Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie Limburg geeft 65 miljoen aan nieuw beleid in 2001

Datum nieuwsfeit: 01-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Limburg
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Limburg gaat door op ingeslagen weg:

Limburg gaat door op ingeslagen weg:
PROVINCIE GEEFT F 65 MILJOEN UIT VOOR NIEUW BELEID IN 2001

In de begroting van de Provincie Limburg voor 2001 is een bedrag van f 65 miljoen,
zeg maar ruim 29,4 miljoen, vrijgemaakt voor nieuw beleid en gaat daarmee door op de ingeslagen weg. Met deze begroting gaan Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg verder met de uitvoering van het Basisakkoord. Naast het investeringsvolume van bijna f 39 miljoen voeren GS tevens een bedrag van f 24,2 miljoen op voor zogeheten vervangingsinvesteringen.

Om een idee te krijgen binnen welke sectoren de provincie haar geld gaat inzetten volgt nu een overzicht per cluster van de Provincie Limburg:

cluster investeringen exploitatie

groen en milieu 4,7 mln 8,7 mln
zorg en cultuur 16,8 mln 7,4 mln
werk en infrastructuur 14,9 mln 7,1 mln
facilitair 2,5 mln 1,8 mln
onvoorzien - 1,1 mln
totaal 38,9 mln 26,1 mln

Het totale begrotingsvolume in 2001 bedraagt f 546,8 miljoen, waarbij 51,3% van de begroting wordt uitgegeven aan subsidies, bijdragen en dergelijke, 21,2% voor salarissen e.d. van de provinciale medewerkers en 12,3% gaat op aan goederen en diensten van derden.

De provinciale inkomsten bestaan voor f 218 miljoen (bijna 40%) uit doeluitkeringen,
f 146 miljoen (circa 26%) is de uitkering uit het provinciefonds en f 111 miljoen
(ruim 20%) zijn opcenten Motorrijtuigenbelasting. Voor de goede orde het bedrag van
f 111 miljoen inkomsten uit de moterrijtuigenbelasting is slechts 72% van wat mag worden geheven aan opcenten. Die niet gebruikte 28% komt neer op een onbenutte ruimte van f 42,8 miljoen. De ontwikkeling van de financiële positie van de Provincie Limburg kan zonder meer als positief worden gekenschetst volgens GS.

De geprognostiseerde overschotten in 2001 van f 28,6 miljoen, van f 20,9 miljoen in 2002, f 18,5 miljoen in 2003 en f 11,5 miljoen in 2004, oftewel f 79,5 miljoen over de hele meerjarenperiode geeft een beduidend sterker beeld dan aan de hand van vorige prognoses. Die niet geringe verbetering komt met name tot stand door het ingeraamde dividend van Essent van ongeveer f 10 miljoen extra per jaar, alsmede door de toename van de uitkering uit het provinciefonds van ongeveer f 6,5 miljoen per jaar.

Ontwikkeling van de reservepositie in 2001 bedraagt f 207,3 miljoen; de verwachting is een langzame daling via f 198,3 miljoen in 2002, en f 183 miljoen in 2003 naar f 179,3 miljoen in 2004. Bij de ontwikkeling van de reserves dient te worden opgemerkt dat die niet vrij aanwendbaar zijn. Een groot deel van die reserve is via beleid vastgelegd, zoals bijvoorbeeld de grote infrastructurele werken. Daarnaast is er met Provinciale Staten afgesproken dat er f 50 miljoen wordt gebruikt als buffer voor tegenvallers. Uiteindelijk resteert er nog f 19,8 miljoen vrij te besteden reserve.

Bij de prognose van de algemene reserve moet een kanttekening worden geplaatst, dat die reserve voorshands gebruikt is en wordt als communicerend vat met de exploitatie-begroting. Immers in het Basisakkoord is afgesproken dat eventuele overschotten worden toegevoegd aan de algemene reserve. Bij de Kadernota 2002-2005 zal aan de hand van een evaluatie van het Basisakkoord worden bezien of er extra geld voor nieuw beleid kan worden ingezet. Voor de komende jaren houden GS rekening met extra geld voor nieuwe uitgaven van enkele tientallen miljoenen guldens.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie