Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over import giftig afval Oost-Europa

Datum nieuwsfeit: 01-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over import en verwerking van giftig afval uit oost-europa
Gemaakt: 4-9-2000 tijd: 14:13

2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 1 september 2000

Hierbij doe ik u mijn antwoord toekomen op de vragen d.d. 18 augustus 2000 (kenmerk 2990014760) van het lid der Tweede Kamer Klein Molenkamp met betrekking tot de invoer van giftig afval uit Oost-Europa.

Hoogachtend,

de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Antwoorden op Tweede Kamervragen met kenmerk 2990014760 d.d.

18 augustus 2000 m.b.t. de import en verwerking van giftig afval uit Oost-Europa, gesteld door het lid Klein Molenkamp

Volgens opgave AVR International is ca. 30 ton overtollig bestrijdingsmiddel, en wel voornamelijk DDT, geïmporteerd om te worden verbrand in Nederland. In het project dat AVR in samenwerking met partijen in Bulgarije uitvoert met financiering vanuit VROM, was uitgegaan van een maximum van 47 ton.

Het betreft een demonstratieproject dat tot stand kwam na een verzoek van de Bulgaarse Minister van Milieu en Water aan mijn ambtsvoorganger in 1998. Bij succesvol verloop is de bedoeling dat Bulgaarse partijen voor grootschaliger operaties ter opruiming van partijen overtollig landbouwgif financiering vanuit internationale organisaties (bijvoorbeeld FAO) en programma's (bijvoorbeeld EU/PHARE) trachten te verkrijgen.
Er ligt een schriftelijk verzoek uit Litouwen dat ik momenteel in overweging heb.

Het betreft afvalstoffen die vallen onder de VN-gevarenklasse 6.1: "Giftig (acuut). Stoffen of afvalstoffen die de dood of ernstig letsel kunnen veroorzaken of de gezondheid van de mens kunnen schaden, indien ze worden ingeslikt of ingeademd, of door aanraking met de huid." Bij het transport en de verwerking zijn de voorzorgsmaatregelen genomen die behoren bij deze gevarenklasse, waardoor de risico's volgens de daarvoor geldende normen aanvaardbaar zijn.

Voor de inzameling, het transport, de analyse en de verwerking van genoemde 47 ton (maximaal) uit Bulgarije heeft VROM aan AVR International een bedrag van maximaal f. 262.340,- toegezegd onder het artikel «Internationaal Milieubeleid», programma «Uitvoeringskosten Internationale Milieuzaken». De omvang van dit programma is ca. twee miljoen Nederlandse guldens per jaar voor diverse activiteiten ook buiten Europa. Wellicht ontstaat in de loop van volgend jaar weer ruimte om een soortgelijk demonstratieproject te financieren.

De opslag van overtollige hoeveelheden landbouwgif of ander zwaar giftig afval is in de eerste plaats een probleem van de eigenaren of rechthebbenden en het gezag ter plaatse in Oost-Europa, maar dat neemt niet weg dat het een wereldwijd probleem betreft.

Bij toetreding tot de Europese Unie gaan de regels van het «acquis communautaire» gelden en Nederland voert in dit opzicht uiteraard geen «eigenstandig» beleid. Van de huidige bilaterale activiteiten zijn EU en betrokken VN-instanties op de hoogte dan wel wordt met hen over de projecten overleg gevoerd.

Het ligt niet in mijn bedoeling om regulier transport van overtollige partijen bestrijdingsmiddel vanuit Oost-Europa naar Nederland te bekostigen of aan te moedigen.

Hoogachtend,

de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie