Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Hattem

Datum nieuwsfeit: 02-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem


Gemeentelijke informatierubriek de Homoet, editie 9 augustus 2000.
Tijdelijke verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben om voor het houden van de jaarlijkse rommelmarkt op 2 september 2000, van 05.00 tot 20.00 uur, de binnenstad van Hattem af te sluiten voor al het verkeer, behalve voor voetgangers, middels afsluiting van de volgende locaties: Dijkpoort (nabij Kleine Gracht), Ridderstraat (nabij Nieuweweg), Koestraat en Zuidwal (nabij Stadslaan) en Dorpsweg (nabij Kleine Gracht en brug).
Het desbetreffende verkeersbesluit ligt ter inzage bij het bureau Ruimtelijk Beheer.

Ontheffing Algemene plaatselijke verordening en tijdelijke verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel
4.1.7 van de Algemene plaatselijke verordening voor het compartiment geluid ontheffing onder voorwaarden hebben verleend aan Volker Stevin Rail & Traffic Services voor nachtwerkzaamheden aan de spoorwegovergang van de Geldersedijk te Hattem in de nachten van 2 op 3 september, 3 op 4 september, 7 op 8 september en 9 op 10 september 2000.

Tevens hebben burgemeester en wethouders van Hattem besloten om, in verband met bovenstaande werkzaamheden, de Geldersedijk, voor het gedeelte gelegen tussen de Burgemeester Bijleveldsingel en de Zuiderzeestraatweg, af te sluiten voor al het verkeer in de nachten van 2 op 3 september en 9 op 10 september 2000, van 23.00 tot 07.00 uur. Het verkeer zal worden omgeleid.
De desbetreffende besluiten liggen ter inzage bij het bureau Ruimtelijk Beheer.

Bekendmaking melding Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding, als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid, van de Wet milieubeheer hebben ontvangen.
De melding is op 28 juli 2000 ontvangen van J. Agterhuis & Zoon, voor de inrichting aan het adres Enkweg 1 te Hattem, waarvoor op 14 september 1998 een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is verleend voor een landbouw loonbedrijf, aannemer van grondverzet en weg- en waterbouwkundige bouwwerken, mechanisatiebedrijf, groothandel in land- en tuinbouwmachines en tractoren, herstelwerkplaats voor (landbouw)voertuigen en werktuigen of onderdelen hiervan en constructiewerken in staal en hout.
De melding houdt in de volgende verandering van de inrichting: het tijdelijk plaatsen van twee romneyloodsen.

Het betreft een verandering van de inrichting ten aanzien waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze geen, dan wel uitsluitend gunstige gevolgen heeft voor de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting veroorzaakt.

De melding (met bijlagen) ligt vanaf heden gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer, op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr.: 038-4431639).

HOORZITTING COMMISSIE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN


Woensdag 16 augustus 2000 vindt in het stadhuis een openbare hoorzitting van de vaste commissie voor advies voor de bezwaar- en beroepschriften plaats:
13.45- 14.30 uur: bezwaarschriften tegen fictieve weigeringen om bestuursdwang toe te passen tegen vermeende met vigerend bestemmingsplan strijdige (grond)werkzaamheden.
VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN

Kapvergunning is verleend voor het vellen van houtopstanden op het perceel:

1. Spoorstraat 2 (VZ 28-07-2000)

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Aanvragen kapvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college een aanvraag om een kapvergunning is binnengekomen betreffende het perceel:

1. Hessenweg 65, 1 boom.

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken hun zienswijze over de aanvraag naar voren brengen.

Hattem, 9 augustus 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie