Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda informele Ecofin EU in Versailles naar Kamer

Datum nieuwsfeit: 01-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: GEANNOTEERDE AGENDA INFORMELE ECOFIN VERSAILLESPersberichtnr.

00/180

Den Haag


1 september 2000

GEANNOTEERDE AGENDA INFORMELE ECOFIN VERSAILLES

Minister Zalm van Financiën heeft vandaag de geannoteerde agenda van de informele Ecofin in Versailles naar de Kamer gestuurd. Voorafgaand aan de Ecofin vindt er een bijeenkomst plaats van de Eurogroep (voorheen euro-11 en euro-12).

De vergadering begint vrijdag 8 september om 17.00 uur in het hotel Trianon Palace met een bijeenkomst van de Eurogroep.

Geannoteerde agenda Eurogroep van 8 september 2000

Markt-en wisselkoerssituatie en voorbereiding G-7 vergadering van ministers van Financiën

Er zal gesproken worden over de markt- en wisselkoerssituatie in het eurogebied. Tevens zal de vergadering van de G-7 ministers van Financiën worden voorbereid voor zover het markt- en wisselkoerssituaties betreft.

Recente begrotingsontwikkelingen in de lidstaten

De Eurogroep zal recente ontwikkelingen in de openbare financiën van de twaalf lidstaten die deel uitmaken van de Eurogroep bespreken. Hierbij zal, zoals gebruikelijk, in meer detail aandacht worden besteed aan de economische en budgettaire situatie in een aantal lidstaten, dit keer Duitsland, Frankrijk, Italië en Ierland.

Geannoteerde agenda Informele Ecofin Raad van 9 september 2000

Praktische aspecten van de introductie van de euro

De informele Ecofin Raad zal aandacht besteden aan de praktische aspecten van de invoering van de euro. De invalshoek van de discussie zal zijn het uitwisselen van informatie over de gevolgde aanpak teneinde te bezien of hieruit lessen kunnen worden getrokken. De discussie zal gevoerd worden op basis van een mededeling van de Commissie waarin een groot aantal praktische aspecten van de introductie van de euro wordt behandeld, zoals de voorbereidingen van de overheid en het bedrijfsleven, het eurogebruik door het publiek, dubbel prijzen, de voorlichtingscampagnes en de invoering van eurobankbiljetten en -munten.

In het algemeen is de Commissie bezorgd over het achterblijven van de voorbereidingen in het bedrijfsleven en het gebruik van de euro door het publiek. Wat betreft de chartale omwisseling zal onder meer gesproken worden over de methoden waarmee het publiek snel de beschikking kan krijgen over eurobiljetten.

IGC en EMU

De Intergouvernementele Conferentie die in februari jl. van start is gegaan raakt ook de bepalingen in het EMU-hoofdstuk van het Verdrag. Vooruitlopend op de bespreking in de officiële IGC-fora zal de informele Ecofin Raad de mogelijkheid tot het opstellen van een opinie bespreken, die vervolgens zal worden doorgeleid naar de Algemene Raad.

In het EMU-hoofdstuk zijn elf artikelen waar sprake is van besluitvorming bij unanimiteit. Het overgrote deel van deze bepalingen heeft betrekking op de essentialia van de EMU, waarvoor volgens de Commissie en de meeste lidstaten unanimiteit zou moeten blijven gelden. Het is niet gewenst de indruk te wekken dat de rules of the game sterk worden veranderd kort nadat de derde fase is ingegaan.

De inzet van Nederland inzake de IGC is neergelegd in de Derde notitie van de regering over de IGC 2000 van 9 mei jl. Voor wat betreft het EMU-hoofdstuk kan Nederland instemmen met het wijzigen van artikel 111 lid 4 (besluit Raad tot formele vertegenwoordiging EU in internationale fora) en artikel 123 lid 4 (besluit Raad over maatregelen bij introductie euro) van unanimiteit naar gekwalificeerde meerderheid. Wanneer besluiten worden genomen met gekwalificeerde meerderheid en van een wetgevende aard zijn, kan gekwalificeerde meerderheid in principe worden gekoppeld aan het co-decisierecht van het Europees Parlement. Nederland kan tevens instemmen met het vervangen van de samenwerkingsprocedure door co-decisie in het EMU-hoofdstuk.

Speech EU voor IMF/WB jaarvergadering

Het Franse voorzitterschap zal tijdens de vergadering van het Internationaal Monetair en Financieel Comité (IMFC) in Praag namens de EU een speech houden. Tijdens de informele Ecofin Raad zal de speech worden voorbesproken. De speech gaat in op onderwerpen die naar verwachting tijdens de IMFC-vergadering aan de orde zullen komen, zoals:

* versterking van het internationaal monetair en financieel stelsel via aanpassing van een aantal IMF-faciliteiten, versterkte samenwerking met de Wereldbank en andere Internationale Financiële Instellingen, blijvende aandacht voor betrokkenheid van de particuliere sector bij bestrijding van internationale financiële crises, de strijd tegen financiële criminaliteit (witwassen en gebrekkig financieel toezicht) en HIPC (schuldverlichting voor ontwikkelingslanden);

* de economische situatie in de verschillende economische regios in de wereld (EU, VS, Japan);

* het belang van structurele hervormingen in de EU en de rol die de nieuwe economie daarin speelt.

Financiering van innovatie en groei

Als follow-up van de Europese Raad van Lissabon zal de informele Ecofin Raad van 9 september spreken over de wijze waarop de groei van innovatieve bedrijven kan worden gestimuleerd. De discussie zal zich concentreren op de financiële instrumenten van de Gemeenschap. De Gemeenschap beschikt over een breed palet van financiële instrumenten waaronder de Europese Technologie Faciliteit voor het verstrekken van het risicokapitaal aan het MKB en de MKB-garantiefaciliteit voor het verlenen van garanties op leningen aan het MKB. Deze programmas worden gefinancierd uit de EU-begroting en beheerd door het Europees Investeringsfonds (EIF). Het EIF en de EIB zijn daarnaast nog met eigen middelen actief op het terrein van het financieren van innovatieve bedrijven onder meer via het verstrekken van risicokapitaal in het kader van het Amsteram Special Action Programme (ASAP). Als reactie op de Europese Raad van Lissabon heeft de EIB reeds het i2i-initiatief gepresenteerd waarin zij aangeeft de bestaande voor uitlening beschikbare middelen meer te zullen aanwenden voor informatie- en telecommunicatietechnologie, R&D, etc.

Strategie wisselkoersrelaties met kandidaat-lidstaten

Toetreding tot de Unie van nieuwe lidstaten zal op termijn ook leiden tot invoering van de euro in de nieuwe lidstaten. De informele Ecofin Raad zal een oriënterend debat voeren over de te volgen strategie ten aanzien van de wisselkoersrelaties met de kandidaat-lidstaten.


-o-

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie