Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Woningen gemeente Papendrecht op waarde geschat

Datum nieuwsfeit: 05-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Papendrecht

WOZ: uw huis op de juiste waarde geschat

Elke vier jaar wordt de waarde van alle onroerende zaken in alle gemeenten in ons land opnieuw vastgesteld. Eigenaren en gebruikers van een onroerende zaak ontvangen begin 2001 een brief, de zogenaamde WOZ-beschikking, waarin de waarde wordt vastgesteld. De wet schrijft voor dat de waarde wordt bepaald aan de hand van een peildatum. Voor de herwaardering die nu plaatsvindt is dat 1 januari 1999. De nieuwe waarden gelden voor het belastingtijdvak van 2001 tot en met 2004.
Het is algemeen bekend dat de waarden van onroerende zaken in Nederland de afgelopen jaren fors zijn gestegen. De zgn. WOZ-waarden zijn in de gemeente Papendrecht momenteel gebaseerd op het prijspeil 1 januari 1993. De nieuwe waarden worden gebaseerd op het prijspeil 1 januari 1999. Daarom moet rekening worden gehouden met een forse stijging van de nieuwe vastgestelde waarden.

Taxateurs stellen momenteel de waarde van alle onroerende zaken in de gemeente opnieuw vast. Onroerende zaken zijn huizen, winkels en scholen, maar ook ziekenhuizen, boerderijen en bedrijfspanden. Elke vier jaar wordt de waarde opnieuw bepaald. De waarde van de woning of het bedrijfspand bepaalt hoeveel onroerende-zaakbelasting betaald moet worden. Deze waarde wordt ook gebruikt voor de bepaling van andere heffingen: inkomstenbelasting, vermogensbelasting en waterschapslasten.

Gemeentelijke taken
De gemeente voert allerlei taken uit die het mogelijk maken om plezierig te wonen. Ze legt straten aan en probeert deze zo goed mogelijk te onderhouden. Ze houdt bij wie er in de gemeente woont en voorziet u van een nieuw paspoort. Ze geeft subsidie aan verenigingen en zorgt dat de brandweer bij nacht en ontij paraat is.
Al die taken kosten geld. Een groot deel van dat geld komt van het Rijk. Van elke honderd gulden die de gemeente uitgeeft, komt vijftien tot twintig gulden van de gemeentelijke belastingen. De onroerende-zaakbelasting (OZB) is de belangrijkste gemeentelijke belasting. De hoogte van die belasting wordt bepaald door de waarde van uw woning of bedrijfspand en het tarief van de belasting. Er is een belasting voor eigenaren van onroerende zaken en een belasting voor gebruikers, bijvoorbeeld huurders. Eerst wordt de waarde van uw woning bepaald. De Wet WOZ schrijft voor hoe de gemeente deze waarde moet vaststellen. Elke vier jaar moet de gemeente alle onroerende zaken opnieuw waarderen. De prijs die de woning of het bedrijfspand bij vrije verkoop zou opbrengen, bepaalt de waarde voor de belasting.
De afgelopen jaren heeft u OZB betaald op basis van de waarde van uw pand in 1993. De eerstvolgende datum waarop de gemeente weer de waarde moet vaststellen is 1 januari 2001. Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat de prijzen van onroerende zaken de afgelopen jaren aanzienlijk zijn gestegen. De basis voor de WOZ-waarde wordt gevormd door de WERKELIJK betaalde koopsommen van vergelijkbare onroerende zaken. Aangezien de huidige WOZ-waarden zijn vastgesteld op basis van de verkoopprijzen van omstreeks 1 januari 1993, moet zoals hierboven al is opgemerkt rekening worden gehouden met een forse stijging van de WOZ-waarden. Vandaar dat de gemeente de komende maanden taxateurs op pad stuurt. U ziet taxateurs in uw buurt foto's maken en misschien wel metingen uitvoeren. Mogelijk komen ze bij u langs en vraagt de taxateur bij u binnen te mogen komen. In alle gevallen stuurt de gemeente u vooraf een brief waarin het bezoek wordt aangekondigd! Vraag altijd naar een door de gemeente afgegeven legitimatiebewijs. Vertrouwt u het niet, noteer dan de naam en bel de gemeente.
Naar verwachting zijn de nieuwe WOZ-waarden begin 2001 bekend. Nadat de gemeenteraad de nieuwe tarieven van de onroerende-zaakbelastingen heeft vastgesteld, berekent de gemeentelijke afdeling Belastingen hoeveel
onroerende-zaakbelasting u moet betalen.
De gemeente streeft naar een optimale voorlichting. Tot het moment waarop de beschikkingen worden afgegeven (begin 2001), wordt u geïnformeerd over de waardering van uw woning. Waardering van niet-woningen vindt plaats op een andere wijze en valt daarmee buiten het bestek van deze WOZ-rubriek.
Informatie wordt niet alleen via de wekelijkse rubriek "Uw huis op de juiste waarde geschat" in het gemeentenieuws in het Papendrechts Nieuwsblad gegeven, maar ook in de informatiemap in de burgerleeskamer van het raadhuis.
Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeente! Dit is mogelijk:


* telefonisch (078-6418326, 6418324, 6418325 of 6418332);
* persoonlijk (raadhuis 2e etage kamer 208);
* schriftelijk (Gemeente Papendrecht, Markt 22, 3351 PB Papendrecht);

* per e-mail ((info@papendrecht.nl)).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie