Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 05-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


* 5 sept. 2000

... het college van B&W heeft besloten:

Welzijn, Onderwijs en Cultuur
Het college stemt in met de voorgestelde wijze van uitvoering voor de evaluatie van de verzelfstandigde exploitatie van gemeentelijke sportgebouwen zoals openluchtzwembad de Meerval, de F.B. Koenhal, de Sporthoeve, het Spectrum, een aantal gymnastiekzalen en sportzaal de Schulp.

Grondbedrijf
Het college stemt in met de verkoop van 1.241 m² grond aan de Bennebroekerdijk 220 tegen een koopsom van 248.200 gulden (200 m² prijs, zijnde de grondprijs voor laagwaardig terrein).

Bestuursdienst
Het college heeft het bezwaarschrift tegen de afwijzing van een vergoeding voor verhuis- en herinrichtingskosten op grond van de Verordening voorzieningen gehandicapten.

Ruimte, Wonen en Economie
Wonen
Het college heeft het voorontwerp bestemmingsplan Begraafplaats Zwaanshoek vastgesteld en gaat akkoord met het starten van vooroverleg en de inspraakprocedure. Het plangebied heeft een omvang van ruim 12,6 hectare en is onderdeel van het Strategisch Groenproject Haarlemmermeer. De nieuwe begraafplaats neemt hiervan 7,5 hectare in beslag; de overige gebieden zijn bestemd voor entreegebied, parkzones en gebieden voor groen, water en recreatieve- en speeldoeleinden. De nieuwe begraafplaats is primair bedoeld ter vervanging van de begraafplaats Wilgenhof die als gevolg van de nieuwe vijfde start- en landingsbaan in het jaar 2002 wordt gesloten.

Ruimtelijke Planvorming
Het college gaat akkoord met de toekenning van planschadevergoeding aan de eigenaren van de woningen Sikkelstraat 81, 83 en 85 te Nieuw Vennep in verband met de waardevermindering van deze woningen ten gevolge van de bouw van een aantal appartementen.

Het college heeft besloten - gelet op de ingediende bedenkingen - voor het ingediende woningbouwplan Buitenhof te Vijfhuizen geen verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de aanvraag om vrijstelling van het bestemmingsplan te weigeren.

Het college heeft het uitwerkingsplan Vijfhuizen-Zuid 2e fase vastgesteld. Het plan heeft tot 24 juli ter inzage gelegen zonder dat zienswijzen met betrekking tot dit plan zijn ingediend.

Het college heeft de volgende plannen, strijdig met het geldend bestemmingsplan, afgewezen:

* bouw garage-berging Akerdijk 116;

* uitbreiding woning Beurtschipper 107;

* uitbreiding woning Clausholm 11;

* verbouw en uitbreiding woning Gandhistraat 100;
* verbouw en uitbreiding woning Gandhistraat 106;
* bouw opslagruimte Hellemeerstraat 5;

* vervangende bouw kantoorgebouw Sloterweg 473;
* wijziging voorgevel woning en bouw garage J.P. Sweelincksingel 32. en akkoord te gaan met de uitbreiding van kantoorruimte Hoeksteen 57.
Het college wil onder voorbehoud van het akkoord op het definitief bouwplan door de stedenbouwkundige van de IJ-wegvisie medewerking verlenen aan het bouwplan bungalow IJ-weg 1694. Het college stemt in met het principe-verzoek een vrijstellingsprocedure te starten voor het gebruik van het pand Spaarneweg 59 voor detailhandel (woninginrichting) en het vrijstellingsbeleid perifere detailhandelsvestigingen bedrijventerrein Cruquius te wijzigen om in de toekomst dergelijke vrijstellingsverzoeken af te kunnen wijzen. De beleidswijziging zal ter kennis worden gebracht aan de raadscommissie ROL/PUMMS. Het college gaat akkoord medewerking te verlenen via artikel 19 WRO aan het bouwplan uitbreiding luchthaven-stationsgebouw West met 2 modules fase 2 Jan Plezierweg, Schiphol centrum. De uitbreiding van het stationsgebouw voldoet niet qua hoogte, maar die hoogte van 36 meter is bij eerdere uitbreiding van een stationsgebouw ook toegestaan.
Openbare Werken
Het college stemt in met een bezoek van de sector FEZ van de dienst Openbare Werken aan Londen in het kader van haar jaarlijkse sectordag.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie