Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wetsvoorstel mestafzetcontracten naar Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 05-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Wetsvoorstel mestafzetcontracten naar Tweede Kamer

5 september 2000 - Vanaf 2002 moeten veehouders voor de afzet van hun overtollige mest contracten sluiten met akkerbouwers, exporteurs of verwerkers van mest en wel vóór deze mest wordt geproduceerd. Dat staat in een voorstel tot wijziging van de Meststoffenwet dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. De ministers Brinkhorst van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Pronk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kondigden de invoering van een stelsel van mestafzetovereenkomsten aan in een brief aan de Tweede Kamer van 10 september 1999. Het stelsel moet waarborgen dat op landelijk niveau niet meer mest wordt geproduceerd dan door producenten op het eigen bedrijf kan worden aangewend of bij derden kan worden afgezet.

In het wetsvoorstel worden voor de mestproductie per diersoort vaste (forfaitaire) normen gehanteerd, gebaseerd op de gemiddelde productie per dier. Om te voorkomen dat veehouders met dieren die minder mineralen dan gemiddeld produceren onnodig (loze) afzetcontracten moeten sluiten, is bepaald dat veehouders in 2002 slechts voor 90 procent van hun forfaitaire mestproductie afzetruimte moeten hebben geregeld en in 2003 voor 95 procent.
Het wetsvoorstel regelt verder dat de bestaande varkensrechten en mestproductierechten en de nog in te voeren pluimveerechten per 2005 zullen vervallen.

De feitelijke aanwending van mineralen op het bedrijf wordt gereguleerd door het reeds bestaande stelsel van regulerende mineralenheffingen (Minas). De normen die in het kader van dat systeem gelden, worden in het onderhavige wetsvoorstel verder aangescherpt vanaf 2002.
Een voorstel om deze normen ook per 2001 al aan te scherpen en de werking van het Minas-systeem uit te breiden van de intensieve veehouderij naar de extensieve veehouderij en de akker- en tuinbouw ligt overigens al langer bij de Tweede Kamer.

In het nu ingediende wetsvoorstel wordt verder nog geregeld dat de heffingen in het kader van Minas omhoog gaan, en dat de stikstofbinding door vlinderbloemigen in het Minas-systeem wordt opgenomen. De voorgestelde wetswijzigingen zijn de Nederlandse vertaling van de eisen die in de nitraatrichtlijn van de Europese Unie zijn vastgelegd. Nederland is eerder door de Europese Commissie in gebreke gesteld wegens het niet voldoen aan die eisen in de periode tot 2000.

Meer informatie voor het publiek is te verkrijgen bij het mestloket telefoonnummer 0800-2233322 of op www.mestloket.nl

Beschikbare informatie:
* Wetsvoorstel (PDF-document, 100 Kb)

ZIE HET ORIGINELE BERICHT VOOR OPHALEN VAN PDF-BESTANDEN


* Memorie van toelichting (PDF-document, 593 Kb)
* Nader rapport (PDF-document, 99 Kb)

* Bijlage E: Forfaitaire mestproductienormen (PDF-document, 60 Kb)
Persreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie