Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gesprek Limburg en OC&W over onderwijsaanbod in Venlo

Datum nieuwsfeit: 04-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Limburg
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Gesprek met OC&W over negatieve beschikking onderwijsaanbod in Venlo GEDEPUTEERDE JAN HAAZEN HOUDT PLEIDOOI VOOR SPREIDING VOORTGEZET ONDERWIJS IN VENLO

Maastricht, 4 september 2000

Gesprek met OC&W over negatieve beschikking onderwijsaanbod in Venlo

GEDEPUTEERDE JAN HAAZEN HOUDT PLEIDOOI VOOR SPREIDING VOORTGEZET ONDERWIJS IN VENLO

Gedeputeerde Jan Haazen ziet mogelijkheden om alsnog een positieve beschikking te krijgen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) over het aanbieden van lyceumonderwijs op het Blariacumcollege in Venlo-Blerick. Eerder dit jaar nam het ministerie een negatief besluit over deze aanvraag. Uitsluitend getalsmatige gronden werden als reden aangevoerd. Zowel het Blariacumcollege als de provincie hebben hiertegen bezwaar aangetekend en het ministerie gevraagd het negatieve besluit op inhoudelijke overwegingen te herzien in een positief besluit. Recent heeft gedeputeerde Haazen hierover overleg gevoerd met vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

De onderwijsgemeenschap Venlo heeft een aanvraag ingediend om het lyceum van het Valuascollege te splitsen en voor een deel over te dragen aan het Blariacumcollege te Blerick/Venlo. Op deze wijze zou het onderwijsaanbod in de regio Venlo evenwichtiger gespreid kunnen worden over de drie toekomstige campussen voor voortgezet onderwijs. Bovendien zouden de drie scholengemeenschappen ten opzichte van elkaar gelijkwaardige onderwijsvoorzieningen kunnen bieden. De provincie heeft in maart 2000 aan staatssecretaris Adelmund laten weten positief te staan tegenover de aanvraag van de onderwijsgemeenschap Venlo op grond van beleidsinhoudelijke argumenten.

Verbazing
Tot verbazing van provincie, schoolbestuur en -directie rolde begin juni een negatieve beschikking op de mat van het schoolbestuur. Als reden werd opgegeven dat getalsmatig (benodigd aantal leerling) niet aan de criteria werd voldoen. Voorbijgegaan werd min of meer aan de beleidsinhoudelijke argumenten. Het schoolbestuur heeft een bezwaarschrift ingediend en ook Gedeputeerde Staten hebben de staatssecretaris in een boze brief laten weten het volledig oneens te zijn met haar besluit. Ook het Limburgse Tweede-Kamerlid Maria van der Hoeven (CDA), die voorzitter is van de vaste kamercommissie voor onderwijs, heeft op verzoek van de provincie aan de staatssecretaris om opheldering gevraagd. Het Tweede-Kamerlid Cornielje (VVD), eveneens door de provincie geïnformeerd over de kwestie, heeft laten weten in september in een overleg van de Kamer met de staatssecretaris over planning van onderwijsvoorzieningen vragen over de kwestie te willen stellen.

Overleg
Op 30 augustus is overleg gevoerd in Maastricht tussen de directie voortgezet onderwijs (OC&W) en gedeputeerde Haazen, waarin de laatste nogmaals een nadrukkelijk pleidooi heeft gehouden voor een positieve beschikking op de aanvraag van het Blariacumlyceum. Van de zijde van het ministerie werd begrip getoond voor de argumenten. Ook sprak het ministerie waardering uit over de inspanningen die de onderwijsgemeenschap in Venlo al heeft gedaan om een gezond vmbo-aanbod bij de drie scholengemeenschappen te realiseren. Alle argumenten van zowel Provincie als schoolbestuur worden nogmaals schriftelijk aan het ministerie aangeboden. Mogelijk dat dit alsnog kan leiden tot intrekking van de negatieve beschikking.

Bestuurlijke samenwerking en huisvesting
Het gesprek met OC&W heeft gedeputeerde Haazen tevens aangegrepen om twee belangrijke ontwikkelingen in onderwijsland te duiden. Zo heeft hij het streven in Zuid-Limburg toegelicht om te komen tot bestuurlijke herstructurering i.c. één regionaal schoolbestuur, verantwoordelijk voor het voortgezet onderwijs. Hiertoe is recent het zogenoemde Bonnefantenakkoord getekend. Doel van deze herstructurering is versterking van het onderwijsaanbod, in relatie tot herschikking van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het ministerie van OCenW heeft aangegeven dat er mogelijkheden bestaan om dergelijke, vaak moeilijke, processen met een financiële bijdrage te ondersteunen. Gedeputeerde Haazen heeft extra aandacht gevraagd voor eventuele aanvragen uit Limburg.

Tenslotte heeft de gedeputeerde aandacht gevraagd voor de huisvesting van het VMBO. Het voortgezet onderwijs heeft aangegeven geen geld meer te hebben om schoolgebouwen aan te passen voor onderwijsvernieuwingen als studiehuis en VMBO. De problemen worden op sommige plaatsen zelfs als nijpend ervaren. Volgens gedeputeerde Haazen hebben de minister en staatssecretaris tot op heden een kans laten liggen om het VMBO een eigen 'smoel' te geven met nieuwe, aantrekkelijk vormgegeven huisvesting. Dit valt zeer te betreuren, te meer omdat het voorbereidend beroepsonderwijs al jaren kampt met een imago-probleem. Een probleem dat in menige regio wordt versterkt door de huisvestings situatie.
De Staatssecretaris geeft bij voortduring aan dat huisvesting van het onderwijs een gemeentelijke verantwoordelijkheid is, de huisvestingsmiddelen zijn gedecentraliseerd.
In het gesprek van 30 augustus heeft gedeputeerde Haazen duidelijk gemaakt, dat er wel degelijk knelpunten bestaan, bijvoorbeeld in Heerlen, Kerkrade, Maastricht, Sittard, Geleen, Roermond, Weert en Venlo. Van de zijde van het ministerie is medegedeeld dit signaal zeker mee te nemen in komende discussies.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie