Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen van de gemeente 's-Gravenzande

Datum nieuwsfeit: 06-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Gravenzande

Voorlichtingspagina 6 september 2000

Bekendmaking

Onlangs heeft de gemeente het concept Jaarprogramma Welzijn 2001 vastgesteld. In dit jaarprogramma zijn alle subsidievoorstellen voor Welzijnsinstellingen voor het jaar 2001 opgenomen.

U kunt het Jaarprogramma vanaf heden inzien bij de informatiebalie van het stadhuis.. Tot uiterlijk 4 oktober 2000 kunt u uw bedenkingen tegen de voorstellen schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het definitieve jaarprogramma zal in november aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Raadsvergadering

Op dinsdag 12 september vergadert de gemeenteraad in het stadhuis.

De vergadering begint om 19.30 uur. Voor het begin van de vergadering kunt u het woord voeren over punten die op de raadsagenda staan. U moet dan vooraf uw naam, adres en het onderwerp waarover u iets wilt zeggen, aan de voorzitter van de raad opgeven. Bij de ingang van de raadzaal liggen daarvoor formulieren klaar.

De volgende voorstellen staan onder andere op de agenda:
* Voorbereidingsbesluit overeenkomstig artikel 21 WRO
* Evaluatienota schuldhulpverlening

* Krediet slijtlaag en fietssuggestiestroken Groeneweg
* Krediet asfalteren Oudelandstraat

* Krediet aanleg brug over de Monstersevaart
* Krediet speelterrein Gravin Machteldplantsoen
* Krediet straatwerkzaamheden Heliotroop

* Krediet eindafrekening rotonde Vreeburghlaan
* Krediet inspectie riolering

* Krediet urnenmuur/verstrooiveld

* Krediet grondverwerving Boerenlaan

* Krediet aankoop Oostduinlaan 5

* Subsidie vervanging kunstgrasmat en fundering Stichting Kunstgras Westland

* Extra subsidie zwemsportvereniging Alicante
* Verzoek recht van overpad

* Vaststelling prioriteitenlijst monumentenzorg
* Subsidie theaterfestival Dario Fo College
* Krediet aanschaf documentair informatiesysteem
* Jaarrekening GGD Delfland 1999

* Begrotingswijzigingen

De agendastukken voor de raadsvergadering kunt u vanaf vrijdag a.s. inzien bij het informatiepunt in de hal van het stadhuis (tijdens openingsuren) en in de bibliotheek aan het Zandeveltplein.

De raadsvoorstellen zijn ook te vinden op deze internetsite

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij een melding van het volgende bedrijf hebben ontvangen voor het in werking hebben van een glastuinbouwbedrijf op het volgende adres:


* Fa. J.L. van Velden en Zn. Boerenlaan 16 en 18 2691 JX
Op bovenvermeld bedrijf is het "Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer" (AMvB glastuinbouw) van toepassing. Dit houdt in dat voor dit bedrijf géén vergunning als bedoeld in de Wet milieubeheer is vereist, maar dat de algemene regels van genoemd Besluit, moeten worden nageleefd.

De melding ligt vanaf de datum van publicatie gedurende 2 weken tijdens kantooruren op het stadhuis, afdeling WROM (kamer 112) ter inzage.

Bouwplannen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Aangemelde bouwplannen

Westland Materiaal BV.

Transformatorstation

Maasdijk 23

Westland Materiaal BV.

Transformatorstation

Dijckerwaal 12

A. van der Meer

Dakkapel

Vreeburghlaan 21

Aangevraagde bouwvergunningen

H.B.G. Vastgoed BV.

15 Aanbouwen

Vreelande

J.G.A. Bouman

Veranderen achtergevel

Andriessenlaan 56

L. Westhoff

Tuinbouwkas, schaduwhal en bedrijfsruimte

Monsterseweg 18

Fa. D. v.d. Bos Potplanten

Bedrijfsruimte

Steenenburchweg (ongenummerd)

Verleende bouwvergunningen

M. Boers

Koelcel

Aaksterlaan 9

Gemeente s-Gravenzande

Geluidsscherm

Koningin Julianaweg

R.C.M. Heskes

Aanbouw

Maasdijk 218

J.J. Klop

Aanbouw en dakkapel

Sweelincklaan 71

W. van Staalduinen

2 Watersilos

Zanddijk 78

J. Groenewoud

Aanbouw en dakkapel

Vestdijklaan 101

Gebr. Van Onselen CV.

Warmteopslagtank

Meloenlaan 8

C.M.M. van der Knaap

Warmteopslagtank

Monsterseweg 123

Intrahof Gouda BV.

Verbouwen winkelpand

Langestraat 58 - 60

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht in het stadhuis, kamer 111.

Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie