Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

KUB-voorzitter: meer onderzoek ten behoeve dienstensector

Datum nieuwsfeit: 04-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Katholieke Universiteit Brabant

KUB-voorzitter Yvonne van Rooy pleit voor meer onderzoek ten behoeve van de dienstensector

Immateriële produkten worden de waardedragers van de Nederlandse economie

"Wij zijn onmiskenbaar op weg naar een kenniseconomie, maar die kenniseconomie komt er niet door er veel over te praten. Dat lukt alleen als er daadwerkelijk geïnvesteerd wordt in meer onderzoek. De gammasector (met name economisch en juridisch onderzoek) die ondergewaardeerd is verdient hierbij speciale aandacht" aldus van Rooy bij de opening van het academisch jaar.

Ons land is hard op weg van een op de maak-industrie gerichte economie naar een kennisintensieve diensteneconomie. Tegenover iedere werkende in de industrie en landbouw staan inmiddels drie werkenden in de commerciële dienstensector die goed is voor 43% van het BBP. De immateriële produkten worden steeds meer de waardedragers van de economische ontwikkeling. Dit moet ook konsekwenties hebben voor het universitaire onderzoek dat nog altijd voor driekwart richting bèta/techniek gaat alsof Nederland nog altijd een industrienatie is.

Een ander argument om deze scheve positie te verbeteren ziet de KUB-voorzitter in de forse verschuiving in de studiekeuze van studenten. Sinds begin jaren 80 is de belangstelling voor o.a. economie en recht flink toegenomen, terwijl de belangstelling voor bèta-studies daalde. Maar de onderzoeksbekostiging is nauwelijks aangepast. In de sector Natuur bijvoorbeeld is de verhouding onderzoeker/student thans 1:4; bij rechten en economie 1:40. Dit grote verschil verdient aanpassing ten gunste van gespecialiseerde gamma-universiteiten zoals de KUB.

Van Rooy is het daarom eens met de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) om een substantieel deel van de onderzoekscomponent in de eerste geldstroom te verdelen op basis van de onderwijslast. De kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs kan immers alleen veilig gesteld worden als het gedragen wordt door voldoende onderzoek.

Tenslotte vormt ook de krappe arbeidsmarkt, die steeds meer een bedreiging vormt voor een voortzetting van de florissante economische ontwikkeling, een argument voor meer onderzoek. Vanwege de vergrijzing moet het werk in de toekomst met minder mensen gedaan worden. Verhoging van de produktiviteit wordt urgenter. Juist in de dienstensector, in totaliteit de grootste werkgever van Nederland, blijft de produktiviteit achter. Ook dat is reden om het onderzoek in de dienstensector te stimuleren.

Geen halfbakken academici

Van Rooy gaat ook in op de invoering van een
Bachelor/Master-structuur. " Er is geen reden om het onderscheid tussen HBO en universiteiten te laten vervallen. Op een dergelijke nivellering à la de jaren 70 zit niemand te wachten. "Het binaire stelsel biedt universiteiten en het HBO de mogelijkheid het eigen profiel te versterken. De KUB heeft voor een duidelijk academisch profiel gekozen. Studenten die aan een universitaire studie beginnen moeten de ambitie hebben om die studie met een masterdiploma af te ronden. "Wij zijn er niet voor om halfbakken academici op te leiden, d.w.z. met alleen een bachelor-diploma. Dat zou een devaluatie van het academisch niveau betekenen. Immers de bachelor-opleiding is een onvoltooide academische opleiding. Het wezenlijke element van onderzoek komt vooral in de masterfase aan bod". Ook is van Rooy "nog geen werkgevers tegengekomen die een driejarig opgeleide econoom of jurist wel zien zitten. Juist in een tijd waar steeds meer behoefte is aan hoger opgeleiden moeten we oppassen voor verlaging van het kennis- niveau".

04-09-2000 KUB

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie