Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitspraken CDA-er Leers doen onrecht aan inspanningen ROVER

Datum nieuwsfeit: 04-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER)

UITSPRAKEN VAN CDA-ER LEERS DOEN ONRECHT AAN DE INSPANNINGEN VAN ROVER

Door Ineke van der Werf, Coördinator landelijk secretariaat ROVER

In de Trouw van donderdag 24 augustus doet CDA-kamerlid Leers een aantal uitspraken die niet getuigen van inzicht in de inspanningen die Reizigersvereniging ROVER sinds jaar en dag verricht om de grieven en wensen van reizigers bij de NS onder de aandacht te brengen. Zo zegt Leers onder andere: Wat mij opvalt is dat NS met allerlei organisaties overleg voeren (), maar nooit met de reizigers zelf. In werkelijkheid zit ROVER regelmatig met NS om de tafel. Zaken die daarbij aan de orde komen zijn verbetering van de punctualiteit, vermindering van vertragingen, verbetering van overstappen, de inzet van meer materieel (en dus meer zitplaatsen), het openhouden van loketten, het garanderen van basisvoorzieningen op alle stations, verbetering van de informatievoorziening, etcetera. Degenen die daarover onderhandelen met NS zijn geen betaalde beleidsmedwerkers, maar reizigers die vanuit eigen ervaringen en die van anderen en op basis van door ROVER uitgevoerd onderzoek proberen de NS tot betere prestaties te bewegen.

Volgens Leers voldoet ROVER niet: Met alle respect, maar ROVER is toch een ietwat amateuristische organisatie, die kan geen vuist maken. Wat dat amateurisme betreft: over het algemeen wordt ROVER behoorlijk serieus genomen en als deskundig beschouwd, niet alleen door de leden maar ook door de vele externe organisaties waar de vereniging in de loop der tijd mee te maken heeft gehad. Zo wordt ROVER regelmatig om advies gevraagd door vervoerbedrijven en adviesbureaus. Ook de politiek heeft meerdere malen dankbaar gebruik gemaakt van de kennis van ROVER. De ervaring leert echter dat op punten waar de politiek had kunnen ingrijpen ten gunste van reizigers, politici het nogal eens laten afweten, ondanks herhaalde verzoeken van ROVER om een vuist te maken. Een aantal jaren geleden gold dit voor het afschaffen door NS van de geldigheid van de partner-OV-kaart in de spits, en recentelijk werd een amendement van ROVER voor de wet Personenvervoer over een schadevergoedingsregeling bij vertragingen door onder andere het CDA niet gesteund. ROVER heeft inmiddels wel voor elkaar gekregen dat in het prestatiecontract tussen overheid en NS een dergelijke regeling komt. ROVER is als, door het ministerie van V&W erkende, vertegenwoordiger van reizigers bij dit overleg tussen de staat en NS betrokken, Leers beoogde organisatie hoeft dáár dus niet meer voor te worden opgericht.
ROVER heeft bij de onderhandelingen over de nieuwe wet Personenvervoer onder andere een verplicht overleg tussen consumentenorganisaties en vervoerbedrijven met geregeld. Het is nu aan de politiek om daar handen en voeten aan te geven. Voorzetten daartoe zijn onder andere gedaan door het Groen Links-kamerlid Hugo van der Steenhoven met het verzoek aan de minister om consumentenorganisaties financieel te ondersteunen. Op die manier zou een organisaties als ROVER in staat worden gesteld om de bescherming van reizigers voortvarender ter hand te nemen, geen overbodige luxe in deze tijden van een terugtrekkende overheid, privatisering van vervoerbedrijven en marktwerking. Waar we naar toe moeten is een soort ANWB voor de reizigers zelf, aldus Leers. Als ROVER zelfs maar een fractie van de middelen van de ANWB zou hebben, zou ROVER al veel meer kunnen doen dan nu het geval is. De vereniging heeft plannen genoeg. ROVER pleit al jaren voor een serieuze behandeling van klachten door vervoerbedrijven. Als NS werkelijk bereid is om mee te werken aan een onafhankelijke klachtenafhandeling voor reizigers, zoals Leers beweert, dan biedt de vereniging aan om de bestaande ledenservice uit te breiden tot een breed toegankelijk Reizigersservicepunt, waar reizigers serieus worden genomen en problemen echt worden opgelost. Bekeken moet worden hoe deze taak kan worden georganiseerd en welke middelen en bevoegdheden daarvoor nodig zijn.
Een dergelijke uitbreiding van het dienstenpakket van ROVER zou ook bevorderlijk kunnen zijn voor de ledengroei van ROVER. Potentiele leden stellen nu vaak de vraag: waarom zou ik lid worden van ROVER? Jullie behartigen mijn belangen toch ook wel zonder dat ik lid ben? Als de politiek, de vervoerbedrijven en de reizigers zelf bereid zijn om meer middelen beschikbaar te stellen, hetgeen volgens Leers tot de mogelijkheden behoort, dan hoeft er geen nieuwe vereniging van treinreizigers te worden opgericht, maar kan ROVER haar motto van, voor en door reizigers nog beter waarmaken.

Deze pagina is gemaakt op: 04-09-2000
Laatste verandering: 04-09-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie