Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS-besluitenlijst provincie Drenthe

Datum nieuwsfeit: 05-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

GS-besluitenlijst d.d. 5 september 2000 (herzien exemplaar)Nummer Openbaar Onderwerp Advies Beslissing GS
6.1/RW Ja Vestiging meubeltoonzaal; gemeente De Wolden. De gevraagde verklaring van geen bezwaar niet verlenen. Conform. 6.2/CW Ja Evaluatie verzelfstandiging Drents Museum. De Statencommissie Cultuur en Welzijn informeren over de evaluatie van de verzelfstandiging van het Drents
Museum. Conform, brief aanpassen op financiële uitwerking. 6.3/RW Ja Reactie op ontwerp-POP Groningen. Instemmen met de reactie waarin wordt ingegaan op:

1. afstemming woningbouw

2. aansluiting wegenstructuur

3. beleid opslag in de diepe ondergrond

4. schade als gevolg van aardgaswinning

Conform.
6.4/VV Ja Werkplan 2000 Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Drenthe. Het Werkplan 2000 bekrachtigen. Conform.
6.5/BJZ Ja Awb-bezwaarschrift Stichting School-Museumproject Groningen over afwijzing subsidieverzoek projectenplan 2000. Op advies van de Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften de bezwaren gegrond verklaren. Conform.
6.6/RW Ja Vergadering IPO-adviescommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Economie en
Mobiliteit op 7 september 2000. Instemmen met de voorstellen en reacties en aangeven wie de vergadering zal bezoeken. Conform, gedeputeerden De Vries en Swierstra gaan.
6.9/Com Ja Lespakket provincies Driemaal Twaalf Actief. Instemmen met deelname aan het project onder de voorwaarden dat:
1. de projectkosten worden verdeeld volgens de IPO-verdeelsleutel;
2. minstens 10 provincies aan het project deelnemen.
Conform.
6.10/SDG Ja Besluitvorming GS op 8 augustus 2000. De in de GS-vergadering d.d. 8 augustus 2000 genomen besluiten voor kennisgeving aannemen. 6.1. RW van GS 8 augustus 2000; vestiging Lelykwekerij Hooghalen: gedeputeerde Edelenbosch tegen. Verder conform.
6.12/Ec Ja HACCP in de vollegrondsgroenteteelt.
* Instemmen met het doen uitvoeren van een proef met de invoering van HACCP in de vollegrondsgroenteteelt. Hiermee is een bedrag gemoeid van f 40.000,-- dat kan worden onttrokken aan het krediet Duurzame landbouw.

* Instemmen met het geven van een financiële bijdrage, mits de in het voorstel genoemde andere financiers meedoen.

Conform. Actie: onderzoek of het vatbaar is voor Kompas.

Akkoordstukken

Geen opmerkingen.

Mededelingen

* Nota omtrent stedelijk netwerk Assen-Groningen; discussie over Leeuwarden: Steun blijft voor Groningen-Assen; kan niet opgerekt worden tot Leeuwarden.

* Leeuwarden is economische kernzone.

* Notitie gedeputeerde Edelenbosch Buitenlands beleid: nota naar gedeputeerden Swierstra en Edelenbosch.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie