Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergaderingen gemeente Hoogeveen

Datum nieuwsfeit: 04-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hoogeveen

Commissie Financiën

Volgende week maandag, 4 september, vergadert de commissie Financiën om 19.30 uur in het openbaar in commissiekamer I van het gemeentehuis. Voorzitter is wethouder Schelhaas. Op de agenda staat onder andere:
* Voortgang en kosten herhuisvesting

* Aanschaf tekst-data integratie modules

* GIS raadpleegstations

Commissie Algemene Zaken

Volgende week woensdag, 6 september, vergadert de commissie voor Algemene, Bestuurlijke en Economische Zaken om 19.30 uur in het openbaar in commissiekamer I van het gemeentehuis. Voorzitter is burgemeester Urlings. Op de agenda staat onder andere:
* Rapportage de Kantorenmarkt in Hoogeveen inclusief de second opinion

* Rapportage Basisdocument Bedrijvenloket Drenthe
Spreekrecht

Voor het begin van de raadscommissievergadering kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Alle insprekers hebben samen ten hoogste 30 minuten de tijd opmerkingen te maken over de genoemde agendapunten. Per persoon is maximaal 5 minuten beschikbaar.

Indien u van het spreekrecht gebruik wilt maken, moet u dit voor het begin van de vergadering meedelen aan de voorzitter. Nadat de commissie één keer over het agendapunt heeft gesproken, kunt u nog een korte nadere informatieve toelichting geven.

Inzage in stukken

De stukken voor deze vergadering liggen gedurende twee werkdagen, voorafgaande aan de vergadering, ter inzage in het voorlichtingscentrum.

Vergadering gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert volgende week donderdag, 7 september, in de raadzaal van het raadhuis. De vergadering is openbaar, dat wil zeggen dat iedereen van harte welkom is er bij te zijn. De raadzaal kent een speciale publiekstribune. De vergadering begint om 19.30 uur. Voorzitter is burgemeester Urlings. Op de agenda staat onder andere:
* Afleggen eed nieuw raadslid dhr. G. Vos
* Wijziging samenstelling raadscommissies
* Benoeming plaatsvervangend lid raadscommissies
* Regeling gevolgen opheffing bordeelverbod
* Wijziging legesverordening

* Wijziging Algemene plaatselijke verordening
* Beschikbaarstelling krediet voor aanschaf machines groenvoorziening

* Beschikbaarstelling krediet voor aanschaf schaftwagen
* Beschikbaarstelling krediet voor aanleg urnenmuur begraafplaats Tiendeveen

* Beschikbaarstelling krediet voor schilderwerk Trambrug Nieuweroord
* Beschikbaarstelling krediet voor inrichting en renovatie museum De 5000 Morgen

* Vaststelling bestemmingsplan Noord A1, deelplan Stationsstraat
* Beschikbaarstelling krediet voor onderhoud Rechtuit/Akkerweg
* Ruiling grond ten noorden van de Riegheidestraat met stichting Woonconcept

* Vaststelling voorbereidingsbesluit

* Ruiling grond in Hollandscheveld-Oost met dhr. en mw. De Vrieze
* Aankoop grond dhr. Schelhaas voor realisatie bedrijventerrein Buitenvaart

* Aangaan overeenkomst voor realisatie bedrijventerrein Buitenvaart
* Begrotingswijziging(en) algemene dienst 2000
© Copyright Gemeente Hoogeveen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie