Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Koninklijke onderscheiding in Den Helder

Datum nieuwsfeit: 03-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Embargo tot 3 september 2000 10.45 uur

Datum: 1 september 2000

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR SIMON PETRUS

Op grond van zijn talloze verdiensten als vrijwilliger in de R.K. Parochie Heilige Maria, Sterre der Zee, heeft Hare Majesteit de Koningin besloten de heer Simon Petriosus Petrus (61) te benoemen tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Namens de Koningin reikt loco-burgemeester mr. M.K.M. Stegers hem de bijbehorende versierselen uit. Dit gebeurt aan het begin van het kerkelijk seizoen op zondag 3 september aanstaande in de Nicolaaskerk aan de Haringvliet 2 om ongeveer 10.45 uur, aan het eind van de viering van een dienst door parochianen.

De loopbaan van de heer Petrus begon bij de Rijkswerf in Den Helder in een technische functie. Later werd hij leraar in het technisch onderwijs en uiteindelijk directeur van de voormalige technische school *de Noordster* te Den Helder. Begin jaren negentig moest hij om gezondheidsredenen deze functie beëindigen. Daarnaast is de heer Petrus bijna 40 jaar actief lid van de gemeenschap rond de Nicolaaskerk (vallend onder de Rooms-Katholieke Kerk, Parochie van de Heilige Maria, Sterre der Zee), de laatste 25 jaar ook op bestuurlijk niveau, dan wel nadrukkelijk ten dienste van het parochiebestuur. In 1973 maakte hij deel uit van de commissie *Kleur bekennen*, die zich bezighield met het verhogen van de parochie-inkomsten. Als lid van het parochiebestuur heeft hij gedurende de jaren 1979-1985 het voorzitterschap van het parochiebestuur voor zijn rekening genomen. In die periode het hem gelukt een subsidie (* 10.000,--) van het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening binnen te halen voor het realiseren van straalverwarming in de Nicolaaskerk. Ook is de heer Petrus al 28 jaar lid van het Gemengd Koor als van het Nicolaaskoor. Begin jaren *80 is hij 3 jaar lang actief geweest als lid van de koorcommissie en als contactpersoon voor derden. Met zijn mede-koorleden vervult hij tot op de dag van vandaag een belangrijke rol bij de ondersteuning van de liturgie.

De heer Petrus is bovendien 25 jaar actief geweest binnen de diaconie
- de kerkelijke zorg voor de zwakkeren in de samenleving - zowel in organisatorische zin als in de praktijk. Hij heeft een actieve rol vervuld bij het verwerven van geld voor diaconale doeleinden, bijvoorbeeld door het mede-organiseren en houden van de jaarlijkse rommelmarkten bij de Nicolaaskerk. Ook regelde hij de financiën voor gezinnen die het eigen budget niet goed konden beheren. Tot in 1999 ging de heer Petrus tweemaal per jaar met een auto vol kleding, schoeisel en etenswaren naar Polen, waar hij en zijn broer een aantal gezinnen hebben geadopteerd. Voor de 65-plussers regelde hij de verzending van door de pastor ondertekende felicitatiekaarten. Ook rijdt hij al jarenlang slecht-ter-been-zijnde of oudere parochianen die de zondagsviering wilden bezoeken naar de kerk.

Op het gebied van de liturgie is de rol van de heer Petrus ook buitengewoon belangrijk geweest. 25 Jaar lang maakte hij deel uit van liturgische stuur- en werkgroepen en tot op de dag van vandaag is hij actief in de praktijk van kerkelijke (ook oecumenische) vieringen: hij neemt al twaalf jaar de rol van lekenvoorganger op zich bij de zogeheten vieringen onder leiding van parochianen en heeft daartoe een tweejarige kerkelijke toerustingscursus doorlopen.

In verband met gezondheidsproblemen heeft de heer Petrus besloten een stapje terug te doen. Tot kort voor deze beslissing stond hij borg voor een goede planning, voorbereiding en uitwerking van de oecumenische vieringen in de wijk. Wanneer er geen pastor beschikbaar was, bracht hij zelf de Communie bij zieken aan huis. Ook verzorgde hij voor verschillende mensen doopgesprekken ter voorbereiding op de doopviering, waarna hij de betrokkenen tweemaal per jaar bezocht.

Verder had de heer Petrus het toezicht op de aankleding en verzorging van het priesterkoor in de kerk. Zijn zorg voor een goede kwaliteit van de liturgie ging zo ver, dat hij in al die jaren van actieve liturgische inzet ook nagenoeg ontelbare keren de voor allerlei vieringen benodigde liturgieboekjes eigenhandig heeft samen- gesteld. Ook is hij al jarenlang koster en zorgt hij voor het openen van de kerkdeuren, het gereedmaken van het altaar, het regelen van geluidsapparatuur, verlichting, het collecteren etcetera. Daarnaast was het voor de heer Petrus nooit een probleem om ook letterlijk de handen uit de mouwen te steken en zelf allerlei attributen te fabriceren (zoals mobielen voor tijdens de kersttijd), of te helpen bij het renoveren van de sacristie van de Nicolaaskerk. Zijn kennis en ambachtelijke vaardigheden op het gebied van metaal- en houtbewerking hebben de parochie daarbij vele goede diensten bewezen.

Tot slot isde heer Petrus al tien jaar actief betrokken is bij het zogeheten Lourdescomité *Heil der Zieken*, dat bedevaarten naar Lourdes organiseert en mogelijk maakt. Hij gaat vaak mee als vrijwilliger om de zieken tijdens de reis zoveel mogelijk bij te staan.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie