Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen genetisch gemanipuleerde aardappels

Datum nieuwsfeit: 05-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over genetisch gemanipuleerde aardappels
Gemaakt: 6-9-2000 tijd: 10:31


1

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 5 september 2000

Geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de hierboven genoemde brief doe ik u hierbij de antwoorden toekomen op de schriftelijke vragen van het lid Poppe over genetisch gemanipuleerde aardappels.

Hoogachtend,

de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Antwoorden op de kamervragen gesteld door kamerlid Poppe (SP) over genetisch gemanipuleerde aardappels. (ingezonden 27 juni 2000);

kenmerk 2990013130

Antwoord 1

Ja.

Antwoord 2

In de vergunning BGGO 94/22 is aan het vermeerderingsbedrijf Hettema onder voorwaarden vergunning verleend voor het werken met genetisch gemodificeerde aardappelen. De gezamenlijke omvang van de vergunde proefvelden is enkele honderden hectaren. In de vergunning BGGO 93/14 is aan het kweekinstituut KARNA eveneens onder voorwaarden vergunning verleend voor het werken met genetisch gemodificeerde aardappelen doch de gezamenlijke omvang van de vergunde proefvelden bedraagt in dat geval enkele tientallen hectaren.

Antwoord 3

Het gaat bij beide aardappelen om hetzelfde genconstruct. Er is momenteel geen grond om de aan KARNA verleende vergunning BGGO 93/14 in te trekken.

Antwoord 4

KARNA maakt momenteel gebruik van de vergunning BGGO 93/14 op proefvelden in de gemeenten die in de vraag worden genoemd, alsmede in de gemeente Ees.

De opslagbestrijding van aardappelen door AVEBE staat los van de veldproeven die momenteel worden uitgevoerd door KARNA en is daarom geen grond om op te treden tegen het gebruik dat KARNA momenteel maakt van de verleende vergunning BGGO 93/14.

De vergunning BGGO 93/14 is inderdaad geldig tot 31 december 2002.

Antwoord 5

Ja, vergunningsaanvraag 99/13 is een aanvraag om de werkzaamheden die onder de per 31 december 1999 geëxpireerde vergunning 94/22 plaatvonden, op beperkte schaal te kunnen voortzetten. De vergunning-aanvragen BGGO 95/05 en BGGO 99/13 betreffen proefvelden met aardappelen die zijn gemodificeerd met dezelfde genetische informatie. Ik verwacht binnenkort op deze aanvragen te kunnen beschikken.

Antwoord 6

De Inspectie Milieuhygiëne controleert regelmatig ter plaatse de naleving van de in de vergunning opgenomen voorschriften over de afvalverwijdering bij veldproeven. Op basis van de verleende vergunning dient een vergunninghouder een zogeheten Beschrijving van Voorgenomen Werkzaamheden in te dienen, waarin ten aanzien van de afvalverwerking moet zijn beschreven wat de samenstelling van het verwachte afval is en de wijze waarop het afval zal worden verwerkt. Daarnaast dient de vergunninghouder, eveneens op basis van de verleende vergunning, een logboek bij te houden. Daarin dienen ten aanzien van de afvalverwerking te worden opgenomen de data waarop het afval is verwerkt en de wijze van afvalverwerking. In geval van verbranding in een vuilverbrandingsinstallatie dienen de schriftelijke bewijzen van vernietiging te worden bijgevoegd.

De vernietiging van de illegaal gepote AVEBE aardappelen wordt door de Inspectie Milieuhygiëne strikt gecontroleerd. Daartoe bezoekt de inspectie regelmatig het betreffende bedrijf. Daardoor is de scheiding en vernietiging, na constatering van een overtreding in dit concrete geval zodanig, dat de kans op vermenging in het veevoedertraject praktisch uitgesloten geacht mag worden. In het algemeen echter zal er bij normale productie sprake kunnen zijn van vermenging van partijen aardappelen.

De Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie