Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Informatieavond bodemsanering Delftsewallen Zoetermeer

Datum nieuwsfeit: 04-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zoetermeer

Informatieavond
'voortgang bodemsanering Delftsewallen'
goed bezocht

Afgelopen donderdagavond, 31 augustus jl., heeft in het Stadhuis een informatieavond plaats gevonden voor bewoners en omwonenden van het terrein van de vroegere gasfabriek (Delftsewallen) over de bodemverontreiniging die daar is aangetroffen.
De belangstelling van de bewoners en omwonenden was groot, ook de provincie Zuid-Holland, adviesbureau 'Oranjewoud' en de gemeente Zoetermeer waren vertegenwoordigt.

Ongeveer een jaar geleden werd de eerste informatieavond gehouden; toen werden de resultaten van het eerste bodemonderzoek gepresenteerd. De resultaten van dit eerste onderzoek waren onvoldoende om de omvang van de verontreiniging van met name het grondwater in te kunnen schatten. Daarom is in 2000 in opdracht van de provincie Zuid-Holland door 'Oranjewoud' een aanvullend nader bodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek werden op deze avond gepresenteerd. Uit de resultaten van dit aanvullend nader onderzoek blijkt dat er op de locatie van de voormalige gasfabriek twee soorten verontreinigingen zijn te onderscheiden:

* de verontreiniging van de bovengrond (de laag tot ca. 1 meter beneden maaiveld) met zware metalen en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), die veroorzaakt is door ophoging van het terrein;

* de verontreiniging van het grondwater (tot ca. 10 meter diepte) met vnl. aromaten maar ook minerale olie en PAK die zeer waarschijnlijk het gevolg is van lekkage van de gashouders van de voormalige gasfabriek.

Op dit moment is reeds het saneringsonderzoek voor de locatie opgestart, dit onderzoek houdt in dat er verschillende saneringsvarianten tegen elkaar zullen worden afgewogen. Op basis van technische, financiele, milieuhygienische en maatschappelijke afwegingen zal de beste variant gekozen worden.

De provincie gaf op voorhand aan dat het op deze locatie onmogelijk is om alle verontreiniging te verwijderen vanwege de grote diepte en grote omvang van de grondwaterverontreiniging en de aanwezige bebouwing, maar dat zeer zeker voor een duurzame oplossing gekozen zal worden. Nazorg op dergelijke locaties door middel van bijvoorbeeld het jaarlijks bemonsteren van aanwezige peilbuizen zal echter altijd nodig zijn.
Naar verwachting zal de sanering in het najaar van volgend jaar of voorjaar van 2002 van start gaan.

Begin 2000 zijn bij de vier betrokken woningen de waterleidingen reeds vervangen door ondoordringbare leidingen, dit teneinde te voorkomen dat de verontreiniging in het drinkwater terecht zou komen. Tijdens de avond bleek dat dit de ergste bezorgdheid van de bewoners wel heeft weggenomen. Wel kwam er nog de vraag of groente en fruit uit eigen tuin gegeten kan worden, 'Oranjewoud' verzekerde de bewoners dat dit geen enkel risico oplevert.Gemeente Zoetermeer © September 2000

Last update: 4 September 2000 (12:31)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie