Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over gift KPN aan basisschool in De Bilt

Datum nieuwsfeit: 06-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen06.009 vragenformulier 6 september 2000

2990015340

Vragen van het lid Rabbae (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de gift van KPN aan een basisschool in De Bilt. (Ingezonden 6 september 2000)


1

Wat was de precieze betrokkenheid van uw ministerie bij de gift van 2 miljoen gulden van KPN aan een basisschool in De Bilt ten behoeve van voorzieningen op het terrein van de informatie- en communicatietechnologie? 1)


2

Klopt het dat uw ministerie overleg heeft gehad en afspraken heeft gemaakt over dit experiment met KPN? Zo ja, welke? Hoe verhouden deze afspraken over een particuliere gift zich tot de verantwoordelijkheid van de overheid voor goede ICT-voorzieningen in het onderwijs? Zo neen, hoe verklaard u dan de volgende formulering van KPN: `Natuurlijk begeeft dit project zich op hetzelfde terrein als Kennisnet, ICT in het onderwijs. Hierdoor ontstaan raakvlakken. Het is onze intentie, en die van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, om deze te benutten en daardoor voor beide projecten win-win situaties te laten ontstaan? 2) Hoe verklaart u de aanwezigheid van de directeur ICT van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bij de officiële overdracht van de voorzieningen aan de directeur van de betreffende school?


3

Hoe beoordeelt u een volledig opnieuw ingerichte school niet als een wederprestatie waar alle leerlingen rechtstreeks mee worden geconfronteerd? Denkt u niet dat bij iedereen op school bekend zal zijn dat deze voorzieningen voortkomen uit een gift van KPN? Beoordeelt u de mogelijkheid voor KPN om de school te gebruiken in een publicitair offensief niet eveneens als een wederprestatie van de school?


4

Is het de school toegestaan om de software en andere ICT-voorzieningen van KPN niet te gebruiken, maar te kiezen voor voorzieningen van een ander bedrijf? Zo neen, deelt u de mening dat dit in afwijking is van het convenant sponsoring?


5

Deelt u de mening dat een nadere regulering van giften aan scholen wenselijk zou zijn? Zijn op deze situatie niet dezelfde overwegingen van toepassing die hebben geleid tot het convenant sponsoring? Deelt u de mening dat ongereguleerde giften tot een tweedeling in het onderwijs kunnen leiden?


6

Wat is uw mening over de uitspraak van dhr. Smits voorzitter Raad van Bestuur KPN, dat met deze voorzieningen niet de school van morgen, maar de school vandaag is gecreëerd? 3) Wat is uw mening over de uitsprak van KPN dat de dynamiek van de ontwikkeling van een informatiemaatschappij aan het onderwijs voorbij lijkt te gaan? 4) Deelt u de mening van KPN dat juist in het onderwijs aan de jongste groepen een achterstand op ICT gebied is ontstaan als een gevolg van een gebrek aan middelen en ervaring? 5)


7

Deelt u de analyse van KPN dat deze inspanning van KPN nodig is om het gevaar van computerilliteracy in het onderwijs te keren? Beoordeelt u dit als een reëel gevaar?


8

Beoordeelt u dit experiment als nuttig en nodig? Zo ja, waarom heeft uw ministerie een dergelijk experiment dan niet zelf georganiseerd en bekostigd?


9

Op welke manier wordt dit experiment geëvalueerd? Wat is daarbij de betrokkenheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen? Wat wordt gedaan met de uitkomsten van de evaluatie?


10

Welke activiteiten gaat u ondernemen om de noodzakelijke investeringslijn voor goede ICT-voorzieningen in het onderwijs voort te zetten en te versterken?

Zie ook eerdere vragen van het hetzelfde lid van 29 augustus jl.

Citaat afkomstig uit een brief van KPN aan GroenLinks, bijgevoegd.

De Volkskrant, 24 augustus jl.

Citaat afkomstig uit een brief van KPN aan GroenLinks ondershands bijgevoegd.

Citaat afkomstig uit persbericht KPN, bijgevoegd.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie