Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

IT 'aantrekkelijk monster' voor universiteiten

Datum nieuwsfeit: 04-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Universiteit Twente

00/77 30/08/2000

Opening Academisch jaar: UT-Rector ontvouwt visie op virtueel universitair onderwijs

Informatietechnologie "aantrekkelijk monster" voor universiteiten

De informatietechnologie wordt in de universitaire wereld wel eens gevreesd als een monster dat binnen de universiteiten alles overhoop zal gooien en de academische tradities zal vernietigen. Maar, zo stel Rector Magnificus prof.dr. Frans van Vught van de Universiteit Twente, een dergelijke visie is volstrekt onjuist. De informatietechnologie is juist een "aantrekkelijk monster" dat universiteiten zowel onderwijskundig als economisch nieuwe en uitdagende perspectieven biedt. De digitale universiteit komt eraan, aldus Van Vught.

Hij gaf deze visie bij de opening van het Academisch jaar 2000-2001 op maandag 4 september in de Grote Kerk te Enschede.

Naar schatting zijn er in het jaar 2025 wereldwijd 159 miljoen vragers naar hoger onderwijs. Een sterke stijging; in 1995 waren er wereldwijd 'slechts' 82 miljoen studerenden. De wereldmarkt van het hoger onderwijs wordt nu al geraamd op 300 miljard dollar en begint dus 'big business' te worden. Dat heeft, aldus Van Vught, alles te maken met de kenniseconomie waarin kennis een cruciale productiefactor is geworden. Die economie vraagt in toenemende mate om hooggeschoolde, flexibele arbeidsinzet en permanente, praktijkgerichte bijscholing. "De economische belangen drijven het hoger onderwijs in de richting van vernieuwing, schaalvergroting en levenslang leren."

Mondiale concurrentieslag

Door die vraag verandert het hoger onderwijsaanbod en vindt de concurrentiestrijd om de internationale student wereldwijd plaats. In tal van landen lopen al vergaande initiatieven. In Groot-Brittannië heeft de overheid ingezet op een wereldmarktaandeel van Britse universiteiten van 25% in 2005. Australische universiteiten gaan overeenkomsten aan met colleges in Maleisië om zich te verzekeren van substantiële toestroom van studenten uit dat land. In de VS bestaan inmiddels duizenden corporate universities: opleidingsinstituten van bedrijven die het aantrekkelijker vinden zelf het onderwijs voor hun personeel te verzorgen. Inmiddels houden in Europa bedrijven als Nokia, Lufthansa en Heineken er een eigen 'universiteit' op na.

Tachtig procent van dergelijke corporate instellingen maakt gebruik van afstandsleren en elektronische leeromgevingen. Net als 'eerbiedwaardige' universiteiten als die van New York en Melbourne die zich met hun respectievelijke New York University Online en Melbourne University Private Ltd en met de moderne informatietechnologie begeven op de internationale markt van professionele training en levenslang leren. En net als de internationale hoger onderwijsmakelaars die electronic partnerships aangaan en zo orde scheppen in het onoverzichtelijke, omvangrijke aanbod van talloze Amerikaanse instellingen, zo schetste de rector de actuele mondiale ontwikkelingen.

Aantrekkelijk Web

Nederlandse universiteiten ontkomen er niet aan op deze gang van zaken in te spelen. Voor een deel om onderwijskundige redenen. Van Vught definieerde het ideale academisch leerproces als één van kennisontwikkeling, waarin universiteiten het accent leggen op "communicatie, samenwerking en wetenschappelijke discours tussen studenten en docenten, alsmede tussen studenten onderling". De passende context voor dit leerproces bestaat, zo stelt hij, uit de combinatie van de virtuele omgeving van het Web (met daarin omvangrijke, specialistische informatiebestanden toegankelijk vanaf iedere locatie) met de reële campus van een universiteit. "Met de student als de moderne componist van zijn of haar eigen curriculum."

Ook om onderwijseconomische redenen is het aantrekkelijk voor universiteiten hun onderwijs mede te baseren op het Web. Staat een cursus eenmaal 'on-line' dan zijn er grote schaalvoordelen te behalen dankzij de relatief lage lasten aan wetenschappelijke staf. Echter, de ontwikkel- en onderhoudskosten van een dergelijk programma zijn hoog en niet op te brengen voor een individuele instelling. Diverse overheden in West-Europa hebben dan ook hun onderwijsinstellingen de helpende hand toegestoken. Zo stimuleert de Finse overheid nadrukkelijk de realisatie van de Finse virtuele universiteit. En in Groot-Brittannië heeft de staatssecretaris voor onderwijs en werkgelegenheid de stichting van de Britse electronic university aangekondigd.

Nederlandse initiatieven

Ook in ons land komt gelukkig het een en ander van de grond, zo constateert Van Vught. En zijn Universiteit Twente speelt daar, als dé ICT-universiteit van Nederland, steeds een initiërende rol in. De UT heeft vorig jaar aan de wieg gestaan van de Nationale ICT-Netwerk academie, een consortium van ICT- en telecombedrijven, banken, verzekeringsmaatschappijen en enkele universiteiten en hogescholen. Op 1 januari aanstaande zal deze academie haar 'portal' op internet openen. Ook is de UT betrokken bij Minister Hermans' initiatief een Digitale Universiteit Nederland van de grond te tillen die een gedifferentieerd aanbod moet ontwikkelen van internationaal toegankelijk onderwijs. Op Europese schaal doet de UT mee in het EUROPACE-consortium en is zij een van de trekkers van het European University Network for Information Technology in Education dat een virtuele Europese multi-campus wil realiseren waar de betrokken universiteiten hun digitale cursussen aanbieden. Aldus prof. Frans van Vught die voor de UT ook regionaal een voortrekkersrol ziet weggelegd: "De koppeling van regionale samenwerking met experimenten op het WWW is een ambitie die uitstekend past bij de ondernemende universiteit."

Memorandum of understanding met IBM

De nauwe betrokkenheid van de UT bij veel initiatieven heeft alles te maken met de naam die de universiteit heeft opgebouwd op het gebied van de ICT-onderzoek en -onderwijs. Zo kent de UT diverse grote opleidingen op dit terrein en werkt al meer dan een jaar aan het op brede schaal invoeren van Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.+, een onderwijsconcept dat studenten in staat stelt met gebruikmaking van ICT "kennis te maken met en ervaring op te doen in een of meer academische gemeenschappen". "Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.+ is ons antwoord op de onderwijskundige uitdaging van de informatie- en communicatietechnologie in het hoger onderwijs."

Hiertoe ontwikkelde de UT het Web-gebaseerde
onderwijsondersteuningssysteem Teletop. Van Vught maakte bekend dat even eerder die dag met IBM een memorandum of understanding was getekend waarin is vastgelegd dat dit systeem wordt geïntegreerd in IBM's Lotus Learning Space, onder de noemer 'Teletop, powered by Lotus'. Het systeem komt daardoor wereldwijd beschikbaar.

Een multimediaal verslag van de openingsrede met reacties van toehoorders en directe links naar lopende ICT-activiteiten in onderzoek en onderwijs zijn te vinden op: www.utwente.nl.

Voor meer informatie: Communicatie en Transfer, Lammert de Hoop, 053 4892232, (l.dehoop@cent.utwente.nl) of Martin van Zaalen, 053 4892214, (m.a.m.vanzaalen@cent.utwente.nl).

© Universiteit Twente 1997-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie