Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over Irian Jaya

Datum nieuwsfeit: 06-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over irian jaya

Gemaakt: 7-9-2000 tijd: 11:13

3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 6 september 2000

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer van 18 augustus 2000, kenmerk 2990014790, waarbij gevoegd waren de door het lid Van Middelkoop overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer in bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen aan te bieden.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Van Middelkoop

Vraag 1

Heeft het Indonesische Volkscongres bindende besluiten genomen over de toekomstige status van Irian Jaya binnen de Indonesische republiek?

Antwoord

Nee. Wel heeft het Volkscongres besloten dat de speciale autonomiewet voor Irian Jaya uiterlijk 1 mei 2001 gereed moet zijn. In zijn toespraak tot het Volkscongres op 16 augustus stelde president Wahid dat de regering ernaar streeft deze wet reeds voor het einde van dit jaar gereed te hebben.

Vraag 2

Zijn eerder gedane toezeggingen door president Wahid geheel of ten dele teruggenomen ter zake van de naam van de provincie Irian Jaya, namelijk Papoea, het gebruik van de Papoeavlag, de Morgenster, en de politieke dialoog met het leiderschap van de Papoea's over vormen van autonomie?

Antwoord

De eerdere toezeggingen ter zake van de naam van de provincie Irian Jaya en het gebruik van de Papoeavlag zijn teruggenomen noch geformaliseerd. Voor zover bekend is van beëindiging van de politieke dialoog met het Papoea presidium geen sprake.

Vraag 3

Erkent u dat eenzijdig in Djakarta genomen besluiten ter zake als schoffering zullen worden ervaren door de Papoea's en politieke onrust kunnen verwekken?

Vraag 4

Bent u bereid bij de Indonesische regering om opheldering te vragen en wilt u aandringen op een volwaardige dialoog met de Papoea's met als oogmerk het voorkomen van politieke spanningen en mogelijke gewelddadigheden?

Antwoord 3 en 4

Hoewel de Indonesische regering ter zake dus geen eenzijdige besluiten heeft genomen heb ik deze kwestie nadrukkelijk aan de orde gesteld tijdens de bilaterale ontmoeting met minister Shihab op 25 augustus jl. Daarbij heb ik het belang van de dialoog tussen president Wahid en het Papoea-presidium onderstreept en geïndiceerd dat spoedige parlementaire behandeling van eerder genoemde concept wet inzake meer autonomie voor Irian Jaya een belangrijke rol kan spelen bij het voorkomen van politieke spanningen en mogelijke gewelddadigheden.

Vraag 5

Wat is u bekend van de amendering door het Volkscongres van de Indonesische grondwet ter zake van bepalingen omtrent de godsdienstvrijheid? Deelt u de zorg van de kerkleiders over de mogelijke conflictueuze gevolgen van genoemde amendering?

Antwoord

Het Volkscongres heeft de Indonesische grondwet ter zake van bepalingen omtrent de godsdienstvrijheid niet geamendeerd. Uiteindelijk bleek slechts een kleine minderheid van streng islamitische partijen voorstander van opname in de grondwet van een bepaling die moslims verplicht zou hebben te leven volgens de regels van het islamitische recht.

Vraag 6

Zijn recentelijk militaire eenheden naar Irian Jaya overgevlogen? Wie heeft daartoe besloten en wat is de rechtvaardiging van deze dreigende militaire inzet?

Antwoord

Begin augustus kondigde de Indonesische politie aan 2000 extra Brimob-troepen (militaire politie) te zullen sturen naar Irian Jaya. Voorts heeft de marine het voornemen een nieuwe marinebasis aan te leggen in Sorong. Tijdens het bilaterale onderhoud op 25 september plaatste minister Shihab deze aankondigingen nadrukkelijk tegen de achtergrond van de huidige situatie in Irian Jaya. Hij herhaalde daarbij de uitspraak van president Wahid dat daden van separatisme niet zullen worden getolereerd.

Vraag 7

Bestaat er gevaar voor oplopende spanningen aan de grens met Papoea Nieuw-Guinea en daaruit indirect voortvloeiende toenemende spanningen tussen Indonesië en Australië?

Antwoord

Ik constateer dat van oplopende spanningen aan de grens met Papoea Nieuw-Guinea geen sprake is. Het zal duidelijk zijn dat Papoea Nieuw-Guinea en Australië direct belang hebben bij stabiliteit in Indonesië, zeker in nabij gelegen gebieden als Irian Jaya. Ik constateer dat van oplopende spanningen aan de grens met Papoea Nieuw-Guinea geen sprake is. Het zal duidelijk zijn dat Papoea Nieuw-Guinea en Australië direct belang hebben bij stabiliteit in Indonesië, zeker in nabij gelegen gebieden als Irian Jaya.

Vraag 8

Wilt u alle mogelijke middelen benutten om een geweldsescalatie op Irian Jaya, zoals die zich reeds twee jaar voordoen op de Molukken, te voorkomen? Wilt u er bij de Indonesische autoriteiten op aandringen dat de politieke en burgerlijke rechten van de Papoea's worden gerespecteerd?

Antwoord

De zorgwekkende situatie op Irian Jaya heeft nadrukkelijk mijn aandacht. In mijn bilaterale contacten met de Indonesische regering zal ik blijven aandringen op een vreedzame en effectieve aanpak van deze provincie via een volwaardige dialoog met de Papoea's. De territoriale integriteit van Indonesië staat daarbij niet ter discussie.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie