 1991. De nu verschenen heruitgave is geheel herzien en uitgebreid. Toegevoegd zijn hoofdstukken over rivieren en stedelijke omgeving. Aan de fauna is veel extra aandacht besteed. De tekst is up to date gemaakt met de meest recente wetenschappelijke informatie, en het boek is rijk geïllustreerd. Nieuw is ook de bijbehorende cd-rom.

Stichting Natuur en Milieu heeft de eerste exemplaren van Het milieu van de natuur vandaag aangeboden aan Jan Roelofs, verzuringsonderzoeker van het eerste uur, Frans van Maasakkers, voormalig beheerder van de Landschotse Heide, en aan de directeuren van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provinciale Landschapsstichtingen, als vertegenwoordigers van belangrijke gebruikers. Dat gebeurde vanzelfsprekend in het veld, op de Landschotse Heide in Brabant.

Titel: Het milieu van de natuur (boek met cd-rom) Auteurs: Rolf Roos, Renée Bekker, Joke t Hart
Uitgave: Stichting Natuur en Milieu, 2000
pag. 240
ISBN 90-70211-60-2
prijs
¦ 89,50
(verkrijgbaar in de boekhandel en via bestelformulier op www.snm.nl)

Nadere inlichtingen:
Stichting Natuur en Milieu, tel.030-2331328

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie