Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergadering commissie Algemene Zaken en Onderwijs Weerselo

Datum nieuwsfeit: 04-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo


Datum van plaatsing: 30 augustus 2000

MEDEDELINGEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR

VERGADERINGEN

COMMISSIE ALGEMENE BESTUURSZAKEN EN ONDERWIJS
De commissie vergadert op maandag 4 september a.s. om 19.00 uur. Voorzitter is burgemeester Mr. E.F. Jongmans, secretaris de heer G.H.M. Flinkers.
De agenda is als volgt:

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Verslag werkbezoek commissie aan de Aloyisiusschool te Weerselo op 3 juli jl.
b. - ontwikkelingen rond de schoolbegeleidingsdienst "Drienerwoold"

- ontwerp-begroting 2001 en jaarrekening 1998 Drienerwoold c. Verkoop kavel in "de Schil" te Rossum aan de fam. Vrijkorte d. Leerlingenvervoer
e. Gevolgen inwerkingtreden nieuwe Drank- en Horecawet voor de organisatie van evenementen
f. Mededelingen inzake vorderingen zogeheten paddestoelproject
3. Het verslag van de vergadering van 19 juni 2000
4. Mededelingen van vertegenwoordigers in intergemeentelijke organen
5. De bestuurlijke organisatie

* Stand van zaken wetsontwerp herindeling in een deel van Twente en het door Weerselo ingestelde hoger beroep
* Stand van zaken voorbereiding fusie van de gemeenten Denekamp, Ootmarsum en Weerselo

6. Aanvragen Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (KONOT) inzake investeringen 2001

7. Ontwerp-raadsvoorstel krediet t.b.v. vergroting deelname in aandelenkapitaal COGAS

8. Ontwerp beheersverordening en tariefsverordening voor de algemene begraafplaats

9. Wijziging naamgeving pad van de Molemansstraat naar de Deurningerstraat te Deurningen
10. Standpuntbepaling inzake (beperkte) weekendopenstelling Enschede Airport Twente
11. Ontwerp-raadsvoorstel inzake regionale milieusamenwerking in Twente
12. Ontwerp-raadsvoorstel tot wijziging van de (geautomatiseerde) informatievoorziening
13. Bespreking prioriteiten in de periode tot 1 januari 2001 14. Vervolg behandeling ontwerp-begroting 2001
15. Agenda raadsvergadering 14 september a.s.
16. Rondvraag
17. Sluiting.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie