Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vilenzo realiseert winststijging van 11,5 procent

Datum nieuwsfeit: 05-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSBERICHT

(5 september 2000)

VILENZO REALISEERT WINSTSTIJGING VAN 11,5%

Kernpunten:


·
nettoresultaat: 1,45 miljoen ( f 3,2 miljoen) + 11,5%


·
bedrijfsresultaat: 2,59 miljoen ( f 5,7 miljoen) + 27,6%


·
netto-omzet: 50,3 miljoen ( f 110,8 miljoen) + 36,7%


·
winst per gewoon aandeel: 0,52 ( f

1,15) + 8,3%
Resultaten:

Het nettoresultaat over het eerste halfjaar 2000, zijnde de winst na belastingen, is gestegen met 0,15 miljoen tot 1,45 miljoen (1999: 1,3 miljoen). De netto-omzet in deze periode is gestegen met 13,5 miljoen tot 50,3 miljoen (1999: 36,8 miljoen).

De betreffende omzet- en winststijging is vrijwel geheel gerealiseerd door autonome groei.

Het bedrijfsresultaat is gestegen met 0,56 miljoen tot 2,59 miljoen (1999: 2,03 miljoen).

Gang van zaken in 2000:

De onderneming is in de voorliggende jaren veranderd van een productiegerichte organisatie naar een marketing- en salesgerichte organisatie. Per saldo is een merkenportfolio opgebouwd en zijn de traditionele private label kinderkledingactiviteiten deels afgebouwd. In dit kader zijn de twee productievestigingen op Sri Lanka medio augustus verkocht en zijn er drie Björn Borg winkels (2 x Magna Plaza te Amsterdam en 1 x The Mall te Rotterdam) per 1 september 2000 overgenomen.

Doelstellingen:

Vilenzo International N.V. heeft met ingang van 2000 de volgende doelstellingen geformuleerd:

* Tenminste drie aaneengesloten jaren gemiddeld 10% groei van de winst per aandeel (voor afschrijving goodwill) realiseren. Hiervoor is de winst van 4,2 miljoen over 1999 het uitgangspunt. Dit komt overeen met een winst per aandeel van 1,53.
* Een dividenduitkering, voor zover de omstandigheden dit toelaten, van circa 50% van het nettoresultaat, naar keuze van de aandeelhouders in contanten of in de vorm van stockdividend.
* Een solvabiliteitsratio - de verhouding eigen vermogen ten opzichte van totaal vermogen - van groter of gelijk aan 30%.
* Resultaatverbetering door procesverbetering.
* Versterking van de bestaande marktposities in de sectoren waarin de onderneming actief is.

* Focus op verdere uitbouw van de groep, zowel nationaal als internationaal.

Strategie en vooruitzichten:

* Met ingang van het boekjaar 2000 richt Vilenzo zich op versterking van kwaliteit en efficiency: focus op marketing en sales, versterking van de interne organisatie alsmede van de huidige activiteiten- en merkenportfolio. Dit moet leiden tot omzetgroei en verbetering van de netto rendementen.


* De directie handhaaft de tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgesproken verwachting voor het gehele boekjaar van een lichte winststijging.


* De directie deelt mede thans mogelijkheden te onderzoeken voor strategische samenwerkingsverbanden en/of fusies.


* Voor de toekomstige opvolging van de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer W.H.C.M. Vilé, worden initiatieven genomen.

Belangrijke data:

28 maart 2001: jaarcijfers 2000

25 april 2001: Algemene Vergadering van Aandeelhouders

5 september 2001: halfjaarcijfers 2001

Tilburg, 5 september 2000

VILENZO INTERNATIONAL N.V.

De Directie

Voor nadere inlichtingen : de heer R.J.M. van Riel RA

Financieel Directeur

tel. 013 - 5946800

www.vilenzo.com

Bijlage 1 bij het persbericht van Vilenzo International N.V. per 5 september 2000

Geconsolideerde balans (x

1.000)

30 juni 2000

31 december 1999

Activa

Immateriële vaste activa

6.197

3.935

Materiële vaste activa

7.381

7.134

Voorraden

24.521

21.668

Vorderingen

15.867

14.369

Liquide middelen

141

797

Balanstotaal

54.107

47.903

Passiva

Eigen vermogen

16.721

16.047

Voorzieningen

381

221

Kortlopende schulden

37.005

31.635

Balanstotaal

54.107

47.903

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
(x 1.000)

30 juni 2000

30 juni 1999

Netto-omzet

50.316

36.818

Voorraadmutaties

181

205

Som der bedrijfsopbrengsten

50.497

37.023

Kosten van grond- en hulpstoffen

28.676

19.733

Personeelskosten

10.105

8.008

Afschrijvingen vaste activa

942

644

Overige bedrijfskosten

8.187

6.604

Som der bedrijfslasten

47.910

34.989

Bedrijfsresultaat

2.587

2.034

Financiële baten en lasten


- 1.112

- 726
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

1.475

1.308

Belastingen


- 21

-9
Nettoresultaat

1.454

1.299

Bijlage 2 bij persbericht 5 september 2000

Profiel Vilenzo International:

Vilenzo International N.V. fungeert als houdstermaatschappij van een aantal ondernemingen die zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van kleding en schoenen.

Aandelen Vilenzo zijn sinds 1991 genoteerd aan de Amsterdamse Effectenbeurs.

Vilenzo International N.V. stelt zich op als een strategische holding. Haar rol is die van motivator, bewaker en coördinator van de ontwikkelde strategie.

Om de doelstellingen te kunnen realiseren is gekozen voor een gedecentraliseerde organisatie. Elke werkmaatschappij functioneert in de markt als een zelfstandige onderneming met een eigen winst- en omzetverantwoordelijkheid.

Het geografische zwaartepunt van de verkoop van zowel merkkleding als private label ligt in Noord-Europa, in het bijzonder Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Scandinavië. In de Verenigde Staten heeft Vilenzo recentelijk vaste voet aan de grond gekregen met de merken Cakewalk, The Wizard of Oz, Baby Walk en Jeep.

Vilenzo International N.V. kent drie kernactiviteiten: Merken, Private Label, en Services.

Merken:

Binnen de kernactiviteit Merken richt de onderneming zich op de verkoop van casual- en sportkleding, en schoenen voor kinderen, dames en heren.

Gevoerde merken in het volwassenensegment zijn: Bad Boys (kleding en schoenen), Salty Dog (kleding), Dobber (kleding en schoenen), Björn Borg (kleding), Jeep (kleding) en Spigotty (schoenen).

Gevoerde kledingmerken in het kindersegment zijn: Bad Boys (ook schoenen), Dobber jr, Salty Dog Kids, Bird Dog, Cakewalk, Babywalk, The Wizard of Oz, Jeep, Jottum, Barbara Farber en Pointer. Met ingang van het seizoen Zomer 2001 wordt ook een Bad Girls-collectie op de markt gebracht.

Private Label:

Binnen de kernactiviteit Private Label ontwikkelt en verkoopt Vilenzo International:

* Kinderkleding en schoenen, die worden verkocht door enerzijds de Nederlandse verkooporganisatie aan grootafnemers (grootwinkelbedrijf, winkelketens, inkooporganisaties en postorderbedrijven) in voornamelijk Duitsland, Benelux, Zwitserland en Scandinavië, en anderzijds door de eigen verkooporganisaties van de productiebedrijven op Madagaskar en Pakistan aan afnemers in het Caribische gebied, Italië, Frankrijk, Engeland, Japan en de Verenigde Staten.

* Tricot bovenkleding voor dames, bestemd voor grootwinkelbedrijven en andere grootafnemers die snel willen reageren op korte termijntrends.

* Bedrijfskleding en corporate identity wear.
Services:

De kernactiviteit Services biedt ondersteuning aan de kernactiviteiten Merken en Private Label op het gebied van techniek (pasvorm, cadcam), logistiek (warehousing/order picking), inkoop/ sourcing, kwaliteitscontrole (met name in het Verre Oosten) en retail support (waaronder marktinformatie en shop-in-shop formule). Binnen de kernactiviteit Services vindt ook de productie van geweven en/of gebreide kleding plaats, die door zelfstandige werkmaatschappijen in Tunesië, Pakistan en Madagaskar wordt uitgevoerd. Deze productie kan plaatsvinden ten behoeve van zowel Private Label als Merken.De post immateriële vaste activa bestaat uit: a) betaalde goodwill in het boekjaar ad 1.138.000

b) geactiveerde aanloopkosten gemoeid met de start-up activiteiten

in Amerika en de Europese introductie van Jeep (in 11 landen) ad

5.059.000

De afschrijvingen vaste activa betreffen: a) goodwill 57.000

b) aanloopkosten 190.000

c) overige activa 695.000

De belastingdruk blijft de komende jaren op ongeveer hetzelfde niveau, mede als gevolg van compensabele verliezen

(per 30 juni 2000 ten bedrage van circa 20 miljoen).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie