Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 05-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 5 september 2000

College stelt plan van aanpak herstart organisatie vast

Burgemeester en wethouders hebben het plan van aanpak voor de eerste fase (de eerste vier "werklijnen") van de Herstart van de gemeentelijke organisatie vastgesteld. Het plan van aanpak was voorbereid door een ambtelijke denktank.

Het plan van aanpak dient als "spoorboekje" voor de eerste fase van de herstart. Die werklijnen zijn: bepalen van missie, visie en doelstellingen van de organisatie; vaststellen van het besturings- en managementconcept; vaststellen van de (top)managementstructuur; vaststellen profiel burgemeester en secretaris.

De eventuele verdere gedetailleerde doorvertaling hiervan in de organisatie vindt dus niet in deze fase plaats. Dat gebeurt pas nadat de eerste vier werklijnen moeten zijn afgerond. Dat moet uiterlijk 31 december van dit jaar gebeurd zijn.

De Oosterhoutse gemeenteraad besloot in mei, op voorstel van het college, tot de herstart. Dat besluit was het rechtstreeks gevolg van de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek naar de aansturing van de gemeentelijke organisatie.

Voor de uitvoering van het proces van de herstart heeft het college een projectteam in het leven geroepen, waarin onder andere wethouder Gerbrands (portefeuille personeel en organisatie) en gemeentesecretaris Haasnoot zitting hebben.

De eerste fase van de herstart is vooral een bestuurlijk proces. Dat betekent dat op een aantal belangrijke momenten ruimte is gecreëerd voor overleg en terugkoppeling met college, fractievoorzitters en gemeenteraad. Aan het einde vindt ook terugkoppeling plaats met de circa 25 medewerkers die de ambtelijke denktank vormen. De eerste fase van de herstart wordt begeleid door de Boer & Croon Groep, het organisatieadviesbureau dat ook het onafhankelijk onderzoek naar de aansturing van de organisatie heeft gehouden.

B. en w. zetten eerste stap naar realisering combibad op De Warande

Burgemeester en wethouders hebben een eerste stap gezet op weg naar de mogelijke realisering van een combibad op recreatieoord De Warande. Het college heeft namelijk de bestuursopdracht vastgesteld op basis waarvan het proces wordt vormgegeven dat tot realisering van het bad moet leiden. Allereerst zal het college op zoek gaan naar een deskundig bureau dat de randvoorwaarden voor de realisering van een combibad verder zal uitwerken. Vervolgens kunnen dan geïnteresseerde marktpartijen hun ideeën voor het combibad bij het college indienen.

In het politiek akkoord hebben de collegepartijen al aangekondigd onderzoek te willen doen naar de mogelijkheid op De Warande een combibad aan te leggen. De ontwikkeling en exploitatie daarvan zou door "de markt" moeten geschieden. Realisering van het combibad houdt tevens in dat de overdekte zwembaden De Blikken en - op wat langere termijn - Arkendonk sluiten.

Aan de realisering van een combibad op De Warande verbinden burgemeester en wethouders op voorhand wel twee harde voorwaarden. In de eerste plaats geldt dat de realisering van het bad moet passen binnen de, thans in voorbereiding zijnde, Warandevisie. Daarnaast is het zo dat de gemeentelijke bijdrage aan het te privatiseren zwembad vastligt. Die financiële bijdrage blijft ook in de toekomst nodig om het zwemmen financieel bereikbaar te laten blijven voor inwoners van Oosterhout.

Oosterhout komt met aanvullingen provinciale natuurdoelenkaart

Het college van b. en w. zal in de richting van Gedeputeerde Staten reageren op de ontwerp-natuurdoelenkaart van de provincie. De kaart geeft een streefbeeld voor 2018 weer voor natuur binnen de ecologische hoofdstructuur.

Burgemeester en wethouders constateren dat een aantal onderdelen van de provinciale kaart in strijd is met situaties in de praktijk dan wel met voorgenomen beleid. Zo is aan het gehele westelijk Markkanaaleiland de status van multifunctioneel bos toebedeeld, terwijl hier in werkelijkheid een deel van de bomen gerooid is om ruimte te maken voor woningbouw (plan Markkant). De westpunt van het kanaaleiland zal worden ingericht volgens de uitgangspunten van de ecologische verbindingszone.

Eenzelfde opmerking betreft het bedrijventerrein Everdenberg. De provincie heeft een deel hiervan aangegeven als multifunctioneel bos. In het kader van de realisering van het bedrijventerrein zal die bestemming komen te vervallen. Aan de andere kant is een onderdeel van Everdenberg juist ingericht volgens de princinpes van de ecologische verbindingszone. Bovendien hebben de vijvers van het voormalige Jaminterrein ook de bestemming van ecologische verbindingszone gekregen.

Het door de provincie ingetekende multifunctioneel bos op de locatie van het nieuwbouwplan Vrachelen, 3e fase zal moeten plaatsmaken voor woningbouw. Hiervoor - en voor het rooien van de bomen op het westelijk Markkanaaleiland - wordt aan de Hoevestraat nieuw bos aangeplant.

Verder merken b. en w. op dat ze voor de strook langs de Burg. Materlaan, in samenspraak met Waterschap en Natuurmonumenten, een plan voor de realisatie van een natte zone willen ontwikkelen. Tenslotte vragen b. en w. in de provinciale plannen rekening te houden met de gemeentelijke voornemens voor het Warandegebied en Gooikensdam/Gooikensgat.

B. en w. vragen raad bereidheid tot verkoop Intergasaandelen

Het college van b. en w. gaat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 september vragen de bereidheid uit te spreken over te gaan tot verkoop van de aandelen Intergas. De gemeenteraad wordt tevens gevraagd een volmacht te verstrekken aan een Gemengde Commissie voor het leiden, sturen en bewaken van het voeren van de onderhandelingen. De Gemengde Commissie bestaat uit twee commissarissen en vijf vertegenwoordigers van de aandeelhouders.

In een voorstel aan de raad maken b. en w. verder het proces duidelijk dat tot verkoop van de Intergasaandelen moet leiden. Het is de bedoeling dat begin 2001 de definitieve onderhandelingen kunnen worden afgerond met de onderneming die in dat proces als beste uit de bus komt.

Raad gevraagd Verordening voorzieningen gehandicapten vast te stellen

Het college van b. en w. gaat de gemeenteraad voorstellen de uit 1996 daterende gemeentelijke Verordening voorzieningen gehandicapten in te trekken. Daarvoor in de plaats komt een verordening die is aangepast naar aanleiding van eerdere besluiten van de gemeenteraad. De verordening regelt op welke manier de gemeente invulling geeft aan de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg).

Wijziging van de verordening is allereerst nodig om uitvoering te geven aan eerdere besluiten van de raad. Het gaat dan om het afschaffen van de vaste vervoerskostenvoorziening, de wijziging van de regeling voor verhuiskosten en de wijziging van het beleid ten aanzien van voorzieningen in aanleunwoningen.

Daarnaast is het nodig de gemeentelijke verordening aan te passen aan wijzigingen, per 1 april 2000, in de wet zelf. Het gaat dan om de vergoeding voor woonvoorzieningen, integrale indicatiestelling voor woningaanpassingen boven 45.000 en cliëntenparticipatie.

Tenslotte is het zaak de verordening aan te passen aan jurisprudentie zoals die de afgelopen vijf jaar ontstaan is.

Wijziging inspraakverordening nodig voor participatie gehandicapten

Het college van b. en w. gaat de raad in zijn vergadering van november voorstellen de gemeentelijke inspraakverordening te wijzigen. Op die manier wil de gemeente Oosterhout de inspraak regelen bij (voorgenomen) wijzigingen in het gehandicaptenbeleid en de daarbij horende regelingen op het gebied van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Op die manier voldoet de gemeente aan de wettelijke verplichting om regels vast te stellen gericht op cliëntenparticipatie bij de uitvoering van de Wvg.

College houdt vast aan intrekken subsidie steunpunt discriminatie

Burgemeester en wethouders blijven bij hun standpunt om de financiële ondersteuning van het steunpunt tegen discriminatie vanaf 2002 in te trekken. Dan loopt de huidige samenwerkingsovereenkomst af met de Stichting Palet, die in Oosterhout het steunpunt vormgeeft. De gemeenteraad heeft, bij de behandeling van de ombuigingsmaatregelen "Basis in balans", tot stopzetting van de subsidie besloten. Het college ziet in bezwaren van de Stichting Palet geen zwaarwegende argumenten om voor te stellen dat besluit te herzien.

Oosterhout, 7 september 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...