Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verdrag met Litouwen in werking getreden

Datum nieuwsfeit: 05-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Verdrag met Litouwen in werking getredenInwerkingtreding van het Verdrag met Litouwen tot het vermijden van dubbele belasting. Uitvoeringsvoorschriften.

(Besluit van 5 september 2000, nr. IFZ/2000/1004M)

De directeur-generaal voor Fiscale Zaken heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Het op 16 juni 1999 tussen Nederland en Litouwen gesloten Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol, is op 31 augustus 2000 in werking getreden (Tractatenblad 2000, 87). De Nederlandse tekst van het Verdrag en het Protocol is opgenomen in Trb. 1999, 149).

Ingevolge artikel 33 van het Verdrag vinden de bepalingen ervan in Nederland en in Litouwen toepassing :

a. met betrekking tot aan de bron geheven belastingen, op inkomsten verkregen op of na 1 januari 2001;

b. met betrekking tot de andere belastingen naar het inkomen en belastingen naar het vermogen, voor belastingen verschuldigd voor belastingjaren of -tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2001.

Het ligt voorshands niet in het voornemen van Nederlandse zijde uitvoeringsvoorschriften (met een daarbij behorend formulier) vast te stellen, die de wijze regelen waarop inwoners van Litouwen hun aanspraak op gedeeltelijke vermindering van Nederlandse dividendbelasting (artikel 10, tweede lid, van het Verdrag) geldend kunnen maken.

Aan de bevoegde autoriteiten van Litouwen is medegedeeld dat inwoners van dat land, die ingevolge artikel 10, tweede lid, van het Verdrag aanspraak kunnen maken op gedeeltelijke vermindering van Nederlandse dividendbelasting, zich met een verzoek om vermindering van de belasting kunnen wenden tot de bevoegde inspecteur van de eenheid van de Belastingdienst, en voorts is medegedeeld welke voorwaarden aan dergelijke verzoeken gesteld worden. Een en ander sluit aan bij het Besluit van 4 januari 1999, nr. IFZ98/1470M, dat betrekking heeft op de behandeling van verzoeken om vermindering van Nederlandse dividendbelasting onder een aantal Nederlandse belastingverdragen. Het genoemde Besluit is gepubliceerd in het Infobulletin van 26 januari 1999 (volgnummer 99/78) en is opgenomen in het boekwerk Internationale Fiscale Zaken. In aanvulling op dat besluit zij nog het volgende vermeld :

* voor portfoliodividenden in de zin van het Verdrag bedraagt het verdragstarief 15%;

* inwoners van Litouwen kunnen aanspraak maken op gedeeltelijke teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting ingehouden op de door hen ontvangen portfoliodividenden, indien zij de uiteindelijk gerechtigden tot die dividenden zijn;

* voor deelnemingsdividenden in de zin van het Verdrag bedraagt het verdragstarief 5% bij een directe deelneming van 25% of meer;
* voor deelnemingsdividenden vereist het Verdrag dat de Litouwse vennootschap geen maatschap of een vennootschap onder firma is, en is een anti-misbruikbepaling opgenomen;

* verzoeken om teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting door inwoners van Litouwen moeten worden ingediend binnen een tijdvak van drie jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de dividendbelasting is geheven.

Met de bevoegde autoriteiten van Litouwen is thans nog overleg gaande over de uitvoeringsvoorschriften die van Litouwse zijde voor de uitvoering van het Verdrag zullen worden getroffen. Zodra het overleg over die uitvoeringsvoorschriften is afgerond, zullen deze in de Staatscourant worden gepubliceerd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie