Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Groningen

Datum nieuwsfeit: 05-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen: B & W besluiten

Flexwerken in de bijstand
Het college onderzoekt de mogelijkheid van een arbeidspool flexwerkers in de bijstand. Als deze arbeidspool van start gaat zal er ook een fonds aan worden gekoppeld. Het fonds zou eventuele nadelige financiële gevolgen voor de flexwerkers moeten compenseren. Dit gaat trouwens om compensatie tot aan het niveau van de bijstand. Dat antwoordt het college op vragen van de PvdA-fractie en de D66-fractie. Het college is het eens met de fracties dat blokkades om in deeltijd te kunnen werken moeten worden opgeheven. Maar, zegt het college, het wegnemen van blokkades voor deeltijdwerk mag niet leiden tot nieuwe blokkades voor uitstroom uit de bijstand.
De burgemeester en de wethouders zijn trouwens niet van plan om de benadeelden van de huursubsidieval financieel te compenseren. Volgens B&W wordt hier via verschillende maatregelen al in voorzien. Daarnaast wordt op landelijk niveau gewerkt aan het verruimen van de regels voor huursubsidie.

Datum besluit: dinsdag, 5 september 2000
Nota: Beantwoording vragen PvdA en D66 inzake deeltijd en armoedeval

Van Starkenborgh weer een stap verder
Het college stelt de raad voor het ontwerp-bestemmings-plan Van Starkenborgh vier weken ter inzage te leggen. De nieuwe woonwijk Van Starkenborgh komt tussen het Van Starkenborghkanaal en woonwijk De Hunze te liggen. Er worden ongeveer 300 woningen gebouwd. De gemeente Groningen heeft het bouwproject in zijn geheel uitbesteed aan een combinatie van project-ontwikkelaars. Zij zijn verantwoordelijk voor de totale planontwikkeling. Tijdens de ter inzage legging kan iedereen zijn zienswijze op het plan gedurende vier weken kenbaar maken.

Datum besluit: dinsdag, 5 september 2000
Nota: Eerste tervisielegging ontwerp bestemmingsplan Van Starkenborght

Functioneren Loket Bouwen en Wonen onderzocht
De formule klantgerichter, dienstverlenender en toegankelijker werkt. Dat blijkt uit een onderzoeks-rapport van het bureau Centrum voor Arbeid en Beleid (CAB). Dit bureau onderzocht het functioneren van het Loket Bouwen & Wonen van RO/EZ. Het Loket Bouwen en Wonen, dat zich bezighoudt met de begeleiding van bouwplanprocedures, is sinds 1 juni 1999 in bedrijf. Het functioneert als een eerste aanspreekpunt. Het onderzoek maakt onderscheid tussen twee soorten gebruikers: mensen die eenmalig langskomen bij het Loket en mensen die veel vaker vragen hebben over bouwplanprocedures, de professionals. De mensen die eenmalig langskomen zijn over het algemeen tevreden zijn. Wat verbeterd kan worden is het tijdig informeren over vertragingen en de uitleg waarom een beschikking negatief is uitgevallen. De professionals beoordeelden het Loket Bouwen en Wonen met goed tot uitstekend. De formatie van het Loket Bouwen en Wonen wordt uitgebreid van 12,8 tot 17 fte.

Datum besluit: dinsdag, 5 september 2000
Nota: Externe metingresultaten klantgerichtheid Loket Bouwen en Wonen

Overdracht stadsbezittingen
De gemeente Groningen bezit nog een aantal kanalen en de daarbij bruggen, beschoeiingen e.d. in de Veenkoloniën. Met de provincie en de gemeenten Aa & Hunze, Menterwolde, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde en Hoogezand-Sappemeer is overeen-stemming bereikt over de overdracht van kunstwerken als bruggen en beschoeiingen, en de daarmee gemoeide afkoopsom voor het onderhoud , in totaal 46 miljoen. Met dit bedrag koopt de gemeente Groningen de onderhoudsverplichtingen voor deze objecten af.
Verder worden aan het waterschap Hunze en Aas kanalen overgedragen. De afkoopsom hiervoor is nog vastgesteld, omdat er wordt gekeken of de kanalen moeten worden gebaggerd en de bodem gesaneerd. Bij de overdracht van de stadsbezittingen moeten de zogenaamde stadsmeierrechten van Groningen worden afgekocht door de staat. In 1983 is daarvoor ooit een bedrag van 53 miljoen genoemd, waarvan de helft inmiddels als voorschot is uitgekeerd. Alhoewel nog onzeker is hoe hoog de totale afkoopsom zal worden, verwacht het college dat de overdracht van stadsbezittingen uiteindelijk de gemeente niets zal gaan kosten.

Datum besluit: dinsdag, 5 september 2000
Nota: Stand van zaken afbouw stadsbezittingen

Gemeente gaat woningen en bedrijven in aanbouw taxeren Het college van B&W heeft besloten om woningen en bedrijven die nog in aanbouw zijn voortaan alvast te gaan taxeren. Deze beslissing volgt op het onder-zoek van de zogeheten Waarderingskamer, die controleert hoe gemeenten de Wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken) uitvoeren. De WOZ-administratie in Groningen is op orde. Wel wijst de Waarderingskamer de gemeente erop dat zij de wettelijke verplichting om de waarde van objecten in aanbouw vast te stellen, niet nakomt. Om te voorkomen dat Groningen daardoor minder geld uit het Gemeentefonds krijgt, gaat dit veranderen.
Dit betekent dat eigenaren van woningen en bedrijven waar nog aan gebouwd wordt hiervoor in de toekomst onroerende-zaakbelasting (OZB) moeten gaan betalen.
Om eigenaren van bestaande huizen en bedrijven in aanbouw niet voor verrassingen te stellen, geldt een overgangsregeling. Zij zullen geen aanslag in de bus krijgen. De eigenaren van objecten waarvoor de gemeente na 1 januari 2001 een bouwvergun-ning verstrekt, moeten tijdens de bouw wel belasting gaan betalen.

Datum besluit: dinsdag, 5 september 2000
Nota: Taxatie objecten in aanbouw

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 6 september 2000. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie