Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Tweede Kamer 6 september 2000

Datum nieuwsfeit: 06-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


woensdag 6 september 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 13.00 uur.
Nadat de Kamer haar agenda voor de komende periode heeft vastgesteld, debatteert de Kamer over het sanctiebesluit dat in 1997 tegen Irak is ingesteld. Dit besluit had een duur van drie jaar en dient opnieuw bekeken te worden (te beginnen met het antwoord van de regering in eerste termijn).

Ten slotte debatteert de Kamer over het wetsvoorstel tot openstellen van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. Tevens wordt gesproken over de mogelijkheid van adoptie voor mensen van hetzelfde geslacht (alleen antwoord regering in eerste termijn).

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Economische Zaken, Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 10.00 tot ca. 12.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) en de staatssecretarissen Bos (Financiën) en Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de onduidelijke status van zelfstandige ondernemers zonder personeel. Er is sprake van onzekerheid voor opdrachtgevers en nemers, omdat vooraf geen duidelijkheid is over de juridische status van de arbeidsrelatie en dit leidt tot extra kosten en gemiste opdrachten.

Buitenlandse Zaken: 10.00 tot ca. 12.30 uur Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) over:

-de conferentie over het Non-proliferatieverdrag;
-de vergadering van de Noord-Atlantische Raad van de NAVO op 24 mei jl. in Florence. Er werd onder meer gesproken over de situatie op de Balkan en wapenbeheersing.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Verkeer en Waterstaat: 11.15 tot ca. 12.15 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: presentatie door een delegatie van de Adviescommissie Zuidvleugel over de problemen in het Zuidelijk deel van de Randstad (de driehoek tussen Schiphol, Maasvlakte en Biesbosch).

Verkeer en Waterstaat: 11.15 tot ca. 13.30 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) over de verdieping van de Westerschelde.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 13.30 tot ca. 16.30 uur Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de uitwerking van de welzijnsnota. Het gaat hierbij om de volgende programmalijnen: participatie en toegankelijkheid, voorkoming van sociale uitsluiting, ondersteuning lokaal sociaal beleid, kwaliteitszorg en onderzoek, monitoring en informatievoorziening.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 14.00 tot ca. 16.30 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over het stimuleren van pluriformiteit en toegankelijkheid bij de Nederlandse mediasector om concentraties in deze sector tegen te gaan.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie: 14.00 tot ca. 17.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Korthals (Justitie) over het versterken van de democratische besluitvorming, door afname van juridische complexe regelgeving in het openbaar bestuur.

Financiën: 14.30 tot ca. 15.30 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Zalm (Financiën) over de voorbeeldbegrotingen van de Nationale Schuld en van het ministerie van Financiën.

Verkeer en Waterstaat: 15.30 tot ca. 17.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de voorbeeldbegrotingen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Infrastructuurfonds.

Rijksuitgaven en Financiën: 16.00 tot ca. 18.00 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Zalm (Financiën) over het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake vermogensvorming bij instellingen op afstand van het rijk.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Verkeer en Waterstaat: 10.15 uur Van Someren-Downerzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Defensie: 11.00 tot ca. 12.00 Suze Groenewegzaal
Agenda: briefing door ambtenaren van het ministerie van Defensie over de voorbeeldbegroting van het ministerie.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 12.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: overleg ter voorbereiding op het rondetafelgesprek over de nota Natuur voor mensen, mensen voor de natuur op 14 september aanstaande.

Justitie: 14.30 uur Troelstrazaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Buitenlandse Zaken: 15.30 tot ca. 16.15 uur Regentenkamer
Agenda: gesprek met de nieuw benoemde ambassadeur te Bangkok, drs. G.J.H.C. Kramer.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie