Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over huursubsidie dak- en thuislozen

Datum nieuwsfeit: 04-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over huursubsidie voor dak- en thuislozen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Geachte voorzitter,

Bij deze bied ik u aan de antwoorden op de vragen die door mevrouw Van Gent (GroenLinks) zijn gesteld over huursubsidie voor dak- en thuislozen (kenmerk 2990014630).

Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. W. Remkes
Vragen van mevrouw Van Gent (GroenLinks) over huursubsidie voor dak- en thuislozen (ingezonden 16 augustus 2000)

Antwoord op vraag 1:

Op elk van deze drie vragen is het antwoord ja.

Antwoord op vraag 2:

Met de afbakening van de projectgrootte op minimaal vier privéruimten is gekozen voor de wat grotere en duurdere projecten; heel kleine projecten in normale eengezinswoningen worden hiermee uitgesloten. Ingeval van het huisvesten van de doelgroep in woningen/appartementen kan met de gecumuleerde inkomens van de bewoners in de huur van de totale woning worden voorzien. De administratieve last die is gemoeid met de aanwijzing van dergelijke kleine projecten is hoog, terwijl het risico van fraude relatief groot is. Met name bij twee bewoners per project is de kans groot dat feitelijk sprake is van samenwonen.

Daarnaast is het aantal bewoners gebonden aan een maximum van 25. Hiermee wordt een afbakening bereikt met intra-murale woonvormen en wordt de mogelijkheid van een geslaagde integratie van de bewoners in de wijk vergroot.

Antwoord op vraag 3:

Tot dusver is er nog nooit een project groter van vijfentwintig wooneenheden voor aanwijzing voorgedragen.

Antwoord op vraag 4:

Het stellen van een getalsmatige grens aan een subjectief begrip als "kleinschaligheid" bevat onvermijdelijk een element van willekeur. Niettemin is het stellen van zo'n grens uit een oogpunt van uitvoerbaarheid van de regeling als ook vanwege de duidelijkheid naar de burger toe naar mijn mening alleszins verdedigbaar.

Antwoord op vraag 5:

Deze mening deel ik niet. Het uitgangspunt van de Huursubsidiewet is dat in principe alleen aan huurders van zelfstandige woningen huursubsidie wordt verstrekt en slechts in een afgebakend aantal specifieke gevallen ook voor onzelfstandige woonruimten huursubsidie mogelijk is. Aan die gevallen worden eisen gesteld uit volkshuisvestelijk en maatschappelijk oogpunt, zoals bijvoorbeeld de eis van kleinschaligheid. Inherent hieraan is dat bewoners van woonruimten die niet tot die specifieke gevallen behoren niet in aanmerking komen voor huursubsidie.

Antwoord op vraag 6:

Ik beschik slechts over informatie over die woongebouwen, die aan mij zijn voorgelegd voor aanwijzing in het kader van de Huursubsidiewet.

Zoals in het antwoord op vraag 3 is aangegeven, is mij nog nimmer een project voor aanwijzing voorgelegd dat beschikt over meer dan vijfentwintig wooneenheden. Van de tot dusver zestig aangewezen projecten omvat 90% minder dan zeven wooneenheden; slechts één project telt meer dan twintig wooneenheden. Drie projecten zijn afgewezen omdat het aantal wooneenheden minder was dan vier. Op basis van deze gegevens zie ik geen aanleiding om de geldende restricties ten aanzien van de projectgrootte te heroverwegen.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie